Vestibular function in different otoneurological patients as measured by head tilt and head impulse test

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0051-1
Title: Vestibular function in different otoneurological patients as measured by head tilt and head impulse test
Author: Jutila, Topi
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine, Department of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, kliininen laitos
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, institutionen för klinisk medicin
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014-09-05
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0051-1
http://hdl.handle.net/10138/135642
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Objectives The first objective was to evaluate feasibility of head tilt testing and the motorized head impulse test (mHIT) for the quantification of vestibular function and its possible change in different otoneurological patient groups. The second objective was to compare these objective findings with symptoms and other signs for these patients. Methods Head tilt was measured by using a commercially available video-oculography (VOG) mask-integrated head position sensor in complete darkness in static and dynamic (subjective head vertical, SHV) conditions. The head tilt was measured in 20 healthy subjects, and in 30 patients with acute unilateral vestibular loss in the acute stage and at a mean of three months later. Head tilt was also measured in 43 patients with vestibular schwannoma preoperatively and at a mean of four months postoperatively. The mHIT was used for quantifying the function of the horizontal angular vestibulo-ocular reflex (aVOR) in 30 patients with acute unilateral vestibular loss in the acute stage and at a mean of three months later. mHIT was also used to measure aVOR in 44 patients with cochlear implant (CI) preoperatively and at a mean of two months and 19 months postoperatively. The aVOR was assessed by gain and asymmetry in gain. The patients completed a structured questionnaire during their visits to the vestibular laboratory to assess hearing, dizziness, and quality of life. Results Those patients with acute unilateral vestibular loss exhibited a slight head tilt towards the ipsilateral side, which significantly differed from that of controls, and which significantly recovered during the follow-up period. The mean head tilt in patients with VS was ipsilateral both pre- and postoperatively, and significantly larger than in controls. No significant change in head tilt after three months was encountered. In both patient groups the head tilt reinforced after returning from an ipsilateral head tilt. In patients with acute unilateral vestibular loss, the initially low mean ipsilateral aVOR gain and high asymmetry improved significantly during the follow-up, whereas the contralateral gain remained normal and showed no significant change. During the follow-up visit a high symptom score correlated moderately with low gain and with high asymmetry. The preoperative aVOR was deficient in the majority of the CI recipients. The mean gain or asymmetry showed no significant change postoperatively. The ipsilateral gain decreased during the postoperative period in four (10%) individual CI patients. Conlusions Evaluation of head tilt and the underlying utricular function is possible with commercial VOG equipment including an integrated head position sensor. A slight head tilt towards the side of the lesion in patients with acute unilateral vestibular loss usually improves, but no significant long-term change was seen in patients with VS after surgery. Head tilting was pronounced after returning from an ipsilateral head tilt. The mHIT is able to detect acute unilateral vestibular loss in most patients as a clear asymmetry in their respective high-frequency aVOR gain, which usually resolves in a few months. Patients with low gain and high asymmetry after a few months may benefit from follow-up and more aggressive rehabilitation. The decrease of the horizontal VOR function is a possible but rare complication of cochlear implantation, which should be taken into account in patient counselling especially when planning bilateral cochlear implantation.Tutkimuksen tavoite oli arvioida pään kallistuksen mittaamisen ja motorisoidun pään impulssitestin (mHIT) sopivuutta tasapainotoiminnan määritykseen eri otoneurologisissa potilasryhmissä. Pään kallistusta oikealle tai vasemmalle mitattiin video-okulografialaitteiston (VOG) maskiin kiinnitetyllä asentosensorilla pimeydessä. Mittaus tehtiin 20 terveelle koehenkilölle ja 30:lle äkillisestä toispuolisesta tasapainoelimen vajaatoiminnasta (vestibulaarineuriitti [VN]) kärsineelle potilaalle akuutissa vaiheessa ja noin kolme kuukautta myöhemmin. Myös 43 potilasta, joilla oli vestibulaarischwannooma (VS), mitattiin ennen leikkausta ja noin neljä kuukautta leikkauksen jälkeen. Määritimme mHIT:llä vaakasuoran vestibulo-okulaarisen refleksin (VOR) toimintaa (pää-silmä-liikelaajuussuhde [gain] ja sairaan ja terveen puolen välinen asymmetria) nopeissa pään liikkeissä 30 VN-potilaalta akuutissa vaiheessa ja noin kolme kuukautta myöhemmin. Lisäksi 44 sisäkorvaistutepotilasta mitattiin ennen leikkausta, ja noin kaksi ja 19 kuukautta leikkauksen jälkeen. VN-potilaiden pää kallistui koeolosuhteissa lievästi sairaalle puolelle. Kallistus korjaantui seurannan aikana. VS-potilaiden pää kallistui sairaalle puolelle ennen ja jälkeen leikkauksen ilman merkitsevää muutosta. Molemmissa potilasryhmissä pään kallistus korostui, kun potilas palautti pään oletettuun neutraaliin asentoon 30 40 asteen kallistuksesta sairaalta puolelta. VN-potilaiden sairaan puolen keskimääräinen gain oli akuutisti alentunut, mutta parani merkitsevästi seurannassa. Terveen puolen gain oli normaali. Seurantakäynnillä korkeat oirepisteet korreloivat alhaiseen gainiin ja korkeaan asymmetriaan. Sisäkorvaistutepotilaiden keskimääräinen gain ja asymmetria eivät muuttuneet merkitsevästi leikkauksen jälkeen. Istutekorvan gain aleni seurannan aikana neljällä (10 %) potilaalla. VOG-maskiin kiinnitetty asentosensori sopii pään kallistuksen ja taustalla olevan utrikuluksen toiminnan mittaamiseen. VN voidaan havaita useimmilla potilailla mHIT:n avulla. VN-potilaat, joiden VOR:n toiminta on edelleen alentunut muutaman kuukauden jälkeen taudin alkamisesta, voivat hyötyä jatkoseurannasta ja aggressiivisemmasta kuntoutuksesta. VOR:n vajaatoiminta sisäkorvaistuteleikkauksen jälkeen on mahdollinen, mutta harvinainen komplikaatio, joka tulisi ottaa huomioon erityisesti suunniteltaessa molemminpuolista sisäkorvaistuteleikkausta.
Subject: lääketiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
vestibul.pdf 6.749Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record