Anknytningsteorin och förväntningar på romantiska relationer- en enkätstudie bland universitetsstuderande

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13566
Title: Anknytningsteorin och förväntningar på romantiska relationer- en enkätstudie bland universitetsstuderande
Author: Lindfors, Mia Johanna Margareta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2006-11-06
URI: http://hdl.handle.net/10138/13566
Thesis level: master's thesis
Abstract: I denna studie undersöktes huruvida anknytningsstil kan tillföra någonting nytt till förståelsen för vad som påverkar personers förväntningar vad gäller romantiska förhållanden i framtiden. Det gjordes en undersökning för att fastställa om anknytningsstil påverkar optimismen/pessimismen vad gäller den egna romantiska framtiden. Materialet samlades in med hjälp av frågeformulär under hösten 2005. Respondenterna bestod av finskspråkiga universitetsstuderande (N=78). För fastställande av anknytningsstil har Kaisa Männikkös översättning av Kim Bartholomews själrapporteringsformulär använts. I teoridelen behandlades John Bowlbys anknytningsteori, anknytning hos vuxna, självrapportering som metod för fastställande av anknytningsstil, samt tidigare undersökningar angående vuxnas romantiska anknytning. Bartholomews uppdelning i en trygg, en överdrivet upptagen, en avfärdande, samt en räddhågad anknytningsstil har använts i denna pro gradu. Den undersökning som Katherine Carnelley och Ronnie Janoff-Bulman på 1990-talet har utfört vid University of Massachusetts, angående optimism vad gäller romantiska relationer, har varit central för detta arbete. Grundat på teoridelen formulerades hypoteserna, vilka testades med hjälp av t- test, varians- och regressionsanalys, samt ett Chi-kvadrat test. Resultatet från föreliggande undersökning stödde den första hypotesen om att personer som har en trygg anknytningsstil känner sig mera optimistiska vad gäller förväntningar på sin romantiska framtid, än vad personer med en otrygg anknytningsstil känner sig. Den andra hypotesen om att kvaliteten på respondenternas föräldrars förhållande, eller de egna erfarenheterna av romantiska relationer, påverkar denna optimism fick inte stöd. I enlighet med den tredje hypotesen var antalet respondenter som hade en trygg anknytningsstil, och som värderade sin partner ha en trygg anknytningsstil, större än antalet otryggt anknutna som värderade sin partner ha en trygg anknytningsstil, men resultatet var inte signifikant.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: kiintymysteoria
yliopistot - opiskelijat
anknytningsteori
studenter


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.69Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record