Pohjaveden laadun muutokset soranottoalueilla 1985-2013

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/135847

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
SYKEra_20_2014.pdf 12.54MB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Pohjaveden laadun muutokset soranottoalueilla 1985-2013
Tekijä: Rintala, Jari
Julkaisija: Suomen ympäristökeskus
Päiväys: 2014
Kieli: fi
Kuuluu julkaisusarjaan: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 20/2014
ISBN: 978-952-11-4348-9
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/135847
Tiivistelmä: Suomessa on noin 2000 käytössä olevaa soranottoaluetta ja kymmeniä tuhansia ottoalueita, joilla toiminta on päättynyt. Soranottoalueet ja vedenhankinnan kannalta merkittävät pohjavesialueet sijaitsevat usein samoissa sora- ja hiekkamuodostumissa. Soranotto voi vaikuttaa pohjavesiolosuhteisiin sekä veden käsittelytarpeeseen pohjavedenottamoilla. Soranottoalueella pohjavesi on yleensä alttiimpi määrä- ja laatumuutoksille kuin luonnontilaisilla alueilla. Muutosten suuruuteen ja niistä palautumiseen vaikuttavat alueen pohjavesiolosuhteet, ottoalueen laajuus, pohjaveden pinnan yläpuolelle jätetyn suojakerroksen paksuus sekä ottoalueen jälkihoito ja -käyttö. Raportissa tarkastellaan soranoton pitkäaikaisia vaikutuksia pohjaveden laatuun 11 soranottoalueella eri puolilla Suomea. Pisimmät seurantajaksot käsittävät vuodet 1985 – 2013. Raportissa on lisäksi esitetty soranottoalueiden jälkihoitotutkimuksen tulokset sekä yleiskuvaus pohjaveden laadusta ja suojelusta soranottoalueilla.
Avainsanat: vajovesi
Asiasanat (ysa): soranotto
maa-aineksen otto
pohjavesi
vedenlaatu
vaikutukset
vesistövaikutukset
soranottoalueet
jälkihoito
maisemointi
pintarakenteet


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot