Pohjaveden laadun muutokset soranottoalueilla 1985-2013

Show simple item record

dc.contributor.author Rintala, Jari
dc.date.accessioned 2014-09-03T09:36:09Z
dc.date.available 2014-09-03T09:36:09Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-952-11-4348-9
dc.identifier.issn 1796-1726
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/135847
dc.description.abstract Suomessa on noin 2000 käytössä olevaa soranottoaluetta ja kymmeniä tuhansia ottoalueita, joilla toiminta on päättynyt. Soranottoalueet ja vedenhankinnan kannalta merkittävät pohjavesialueet sijaitsevat usein samoissa sora- ja hiekkamuodostumissa. Soranotto voi vaikuttaa pohjavesiolosuhteisiin sekä veden käsittelytarpeeseen pohjavedenottamoilla. Soranottoalueella pohjavesi on yleensä alttiimpi määrä- ja laatumuutoksille kuin luonnontilaisilla alueilla. Muutosten suuruuteen ja niistä palautumiseen vaikuttavat alueen pohjavesiolosuhteet, ottoalueen laajuus, pohjaveden pinnan yläpuolelle jätetyn suojakerroksen paksuus sekä ottoalueen jälkihoito ja -käyttö. Raportissa tarkastellaan soranoton pitkäaikaisia vaikutuksia pohjaveden laatuun 11 soranottoalueella eri puolilla Suomea. Pisimmät seurantajaksot käsittävät vuodet 1985 – 2013. Raportissa on lisäksi esitetty soranottoalueiden jälkihoitotutkimuksen tulokset sekä yleiskuvaus pohjaveden laadusta ja suojelusta soranottoalueilla. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Suomen ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristökeskuksen raportteja 20/2014 fi
dc.subject vajovesi
dc.title Pohjaveden laadun muutokset soranottoalueilla 1985-2013 fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi
dc.subject.ysa soranotto
dc.subject.ysa maa-aineksen otto
dc.subject.ysa pohjavesi
dc.subject.ysa vedenlaatu
dc.subject.ysa vaikutukset
dc.subject.ysa vesistövaikutukset
dc.subject.ysa soranottoalueet
dc.subject.ysa jälkihoito
dc.subject.ysa maisemointi
dc.subject.ysa pintarakenteet

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_20_2014.pdf 12.54Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record