Pohjaveden laadun muutokset soranottoalueilla 1985-2013

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/135847

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_20_2014.pdf 12.54Mb PDF View/Open
Title: Pohjaveden laadun muutokset soranottoalueilla 1985-2013
Author: Rintala, Jari
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2014
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 20/2014
ISBN: 978-952-11-4348-9
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/135847
Abstract: Suomessa on noin 2000 käytössä olevaa soranottoaluetta ja kymmeniä tuhansia ottoalueita, joilla toiminta on päättynyt. Soranottoalueet ja vedenhankinnan kannalta merkittävät pohjavesialueet sijaitsevat usein samoissa sora- ja hiekkamuodostumissa. Soranotto voi vaikuttaa pohjavesiolosuhteisiin sekä veden käsittelytarpeeseen pohjavedenottamoilla. Soranottoalueella pohjavesi on yleensä alttiimpi määrä- ja laatumuutoksille kuin luonnontilaisilla alueilla. Muutosten suuruuteen ja niistä palautumiseen vaikuttavat alueen pohjavesiolosuhteet, ottoalueen laajuus, pohjaveden pinnan yläpuolelle jätetyn suojakerroksen paksuus sekä ottoalueen jälkihoito ja -käyttö. Raportissa tarkastellaan soranoton pitkäaikaisia vaikutuksia pohjaveden laatuun 11 soranottoalueella eri puolilla Suomea. Pisimmät seurantajaksot käsittävät vuodet 1985 – 2013. Raportissa on lisäksi esitetty soranottoalueiden jälkihoitotutkimuksen tulokset sekä yleiskuvaus pohjaveden laadusta ja suojelusta soranottoalueilla.
Subject: vajovesi
Subject (ysa): soranotto
maa-aineksen otto
pohjavesi
vedenlaatu
vaikutukset
vesistövaikutukset
soranottoalueet
jälkihoito
maisemointi
pintarakenteet


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record