Fibromyalgia : Background factors and impact on mortality and ability to work

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, kliininen laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, institutionen för klinisk medicin sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine en
dc.contributor Helsingin Yliopistollinen Keskussairaala, Anestesia, tehohoito, ensihoito, kivunhoito, Hjelt-instituutti, Kansanterveystieteen osasto en
dc.contributor.author Markkula, Ritva
dc.date.accessioned 2014-08-29T10:54:50Z
dc.date.available 2014-08-27 fi
dc.date.available 2014-08-29T10:54:50Z
dc.date.issued 2014-09-06
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-0100-6 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/135823
dc.description.abstract Fibromyalgia: Background factors and impact on mortality and ability to work The aim was to update the prevalence of fibromyalgia (FM) symptoms, their predictors, and their impact on mortality and ability to work, in an epidemiologically representative cohort. For this we used the older Finnish Twin Cohort, which enabled evaluation of genetic backgrounds, as well. This cohort (originally 17 357 twins born before 1958) participated in three surveys with extensive health questionnaires in 1975, 1981, and 1990; response rates were 89%, 84%, and 77%. Applying their responses and clinical FM patients´ responses to an FM question-set from 1990, we could classify this cohort into three latent symptom classes: LC1 with no or few FM-associated symptoms, LC2 with some symptoms, and LC3 with a high number of symptoms, resembling FM patients and thus serving as a proxy for FM. Of all responders, almost equally from each gender 13% were classified into LC3. The statistical analyses estimated heritability behind this symptom classification as 51% (95% CI 45-56%). Of the suggested risk factors (assessed by the surveys in 1975 and 1981), what emerged as independent predictors of FM-associated symptoms (LC3) were headache and back and neck pain. Obesity or high body mass index and sleep problems also predicted FM symptoms, but confounding by familial factors seemed probable. For analysis of disability retirement, 8 448 individuals at risk remained after exclusions, and for analysis of mortality, 9 759. During the 14-year follow-up, the cumulative incidence for disability retirement in general was 6.8% in LC1, 10.6% in LC2, and 25.7% in LC3. The multi-adjusted hazard ratio for general disability retirement in LC3 was three-fold and for musculoskeletal disability five-fold that in LC1. As for mortality, the follow-up lasted 19 years and revealed the age- and gender-adjusted hazard ratio of death to be 1.4 (95% CI 1.2-1.8) in LC3 and 1.2 (95% CI 1.0-1.4) in LC2. This excess risk disappeared with further adjustment for lifestyle factors: smoking, alcohol intake, and body mass index. FM symptoms and associated lifestyle factors and co-morbidities require active management in health-care systems, not only to alleviate individual suffering, but also to prevent disability and increased mortality. Further research is essential to clarify whether early active management of confirmed risk factors would prevent FM-symptom development. en
dc.description.abstract Fibromyalgian taustatekijät, vaikutus työkykyyn ja kuolleisuuteen Fibromyalgia (FM) eli pehmytkudosreuma on oireyhtymä, jonka keskeisiä oireita ovat laaja-alainen kipu, jäykkyys ja väsymys. Laaja-alaista kipua on monissa maissa esiintynyt 7-13 %:lla väestöstä ja näistä FM:a noin puolella. FM:n syistä, syntymekanismeista ja riskitekijöistä on edelleen vain viitteellistä tietoa. FM:n vaikutus työkykyyn Suomessa on tuntematon, ja sen vaikutuksista kuolleisuuteen on ristiriitaisia tuloksia. Tämä tutkimus perustuu vanhemman suomalaisen kaksoskohortin kyselytutkimustietoihin vuosilta 1975, 1981 ja 1990. Seuloimme FM-oireiset kaksosjoukosta käyttämällä vuoden 1990 terveyskyselyn tätä koskevia osioita piiloluokituksen perustana, testattuamme ne ensin kliinisillä FM-potilailla. Kyselyyn vastanneista 10 608 kaksosesta luokiteltiin tällä tavoin 13 % niin miehistä kuin naisista FM-oireisiin, 32 % vain jonkin verran FM-oireita raportoiviin ja loput oireettomiin. Vertaamalla identtisten ja epäidenttisten kaksosten sijoittumista kolmeen oireluokkaan analysoimme perintötekijöiden osuutta oireryhmien jakaumalle, ja perimä selitti 46 51% oireluokituksesta. Vuosien 1975 ja 1980 kyselytietoja käyttäen kartoitimme riskitekijöitä FM-oireisten luokkaan päätymiselle. Aiemman tutkimustiedon perusteella valittiin tutkittavat muuttujat: ominaisuudet, joilla oli todettu yhteyttä FM:an tai joiden oli todettu ennustavan FM:a tai laaja-alaista kipua. Tutkittavasta joukosta suljettiin pois ne, joilla 1975 tai 1980 oli kipuja niskassa, hartioissa ja selässä tai jotka FM-oireisten tapaan käyttivät runsaasti särkylääkkeitä. Analyysien tuloksena monimuuttujamallissa itsenäisiksi riskitekijöiksi osoittautuivat päänsärky, selkä- ja niskakipu. Riskitekijöitä olivat myös ylipaino ja uniongelmat, mutta perintötekijät olivat tässä mahdollisesti sekoittavina tekijöinä. Selvittääksemme FM-oireiden vaikutusta työkykyyn, yhdistimme kaksosrekisterin Eläketurvakeskuksen ja Kelan eläkerekisteritietoihin ja seurasimme kaikkiin kolmeen oireluokkaan kuuluneiden kaksosten työkyvyttömyyseläkepäätöksiä vuodesta 1990 aina 31.12.2004 asti. Kuolleisuuden selvittämiseksi yhdistettiin tiedostot Väestörekisterikeskuksen vastaaviin 1.5.2009 asti. Työkyvyttömyyseläkkeiden kasautuva ilmaantuvuus oli oireettomien luokassa 7 %, vähäoireisten 11 %, ja FM-oireisten luokassa 26 %. Kuolleisuusriski oli FM-oireisten luokassa 1.4-kertainen oireettomien ryhmään nähden, mutta vakiointi elämäntapatekijöillä, pääasiassa tupakoinnilla, hävitti eron. Jatkotutkimuksilla tulee selvittää mahdollisuudet FM:n ehkäisemiseen, perinnöllisestä taipumuksesta riippumatta. FM-oireilla näyttää olevan merkittävä työkykyä alentava vaikutus. Myös FM-oireistoon mahdollisesti liittyviin epäedullisiin elämäntapoihin tulee puuttua. fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-0099-3 fi
dc.relation.isformatof Yliopistopaino: itse, 2014 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject lääketiede fi
dc.title Fibromyalgia : Background factors and impact on mortality and ability to work en
dc.title.alternative Fibromyalgian taustatekijät, vaikutus työkykyyn ja kuolleisuuteen fi
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Kalso, Eija
dc.ths Kaprio, Jaakko
dc.opn Hannonen, Pekka
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
fibromya.pdf 510.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record