Bula! Kupillinen yaqonaa turisteille. Mitä antropologit, maan hallinto ja paikalliset asukkaat ajattelevat kulttuurin tuotteistamisesta turismin palvelukseen Fidžillä

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiologian laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen sv
dc.contributor.author Juntunen, Hanna
dc.date.accessioned 2009-09-08T10:13:16Z
dc.date.available 2009-09-08T10:13:16Z
dc.date.issued 2006-05-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/13583
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Turismi on Fidžin suurin vientitulojen lähde ja maan hallinnolle keskeinen taloudellisen kehityksen väline. Fidžin saarilla vierailee vuosittain noin 400 000 turistia. Maahan suuntautuu erityisesti etnistä-, ympäristö- ja virkistäytymisturismia. Turistit odottavat matkakohteeltaan eksoottisuutta, ja fidžiläinen kulttuuri onkin valjastettu turismin palvelukseen. Pro gradu -työni käsittelee turismia Fidžillä. Erityisen pohdinnan aiheeksi työssä on nostettu kulttuurin tuotteistaminen turismin palvelukseen. Määrittelen työssäni turismiperformansseiksi esitykset, joissa paikalliset asukkaat esittävät jonkin kulttuurisen toiminnan turisteille. Tarkoituksena voi olla turistien viihdyttäminen ja/tai opettaminen. Käsittelen pro gradu -työssäni kulttuurin tuotteistamisen esimerkkinä yaqona-rituaalia. Yaqona-rituaali on Fidžin sosiaalisen elämän keskeisimpiä rituaaleja. Se on myös maassa vieraileville turisteille yhteinen kulttuurikokemus. Yaqona-rituaali onkin tyypillinen fidžiläinen turismiperformanssi. Työssäni esittelen sekä fidžiläiseen jokapäiväiseen elämään kuuluvaa rituaalia että sen turisteille esitettävää muotoa. Pro gradu -työni tutkimuskysymykseksi olen nostanut ongelman siitä, mitä pitäisi ajatella turistiperformansseista, ja erityisesti yaqona-rituaalin tuotteistamisesta, Fidžillä. Pro gradu -työssäni esitän, mitä mieltä eri tahot, antropologit, maan hallinto ja paikalliset asukkaat, ovat turismista, sen vaikutuksista ja kulttuurin tuotteistamisesta. Turismin antropologisen tutkimuksen keskusteluista nostan käsittelyn kohteiksi turismin vaikutuksien tutkimuksen ja autenttisuuden kysymyksen. Pohdin, tuhoaako turismi kulttuuria ja mitä autenttinen perinne on. Voivatko turistiperformanssit olla autenttista kulttuuria? Turismi on elämysteollisuutta, jossa koskemattomuus, autenttisuus ja epäkaupallisuus ovat arvostettuja määreitä. Turismin ja erityisesti kulttuurin tuotteistamisen pelätään usein tuhoavan autenttista kulttuuria. Pro gradu -työssäni esitän, että vaikka turismin voidaan katsoa muuttavan yaqona-rituaalin muotoa ja merkitystä sitä turisteille esitettäessä, rituaalin merkitys fidžiläisille kulttuurin esittämisen välineenä ei kuitenkaan muutu. Yaqona-rituaalin arvo tulee siitä, että se antaa fidžiläisille mahdollisuuden tehdä turisteille tutummaksi paikallista kulttuuria ja sen arvostuksia. Tutkimukseni tuloksista nousee esiin oman kulttuurin esittämisen tärkeys. Fidžillä kulttuurin esittäminen on lisäksi toimimista maan tavalla (cakacaka vakavanua). Pro gradu –työtäni varten keräsin materiaalia kolmen kuukauden ajan Fidžillä. Työni aineisto muodostuu kirjallisuuden lisäksi osallistuvan havainnoinnin ja haastatteluiden kautta saadusta empiirisestä materiaalista. en
dc.language.iso fi
dc.subject turismi fi
dc.subject Fidži fi
dc.subject kulttuuri - tuotteistus fi
dc.subject elämysteollisuus fi
dc.subject yaqona-rituaali fi
dc.title Bula! Kupillinen yaqonaa turisteille. Mitä antropologit, maan hallinto ja paikalliset asukkaat ajattelevat kulttuurin tuotteistamisesta turismin palvelukseen Fidžillä fi
dc.identifier.laitoskoodi 7071
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.subject.discipline Social and Cultural Anthropology en
dc.subject.discipline Sosiaali- ja kulttuuriantropologia fi
dc.subject.discipline Social- och kulturantropologi sv
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.04Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record