Muutos vähähiiliseen yhteiskuntaan EU:n rakennerahastojen avulla 2014 –2020

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/135639

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Muutos vähähiiliseen yhteiskuntaan.pdf 3.293Mb PDF View/Open
Title: Muutos vähähiiliseen yhteiskuntaan EU:n rakennerahastojen avulla 2014 –2020
Author: Berninger, Kati
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2013-02-15
Language: fi
ISBN: 978-952-11-4128-7
URI: http://hdl.handle.net/10138/135639
Abstract: Uusi julkaisu on ilmestynyt tukemaan muutosta kohti vähähiilistä yhteiskuntaa. Julkaisussa selvitetään vähähiilisen yhteiskunnan käsitettä, sen sisältöä ja sitä mitä vähähiilisen yhteiskunnan temaattinen tavoite voisi tarkoittaa EU:n rakennerahastojen ohjelmatyössä ja hankemaailmassa. Vähähiilisen yhteiskunnan tavoitteen toteuttamista voidaan tukea uudella seitsemän vuoden Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmalla, joka rahoittaa eri toimijoiden, kuten yritysten, kuntien, yliopistojen, tutkimuslaitosten, koulujen oppilaitosten ja yhdistysten hankkeita. Rakennerahastovaroilla rahoitettavien hankkeiden valinnassa tuleekin painottaa vaikuttavuutta ja vaikutuksia kasvihuonekaasujen vähentämiseen pitkällä tähtäimellä. Vähähiilisillä hankkeilla on positiivisia vaikutuksia mm. energia- ja materiaalitehokkuuteen, uusiutuvien energialähteiden käyttöön, henkilöautoliikenteen vähenemiseen, kuljetustarpeeseen ja joukko- ja kevyen liikenteen osuuteen. Em. hankkeiden välillisiksi vaikutuksiksi luetaan esimerkiksi energianeuvonnan vaikutukset energiankulutukseen, uusiutuvan energian osaajien vaikutukset kiinteistöjen lämmitysenergian valintaan, biokaasulaitosten sijoitusvaihtoehtojen selvityksen vaikutukset uusiutuvien energiamuotojen tuotantoon jne. Vähähiilisten hankkeiden tavoitteiden toteutumista seuraavia tulosindikaattoreita voisivat olla: - uusiutuvan energian tuotantokapasiteetin lisääntyminen - saavutettu energian säästö - koulutettuja ilmasto-osaajia - uusia vähähiilisiä tuotteita markkinoilla - uusia vähähiilisiä palveluntarjoajia markkinoilla - kehitettyjä vähähiilisyyttä edistäviä suunnittelutyökaluja YM:n tilaamasta Kati Berningerin uudesta julkaisusta saa lisätukea, esimerkkejä ja ideoita hyvien vähähiilisten hankkeiden suunnitteluun.


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record