Härkäpavun vaikutus lypsylehmien maitotuotokseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212240
Title: Härkäpavun vaikutus lypsylehmien maitotuotokseen
Author: Anttila, Anne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212240
http://hdl.handle.net/10138/135543
Thesis level: master's thesis
Discipline: Husdjursvetenskap (husdjursnäring)
Animal Science (Animal Nutrition)
Kotieläintiede (kotieläinten ravitsemustiede)
Abstract: Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää härkäpavun maitotuotosvastetta rypsiin verrattuna säilörehuvaltaisella ruokinnalla, josta ei ole juuri aiempia tutkimustuloksia. Lisäämällä palkoviljojen viljelyä ja käyttöä eläinten rehuissa voidaan parantaa valkuaisomavaraisuutta. Koe suoritettiin Helsingin yliopiston Viikin tutkimustilan navetassa. Kokeessa oli kahdeksan vähintään kaksi kertaa poikinutta ayrshirelehmää, joista neljällä oli pötsifisteli. Kokeen alkaessa lehmien poikimisesta oli kulunut keskimäärin 100 (keskihajonta 51) päivää. Koemallina oli rinnakkain toistettu 4x4 latinalainen neliö, joista toisen muodostivat fistelöidyt ja toisen fistelöimättömät lehmät. Koekäsittelyinä olivat kontrolliruokinta (ilman valkuaislisää), rypsirouhe, rypsirouhe-härkäpapuseos ja härkäpapu. Lehmät saivat 14 kg/pv väkirehua ja hyvin sulavaa nurmisäilörehua vapaasti. Valkuaisväkirehut olivat isonitrogeenisiä, raakavalkuaisen ollessa noin 200 g/kg ka. Tässä tutkimuksessa valkuaistäydennys ruokinnassa lisäsi säilörehun syöntiä (2,4 kg ka/pv) ja lehmien maitotuotosta (1,6 – 4,9 kg/pv). Valkuaislisällä maidon rasvapitoisuus oli pienempi (41,2 vs. 45,3 g/kg ka) mutta maidon valkuaispitoisuus oli suurempi (35,5 vs. 34,3 g/kg) kontrolliin verrattuna. Rehun typen hyväksikäyttö maitoon samoin kuin OIV ja ME hyväksikäytöt sekä EKM-tuotos syötyä kuiva-ainekiloa kohden olivat pienempiä valkuaisruokinnoilla kuin kontrolliruokinnalla. Rypsi ei tässä kokeessa johtanut yhtä suureen syönnin ja tuotoksen lisäykseen kuin oli aikaisempien tutkimustulosten perusteella odotettavissa. Lehmien säilörehun syönti ja maitotuotos olivatkin suurimpia härkäpapua sisältävillä ruokinnoilla. Rypsiruokinnalla lehmät söivät säilörehua 2,7 kg vähemmän ja maitotuotos oli 2,5 kg pienempi kuin härkäpapuruokinnalla. Rypsin ja härkäpavun seos antoi kuitenkin parhaan maitotuotoksen, joka oli 2 kg enemmän kuin rypsin ja härkäpavun maitotuotos keskimäärin. Muuntokelpoisen energian (ME) hyväksikäyttö ja EKM-tuotos syötyä kuiva-ainetta kohden olivat rypsiruokinnalla suuremmat kuin härkäpapuruokinnalla. Tämän tutkimuksen perusteella rypsiä voidaan korvata härkäpavulla lypsylehmien valkuaislähteenä.The aim of this study was to investigate dairy cow performance on faba bean compared to rapeseed meal on silage based diets. Increasing use of grain legumes may improve selfsufficiency of feed protein. The study was conducted at the research farm of University of Helsinki. In the experiment, eight multiparous Finnish Ayrshire cows were used. Four of them were fitted with rumen fistula. In the beginning of the experiment, cows were 100 (± 51) days in milk. Replicated 4x4 Latin square design was used: the other square consisted of cows with rumen fistulas and the other of intact cows. Treatments of the study were concentrate feeds as follows: control (no protein supplement), rapeseed meal, faba bean and mixture of rapeseed meal and faba bean. Concentrates were fed at a rate of 14 kg/d and silage was given ad libitum. Concentrate feeds including protein supplement were isonitrogenous crude protein content being approximately 200 g/kg DM. Protein supplementation increased silage intake (2,4 kg/d) and milk production (1,6 – 4,9 kg/d). Protein supplementation decreased milk fat content (41,2 vs. 45,3 g/kg DM) but increased milk protein content (35,5 vs. 34,3 g/kg). Feed nitrogen utilization to milk, AAT and ME utilizations and ECM yield to feed intake -ratio were decreased on protein supplementation. In this experiment however rapeseed meal did not give responses of same level as was expected according to results of earlier experiments. Diets including faba bean increased silage intake and milk production compared to rapeseed meal diet. Rapeseed meal diet decreased silage intake 2,7 kg and milk yield 2,5 kg compared with faba bean diet. Mixture of rapeseed and faba bean resulted in the highest milk production being 2 kg more than on average on rapeseed meal and faba bean diets. Utilization of ME and ECM yield to feed intake –ratio were increased with rapeseed meal diet. According to this study rapeseed meal as a protein supplement can be substituted by faba bean in dairy cow diets on silage based diets.
Subject: dairy cow
faba bean
lactation
lypsylehmä
härkäpapu
maitotuotos


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Anttila.pdf 289.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record