Berikningsobjektens inverkan på slaktsvinens beteende och stressnivå

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212250
Title: Berikningsobjektens inverkan på slaktsvinens beteende och stressnivå
Alternative title: The effect of enrichment objects on the behaviour and stress level of finishing pig
Author: Holms, Sara
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212250
http://hdl.handle.net/10138/135578
Thesis level: master's thesis
Discipline: Husdjursvetenskap (husdjursnäring)
Animal Science (Animal Nutrition)
Kotieläintiede (kotieläinten ravitsemustiede)
Abstract: The aim of this study was to examine how different enrichment objects affect the behaviour of finishing pigs towards enrichment objects and other pigs and also the occurrence of tail- and ear-biting within the pens. Another aim of this study was to examine the stress level of finishing pigs by two different methods. This experiment was carried out in two piggeries; in Huittinen and Pöytyä. The pens were divided into different treatments depending on which enrichment object was in the pen. There was a straw rack in every pen and in Huittinen there was also a simple metal chain in every pen. In the control pens of both piggeries there were no other objects besides these. The enrichment objects in Huittinen were wooden pieces of young birch in different lengths, polythene pipe, simple metal chain and branching metal chain. In Pöytyä the enrichment objects were wooden pieces of young birch and polythene pipe. Data collected in both piggeries were tail and ear lesions and tear staining under the eyes. Only in Huittinen the pigs were videotaped to observe behaviours during contact with each enrichment object and oral manipulation of other pigs. Only in Pöytyä the pigs were measured the latency to approach an unfamiliar human to assess fear of humans. Statistical analysis was accomplished by SPSS-software. In Huittinen the prevalence of tail- and ear-biting and also tear staining was lower in pens with wooden enrichment objects. The use of enrichment objects was the most active in pens with wood and with polythene pipe. There were no differences between the enrichment objects on the oral manipulation of other pigs. In Pöytyä the prevalence of ear-biting was also lower in pens with wooden enrichment objects. However, in tail-biting there was only a tendency for an improvement. Also in tear staining there was only a tendency for an improvement on the left eye in pens with polythene pipe compared to the control pens and there were no differences on the right eye between the enrichment objects. Pigs in pens with wooden enrichment objects were less fearful than those with other enrichment objects and approached the unfamiliar human faster. According to this study wood had the greatest impact as enrichment object for finishing pigs. Polythene pipe as enrichment object was used as frequently as wooden enrichment objects but its efficacy in lowering the prevalence of tail- and ear-biting and also stress level was less. Metal chain was used by the pigs least and there was no difference in the activity of use when a simple metal chain was compared to a branching metal chain. There was less tail- and ear-biting and also lower stress level in pens with wooden enrichment objects compared to other pens.Syftet med den här avhandlingen var att ta reda på hur olika berikningsobjekt inverkar på slaktsvinens beteende mot berikningsobjekten och mot andra svin samt hur mycket svans- och öronbitning som förekom. Dessutom undersöktes svinens stressnivå genom två olika metoder. Denna undersökning gjordes på två svingårdar; i Huittinen och Pöytyä. Båsen delades in i olika försöksgrupper beroende på vilka berikningsobjekt som fanns i båsen. I varje bås fanns en halmhäck och i Huittinen fanns även en enkel metallkedja i varje bås. Det fanns inga andra berikningsobjekt förutom dessa i kontrollbåsen på båda svingårdarna. Berikningsobjekt som användes i Huittinen var träbitar av färsk björk i olika längder, polyetenrör, enkla metallkedjor och förgrenade metallkedjor. I Pöytyä användes träbitar av färsk björk och polyetenrör. Faktorer som mättes på båda gårdarna var skador på svans och öron och hur stor andel tårfläckar svinen hade under ögonen. Därtill blev ännu slaktsvinen i Huittinen videofilmade för att observera hur mycket de använde berikningsobjekten och berörde andra svin. Dessutom undersöktes i Pöytyä hur fort svin närmar sig en främmande person, för att undersöka svinens rädsla för människan. Resultatens statistiska behandling gjordes med SPSS-programmet. I Huittinen var det försöksgrupperna med trä som hade mindre skador på svansarna och öronen samt mindre andel tårfläckar. Försöksgrupperna med trä och med plaströr använde sina berikningsobjekt mera än de andra försöksgrupperna. Det förekom inga skillnader mellan försöksgrupperna på beröringen av andra slaktsvin. I Pöytyä var det också försöksgrupperna med trä som hade mindre skador på öronen, men för skador på svansarna var det bara en tendens till mindre skador. Gällande tårfläckarna var det försöksgrupperna med plaströr som hade en tendens till mindre andel tårfläckar på vänstra ögat jämfört med kontrollbåsen, medan det inte förekom några skillnader på högra ögat mellan försöksgrupperna. Det var försöksgrupperna med trä som kom fram snabbare till den främmande personen än de andra försöksgrupperna. Av de material som användes i denna undersökning var det trä som hade den största betydelsen som berikningsobjekt för slaktsvinen. Berikningsobjektet plaströr användes lika flitigt som trä, men dess inverkan på att minska svans- och öronbitning samt stressnivå var mindre. Metallkedjan användes minst och den blev inte heller populärare när den var förgrenad jämfört med enkel. Det var i försöksgrupperna med trä där det förekom mindre svans- och öronbitning samt stressnivån var lägre än i de andra försöksgrupperna.
Subject: berikningsobjekt
svans- och öronbitning
slaktsvinens beteende
svinets välfärd
stress
enrichment object
tail- and ear-biting
finishing pig behaviour
pig welfare


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ProGradu Holms.pdf 1.877Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record