Mansikanviljelijöiden kokemuksia mehiläislevitteisestä harmaahomeen biologisesta torjunnasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212247
Title: Mansikanviljelijöiden kokemuksia mehiläislevitteisestä harmaahomeen biologisesta torjunnasta
Alternative title: Strawberry growers’s experiences of biological entomovectoring gray mold control
Author: Poutanen, Jari
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212247
http://hdl.handle.net/10138/135564
Thesis level: master's thesis
Discipline: Växtproduktions biologi
Plant Production Biology
Kasvintuotannon biologia (maatalouseläintiede)
Abstract: Harmaahome (Botrytis cinerea) on merkittävä mansikan marjoja pilaava kasvitauti. Taudinaiheuttaja leviää itiöinä mansikan kukkiin, joista tauti leviää kehittyviin marjoihin. Tauti etenee erityisesti korkeassa ilmankosteudessa nopeasti, ja torjumatta se tuhoaa jopa puolet sadosta. Tavanomaisessa tuotannossa mansikkakasvusto ruiskutetaan fungisideillä useita kertoja alkukesän aikana. Ainoat sallitut biologiset torjunta-aineet Prestop- ja Prestop mix (Verdera Oy) levitetään mansikalle tarhamehiläisten avulla (Apis mellifera), jotka vierailevat mansikan kukissa. Tätä varten mehiläispesään asennetaan erityinen lisälaite. Biologista torjuntamenetelmää käyttäville mansikan viljelijöille tehtiin kyselytutkimus, jossa selvitettiin muun muassa menetelmän käytön aloittamiseen liittyviä ongelmia, menetelmän työläyttä ja kannattavuutta, mehiläisiin liittyviä ongelmia sekä kehittämistarpeita. Tutkimuksessa selvisi, että torjuntamenetelmää käyttäneet viljelijät olivat melko sitoutuneita siihen, vaikka menetelmä oli monien mielestä työläs, eikä sen tehoa pystytty selvästi havaitsemaan. Pääsyyt torjuntamenetelmän käytölle olivat harmaahomeen torjunta, kemiallisen torjunnan vähentäminen sekä turvallisuus käyttäjälle ja ympäristölle. Lisäksi menetelmä antoi viljelijälle imagohyötyä ja paransi samalla mansikan pölytystä. Torjuntamenetelmän käyttöönotto ja käyttö on useimmiten ongelmatonta. Tärkeimmät kehittämiskohteet ovat kasvinsuojeluaineen lisäysvälin pidentäminen ja torjuntamenetelmän kehittäminen kaupallisille kimalaispesille (Bombus terrestris) yhteensopivaksi.Gray mold (Botrytis cinerea) is an important disease of strawberry. The pathogen is spread by spores to strawberry flowers, from where the disease spreads to the developing berries. It progresses fast especially in high humidity and without any control. It can destroy even half of the crop. In conventional production, the strawberries have been sprayed by fungicides several times in beginning of summer. Only approved biological fungicides in Finland are Prestop- ja Prestop mix (Verdera Oy), and those can be spread to strawberries by honey bees (Apis mellifera), witch visits in the flowers of strawberry. For this task, the special additional equipment must been installed to hives. Inquiry survey have been made for the strawberry growers, witch have used the entomovectoring control method. The survey clarifies the problems of beginning to use the method, laboured and profitability, problems relating to bees and the needs of develop. Result of the survey is, that the growers have quite committed to use entomovectoring control method, even that many growers told that it was laboured and the efficency could not been seen clearly. The main reasons for the use of method were control of gray mold, reduce of chemical control and safety for user and environment. In addition to method gave image benefit to grower and improved pollination of strawberry. Getting started and use of method were more often trouble-free. The main development points were to extent the time between the addition of pesticide to the spreader equipment and to develop the method for commercial bumble-bee (Bombus terrestris) hives.
Subject: Apis mellifera
Botrytis cinerea
Fragaria × ananassa
biological control
biologinen torjunta


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Poutanen.pdf 624.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record