Topikövergång i textbaserade gruppsamtal

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0105-1
Title: Topikövergång i textbaserade gruppsamtal
Author: Bister, Melina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014-10-11
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0105-1
http://hdl.handle.net/10138/135844
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Topic transitions in text-based group discussions This study examines how Finnish university students learning Swedish perform text-based group discussion tasks in their target language. The focus is on the participants interaction at the transitions between different contentually defined parts of the discussions, i.e., topic transitions. The material consists of five group discussions with a total length of 128 minutes, based on three different tasks given by the groups teachers. The discussions were video-recorded on different occasions over more than one year and then transcribed, taking account of both the oral and visual features in them. The topic initiations are divided into three categories on the basis of how the initiation contentually relates to what was previously said. The main method used in the analysis of interaction is conversation analysis, in particular the conversation analysis of classroom interaction, and Goffman s (1981) theory on footing is also applied. Visual resources such as gestures, posture and gaze were taken taken into account in the analysis. The recycling of both contentual aspects and participant roles as well as the participants development in the processing of contentual matters have been analysed so as to describe the joint meaning-making in the group discussions. The results indicate that the written semiotic fields (Goodwin 2000), that is, the teacher s instructions and the text material to be discussed, significantly influence the students topic choices and content processing and their interaction in topic transitions. The analysis shows how the participant roles are distributed and how they influence topic initiations and the progress of the joint meaning-making. A model of how a topic transition takes place and what kind of stages (I V) it consists of was developed. This model explains and systematizes the participants activity. For instance, silence during a topic transition is not meaningless. On the contrary, during the occasionally long pauses the participants turn their attention to different kinds of semiotic resources and give turns to each other. When initiating a topic, the speaker can make use of different footings, and by means of these she can emphasize the meaning of the instructions and the text to be discussed, as well as her own attitude. Often the speaker assumes the role of an animator, that is to say, she quotes the instructions or a passage in the text, thus diminishing her responsibility for what she is saying. In this way she also animates the voices of the teacher and the text in the interaction. Over the year the students gradually learned to initiate topics more independently. Topic initiations by means of expressing an opinion became more frequent. The number of topic initiations with no contentual relation to what was said earlier decreased. This fact indicates that the students became more skilled in relating the topics to each other when discussing in Swedish. Keywords: Swedish as a second language, classroom interaction, oral group discussions, second language conversation, footing, topic initiation, topic transition, non-verbal actionSiirtymät tekstipohjaisissa ryhmäkeskusteluissa Väitöskirjassa tutkitaan, miten suomenkieliset yliopisto-opiskelijat tekevät ruotsiksi suullisia ryhmätöitä, joissa keskustellaan teksteistä. Tutkimus kohdistuu vuorovaikutukseen sisällöllisissä siirtymissä eli topiikinvaihtotilanteissa, toisin sanoen sellaisissa tilanteissa, joissa ryhmä siirtyy puheenaiheesta toiseen. Väitöskirjassa on laadittu siirtymämalli, jossa on viisi mahdollista vuorovaikutuksen vaihetta. Siirtymät on analysoitu tämän mallin avulla. Visuaaliset ilmiöt kuten eleet, asento ja katseet on otettu huomioon analyysissa. Siirtymien tutkiminen on antanut tietoa siitä, miten vierasta kieltä puhuvat opiskelijat ohjaavat keskusteluaan, miten he tulkitsevat saamaansa ohjeistusta, minkälaisen roolin he uuden puheenaiheen aloittaessaan ottavat ja miten jo käsitellyt sisällölliset asiat vaikuttavat keskustelun myöhempiin vaiheisiin. Tutkimustulosten mukaan keskusteluissa käytettävät tekstilähteet vaikuttavat suuressa määrin puheenaiheisiin, sisällön käsittelyyn ja vuorovaikutuksen rakentumiseen siirtymätilanteissa. Keskustelun tauot, jotka voivat olla pitkiäkin, eivät ole merkityksettömiä vaan niiden aikana opiskelijat organisoivat toimintaansa. Tulosten valossa näyttää siltä, että opiskelijoista tulee itsenäisempiä puheenaiheen aloittajia ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana. --- I avhandlingen studeras hur finskspråkiga universitetsstudenter genomför muntliga textbaserade gruppövningar på svenska. Undersökningen fokuserar på interaktionen vid övergångar mellan olika innehållsliga aspekter i övningarna, dvs. vid topikövergångar. En övergångsmodell med fem möjliga interaktiva faser genom vilka topikövergångarna analyseras har sammanställts. Också det visuella, dvs. gester, kroppsställning och blickar har beaktats i analysen. Att studera övergångar har gett kunskap om hur studenter som samtalar på ett främmande språk styr sitt samtal, tolkar instruktionerna och hurdan roll de tar vid topikinitieringarna samt hur de redan behandlade innehållsliga aspekterna senare påverkar samtalet. Resultaten visar, att de texter som används i samtalet i stor utsträckning påverkar topikvalet, behandlingen av innehållet och interaktionen vid övergången. De ibland långa pauserna i samtalet är inte betydelselösa utan då organiserar studenterna sin verksamhet. Undersökningen visar att studenterna lär sig att självständigare initiera topiker under sitt första studieår.
Subject: pohjoismaiset kielet
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
topikove.pdf 1.374Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record