Karnevalistinen henki : Algot Untolan varhaistuotanto ja virallisen kulttuurin muutos 1900-luvun alussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0096-2
Title: Karnevalistinen henki : Algot Untolan varhaistuotanto ja virallisen kulttuurin muutos 1900-luvun alussa
Author: Tapaninen, Irma
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014-09-19
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0096-2
http://hdl.handle.net/10138/135792
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This dissertation examines Finnish writer Algot Untola's (1868-1918) artistic mission in writing his first novel Harhama and presents a new interpretation. The research task focused on understanding the logic of his creative activity between the years 1906-1909. According to the main hypothesis Harhama and his other writings belong to the carnivalesque genre, which is always opposed to the mainstream culture of the era. The study applies Mikhail Bakhtin's language and literary theory to demonstrate the interaction between Untola's writings and the writings of other authors. The study investigates the value and meaning context in which Untola wrote Harhama, the values and meanings that Untola introduces in Harhama, and the value and meaning context where Harhama has been received. Harhama provides the most important research data, while the sequel Martva was a secondary source. Untola's newspaper articles of the same period are also important data as well as texts that have dealt with Untola or his writings during the research period in 1906 to 1909. One of the most important perspectives based on Bakhtin s theory has been an important theme in carnivalesque literature: the struggle between an official serious culture and unofficial comic culture. In Harhama Untola wrote from the perspective of traditional Finnish agrarian culture and attempted discourse with the national high culture. The study examines the carnival features of Harhama. It is a Menippean satire which includes a hidden polemic toward different philosophical and ideological trends. Harhama was Untola's statement commenting on topical cultural issues. He discussed in particular the ideas that characterized the radical cultural youth: political activism, free love and symbolist/decadent literature. The analysis in a broad context illuminates Untola's critical attitude toward these ideas. Untola was a dissident, which is why Harhama as well as his other texts caused much debate. The reception of Harhama linked to the struggle between liberal and conservative nationalist Finns. Untola s worldview was originally close to conservative nationalist thinking. The nationalist elite and Untola had, however, a big difference in their attitudes toward lower class people. In particular, this difference was reflected in morality and culture-related issues. Previous studies on Untola's writings and activity interpreted them from the cultural elite point of view. This study turns that perspective upside down and illuminates how Untola saw society. Thus, it also gives a new perspective on Finnish history.Tutkimus tarjoaa uuden tulkinnan kirjailija Algot Untolan (1868-1918) Irmari Rantamalan nimellä julkaisemasta esikoisteoksesta Harhama (1909) liittämällä sen osaksi karnevalistisen kirjallisuuden lajiperinnettä ja aikakauden julkista keskustelua. Samalla tutkimus uudistaa Untolan kirjailijakuvaa varsinkin niiltä osin, joihin Harhaman aikaisempi, omaelämäkerrallinen lukutapa on vaikuttanut. Tutkimus valottaa 1900-luvun ensimmäisen vuosikymmenen kansallista kulttuuria Untolan silmin kääntäen näin esiin tuoreen näkökulman Suomen historiaan. Untolan luovan toiminnan logiikkaa tarkasteleva tutkimus tuo esiin hänen yksilöllistä, kansanomaiseen kulttuuriin pohjautunutta maailmankuvaansa ja siihen liittyneitä arvoja. Vuoden 1906 eduskuntauudistuksen aikoihin vanhasuomalaisten uudistuspolitiikkaa tukenut Untola kritisoi lehtikirjoituksissaan erityisesti nuorsuomalaisia oikeistopoliitikkoja ja suhtautui torjuvasti myös näkyvänä kulttuurivaikuttajana toimineeseen Eino Leinoon. Hän rohkaisi kansanihmisten itseluottamusta ja kannusti erityisesti torppareita, jotka peräsivät oikeuksia raivaamaansa maahan, sekä alempiin sosiaaliryhmiin kuuluneita naisia. Perustuslaillisesta, ihanteellisesta isänmaallisuudesta ja siihen liittyneistä moraalikäsityksistä poikkeavat näkemykset tekivät Untolasta aikakautensa toisinajattelijan, jonka kirjoitukset herättivät vastustusta valtavirtakulttuurin piirissä. Näissä olosuhteissa Untola loi moraalifilosofisen teoksen, jonka kautta aikakausi näyttäytyy toisin, kansan naurun näkökulmasta. Untolan arvoista käsin yhteiskunnan ristiriitaisuudet näyttäytyivät karnevalistisilta, ja sen vuoksi Harhama sisältää karnevalistiselle kirjallisuudelle tyypillistä piilotettua polemiikkia erilaisia aikakauden ilmiöitä ja aatevirtauksia kohtaan. Laajassa asiayhteydessä toteutettu Harhaman analyysi osoittaa, miten Untola pohdiskeli siinä aikakauden julkisen keskustelun tärkeimpiä teemoja ambivalentissa ja parodisessa sävyssä. Teoksessa käsitellään kriittisesti pääasiassa pääkaupungin kulttuuriradikaalin nuorison suosimia aatteita: Varhaisaktivismia, seksuaaliradikalismia sekä symbolistisen taiteen taustalla ollutta dekadenssia ja nietzscheläistä yksilömoraalia. Suomen ja Pohjoismaiden historian alaan kuuluvassa tutkimuksessa on sovellettu karnevalistiseen kirjallisuuteen erikoistuneen venäläisen filosofin Mihail Bahtinin kieli- ja kirjallisuusteoriaa. Tutkimusaineistona on käytetty Harhaman ja sen jatko-osan Martvan lisäksi tekijän saman aikakauden lehtikirjoituksia sekä kaikkia niitä vuosina 1906-1909 syntyneitä tekstejä, jotka käsittelevät Untolaa tai hänen kirjoituksiaan.
Subject: suomen ja Pohjoismaiden historia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
karneval.pdf 2.325Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record