Hedelmällisyyden ja runkorakenteen sekä maitotuotoksen väliset perinnölliset yhteydet ayrshire-rodulla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212255
Title: Hedelmällisyyden ja runkorakenteen sekä maitotuotoksen väliset perinnölliset yhteydet ayrshire-rodulla
Alternative title: Genetic relationships among fertility, body type traits and milk yield in Finnish Ayrshire cattle
Author: Tikkanen, Minna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212255
http://hdl.handle.net/10138/135754
Thesis level: master's thesis
Discipline: Husdjursvetenskap (husdjursförädling)
Animal Science (Animal Breeding)
Kotieläintiede (kotieläinten jalostustiede)
Abstract: Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää ayrshire-rodun hedelmällisyyden, runkorakenteen ja maitotuotoksen väliset geneettiset korrelaatiot sekä laskea ominaisuuksille periytymisasteet. Aineistossa oli mukana 21 450 ayrshire-rotuista eläintä 2647 eri karjasta. Eläimet olivat syntyneet vuosien 1994 – 2005 aikana, ja olivat 1652 sonnin tyttäriä. Tutkittavia hedelmällisyysominaisuuksia olivat hiehojen siemennyskauden pituus ja siemennysten lukumäärä sekä ensikoiden lepokauden pituus. Maitotuotosominaisuudet olivat ensimmäisen kerran poikineiden 305 päivän maitotuotos ja elinikäistuotos sekä runko-ominaisuudet olivat takakorkeus, rungon syvyys, rinnan leveys, lypsytyyppisyys, selkälinja, lantion leveys ja lantion kulma. Satunnaistekijöiden varianssikomponenttien sekä periytymisasteiden arvioimiseen käytettiin DMU-ohjelmaa Restricted Maximum Likelihood (REML) –menetelmää käyttäen. Periytymisasteen arvioksi saatiin ensikkotuotokselle 0,28 ja elinikäistuotokselle 0,08. Hedelmällisyysominaisuuksien periytymisasteiden arviot olivat hyvin alhaisia (0,02 – 0,03) sekä hiehoilla että ensikoilla. Runko-ominaisuuksien periytymisaseet vaihtelivat välillä 0,10 – 0,43. Korkeimmat periytymisasteen arviot olivat takakorkeudella (0,43) ja lantion kulmalla (0,27). Suurimmat positiiviset korrelaatiot saatiin lypsytyyppisyyden ja ensikkotuotoksen (0,51) sekä lypsytyyppisyyden ja elinikäistuotoksen (0,45) välille, ja suurin negatiivinen korrelaatio saatiin selkälinjan ja ensikkotuotoksen (-0,33) välille. Ensikoiden runko-ominaisuuksista rinnan leveydellä ja lantion kulmalla oli kohtalainen geneettinen yhteys lepokauteen. Rungon syvyys, lantion leveys ja kulma korreloivat merkitsevästi hiehojen tiinehtymisen kanssa. Hiehojen hedelmällisyysominaisuuksien ja elinikäistuotoksen väliset geneettiset korrelaatiot olivat kohtalaisia ja positiivisia. Tässä tutkimuksessa lepokauden ja tuotosominaisuuksien välillä ei havaittu perinnöllistä yhteyttä. Hedelmällisyys ja elinikäistuotos ovat vain heikosti periytyviä ominaisuuksia. Runkorakenteen ja ensikkotuotoksen parantaminen jalostuksella on kohtalaisen nopeaa, koska ne periytyvät keskinkertaisesti. Tämän tutkimuksen perusteella joidenkin runko-ominaisuuksien valinta edistää ensikkotuotosta heikentäen samalla hedelmällisyyttä ja elinikäistuotosta. Hiehojen huono hedelmällisyys oli yhteydessä korkean elinikäistuotoksen kanssa, kuitenkaan ei ole mielekästä painottaa valinnassa huonoa hiehojen hedelmällisyyttä.Genetic and phenotypic parameters and relationships for fertility traits, body type traits and production were estimated. The data analyzed included 21,450 Ayrshires. Animals were reared in 2,647 herds, born from 1994 to 2005 and were progeny of 1652 sires. Analyzed fertility traits were days from first service to last insemination and number of inseminations to conception for heifers, and days from calving to first insemination for first parity cows. Production traits were first lactation milk and lifetime milk and body type traits were stature, body depth, chest width, angularity, top line, rump width and rump angle. Variance components and the heritability estimates were calculated by restricted maximum likelihood (REML) method using the DMU software. The heritability estimates of first lactation milk yield and lifetime milk yield were 0.28 and 0.08, re-spectively. The heritabilities for fertility traits in virgin heifers and first lactation cows were low (0.02 – 0.03). Heritability estimates for the type traits varied from 0.10 to 0.43. The largest heritability was found for stature (0.43) and rump width (0.27). The highest positive genetic correlations were angularity with first lactation milk (0.41) and lifetime milk (0.45), and the highest negative genetic correlation was between top line and first lactation milk (-0.33). Chest width and rump angle had a positive genetic correlation to days from calving to first insemination. The significant genetic correlations were heifer fertility with body depth, rump width and rump angle. Estimated correlations between heifer fertility traits and lifetime milk yield were positive and moderate. First parity cow fertility was not related to production traits. Fertility traits and lifetime milk have a low heritability. Progress can be made relatively fast in body traits and first lactation milk by breeding, because of the moderate heritabilities. Selection for some body type traits may cause improvement in production but deterioration in fertility. Declined heifer fertility is associated with high lifetime production. However is not reasonable to put emphasis on poor heifer fertility in selection.
Subject: ayrshire
fertility
body type trait
milk production
genetic correlation
heifer
hedelmällisyys
runkorakenne
maitotuotos
geneettinen korrelaatio
hieho


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
minna_tikkanen_maisterintutkielma.pdf 1.049Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record