Tjejgrupper : en fallstudie av ett interventionsförsök med hjälp av kvalitativa och kvantitativa metoder

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen sv
dc.contributor.author Mikander, Nina
dc.date.accessioned 2009-09-08T10:13:02Z
dc.date.available 2009-09-08T10:13:02Z
dc.date.issued 2005-11-21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/13569
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Syftet med denna Pro Gradu avhandling har varit att skapa en teoretisk grund för den praktiskt grundade tjejgruppsverksamhete, aft undersöka vilken sorts flickor som söker sig till tjejgruppen och aft se om gruppen fyller sin funktion. Tjejgruppen kan närmast beskrivas som en diskussionsgrupp för unga flickor, där det finns ledare som styr samtalen. Flickoma far själva bestämma vad de viii diskutera eller göra. Verksamheten skall vara värderingsfri, flickorna skall ha tillfälle att utveckla sin förmåga att göra sig hörda och lära sig aft aktivt uttrycka sina asikter. Undersökningen har gjorts som en fallstudie med hjälp av bade kvalitativ och kvantitativa metoder. Den kvalitativa delen av arbetet bestod av temaintervjuer och essäer, där själförtroende undersöktes pa ett djupare plan och flickornas asikter angaende tjejgruppens möjligheter att stöda togs fasta på. Den kvantitativa delen bestod av riktgivande mätinstrument som mätte flickomas könsorientering, risken att tysta ner sitt själy i nära relationer, vilka egenskaper flickoma ansåg sig ha i sina interpersonella relationer och deras globala självkänsla. Resultaten är unika för denna tjejgrupp, de visar pa aft verksamheten lockar mest flickor med traditonellt kvinnlig könsorientering. Flickorna verkar vara trygga i sina nära relationer medan de känner sig mer osäkra när pa offentliga forum. Likaså är flickornas själförtroende gott tillsammans med nära vänner medan det är lägre i klassrummet och tillsammans med vuxna. Förändringama som skett under undersökningens gang har varit ytterst sma, men det ved(ar som om verksamheten uppmuntrar flickorna till likhet. Flickoma verkar uppskatta tryggheten i den lilla gruppen och bekräftelse och spegling av sina vänner och av de vuxna ledama. Aft få en vuxens stöd och uppmärksamhet har verkat vara en viktig orsak till att flickorna uppskattat tjejgruppsverksamheten. Viktiga källor för avhandlingen har varit Mia Hanströms bok som beskriver tjejgruppsverksamheten. Susan Harters verk; The Construction of the Self, har använts för aft beskriva adolescenters identitetsutveckling och Harters modell har använts för aft se pa vilka egenskaper flickorna ansett sig ha i sina interpersonella relationer. Könssocialisationen har beskrivits utgaende fran Bjerrum Nielsen & Rudberg, Historien om pojkar och flickor vilket ocksa varit en viktig källa. en
dc.language.iso sv
dc.subject tytöt - ryhmät fi
dc.subject itseluottamus fi
dc.subject sukupuoli - sosialisaatio fi
dc.subject identiteetti - kehittyminen fi
dc.subject flickor - grupper sv
dc.subject självförtroende sv
dc.subject kön - socialisation sv
dc.subject identitet - utveckling sv
dc.title Tjejgrupper : en fallstudie av ett interventionsförsök med hjälp av kvalitativa och kvantitativa metoder sv
dc.identifier.laitoskoodi 706
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.99Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record