Human Development In a Community Health Evangelism Project In Northern Thailand

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13554
Title: Human Development In a Community Health Evangelism Project In Northern Thailand
Author: Rauhala, Anna-Maria Henriikka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Institute of Development Studies
Date: 2007-09-10
URI: http://hdl.handle.net/10138/13554
Thesis level: master's thesis
Abstract: The topic of this thesis is human development in a Community Health Evangelism (CHE) project in Northern Thailand. The theoretical part of the thesis first examines a number of concepts of human nature briefly. It then focuses on four different theories of human development: Manfred Max-Neef's human scale development, John Friedmann's empowerment theory, the human development of the United Nations and the empowerment theory of the World Bank. The thesis seeks to determine how human development has resulted through the CHE project of Fida International in the village of Na Poo by mirroring the development to the four human development theories mentioned above. Secondly the CHE method is analysed to see how it produces human development. Also the aspect of religion in the development work in Na Poo is dealt with briefly. The main methods of the work, besides analysing the CHE project through the human development theories, are interviews and PRA –type group exercises done by some of Na Poo's residents. Some of the most important sources of the research are Manfred Max-Neef's Development and Human Needs in the book Real-Life Economics: Understanding Wealth Creation (Ekins, P. & Max-Neef, M. [ed.] 1992), John Friedmann's book Empowerment: The Politics of Alternative Development (1992) and lastly Stan Rowland's book Multiplying Light & Truth through Community Health Evangelism (2001, revised version). The main result of the research is that Fida International's CHE project in Na Poo, Northern Thailand, has brought about human development to an extent in the village. For example, an area included in all the four theories is freedom of choice and this has clearly been improved by the project. The theory that has the most resemblances with the ideals of CHE is John Friedmann's theory of empowerment with its focus on the household level. Religion (Christianity) has played an important role in this development project, as the villagers do not often even differentiate between what has been caused by religion and what has been the result of the development work alone.Tämän pro gradu –tutkielman aiheena on ihmiskeskeinen kehitys Community Health Evangelism (CHE) projektissa Pohjois-Thaimaassa. Pro gradu –tutkielman teoreettisessa osiossa esitellään ensin lyhyesti muutama erilainen ihmiskäsitys. Tämän jälkeen pureudutaan neljään eri ihmiskeskeisen kehityksen teoriaan, jotka ovat Manfred Max-Neefin human scale development, John Friedmannin empowerment teoria, ihmiskeskeinen kehitys Yhdistyneissä Kansakunnissa ja Maailman Pankin empowerment teoria. Tässä pro gradu –tutkielmassa pyritään selvittämään, kuinka ihmiskeskeinen kehitys on tapahtunut Fida Internationalin CHE projektin kautta Na Poon kylässä peilaamalla tapahtunutta kehitystä yllä mainittuihin neljään ihmiskeskeisen kehityksen teoriaan. Toiseksi, CHE menetelmää analysoidaan, jotta voitaisiin nähdä, kuinka se aiheuttaa ihmiskeskeistä kehitystä. Myös uskonnollinen ulottuvuus Na Poon kehitysyhteistyössä käsitellään lyhyesti. Sen lisäksi, että ihmiskeskeisen kehityksen teorioita käytetään peilinä kehitystä tutkittaessa, päätutkimusmetodeja ovat haastattelut ja PRA –tyyppiset ryhmätyöt, joita jotkut Na Poon asukkaat ovat tehneet. Joitain tutkimuksen tärkeimmistä lähteistä ovat Manfred Max-Neefin Development and Human Needs kirjassa Real-Life Economics: Understanding Wealth Creation (Ekins, P. & Max-Neef, M. [toim.] 1992), John Friedmannin kirja Empowerment: The Politics of Alternative Development (1992) ja kolmanneksi Stan Rowlandin kirja Multiplying Light & Truth through Community Health Evangelism (2001). Tutkimuksen tärkein tulos on se, että ihmiskeskeistä kehitystä on jossain määrin tapahtunut Fida Internationalin CHE projektissa Na Poon kylässä Pohjois-Thaimaassa. Esimerkiksi valinnanvapauden alue, joka on sisällytetty jokaiseen näistä neljästä ihmiskeskeisen kehityksen teoriasta, on selkeästi parantunut projektin kautta. John Friedmannin empowerment teoria, joka keskittyy kotitalouden tasolle, sopii parhaiten yhteen CHE:n ihanteiden kanssa. Uskonnolla (kristinuskolla) on ollut merkittävä rooli tässä kehitysyhteistyöprojektissa, sillä kyläläiset eivät usein edes erottele asioita, jotka ovat muuttuneet uskonnon tai puhtaasti kehitysyhteistyön takia.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: human development -- theories
develoment cooperation
civic organizations
Christian relief organizations
health care
Thailand
ihmiskeskeinen kehitys -- teoriat
kehitysyhteistyö
kansalaisjärjestöt
kristilliset avustusjärjestöt
terveydenhuolto
Thaimaa
Discipline: Development Studies
Kehitysmaatutkimus
U-landsforskning


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.pdf 48.72Kb PDF View/Open
abstract_fi.pdf 48.82Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record