Kaupunki-maaseutu-alueluokitus

Show simple item record

dc.contributor.author Helminen, Ville
dc.contributor.author Nurmio, Kimmo
dc.contributor.author Rehunen, Antti
dc.contributor.author Ristimäki, Mika
dc.contributor.author Oinonen, Kari
dc.contributor.author Tiitu, Maija
dc.contributor.author Kotavaara, Ossi
dc.contributor.author Antikainen, Harri
dc.contributor.author Rusanen, Jarmo
dc.date.accessioned 2014-09-05T10:29:34Z
dc.date.available 2014-09-05T10:29:34Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-952-11-4357-1
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/135861
dc.description.abstract Perinteinen kuntarajoihin perustuva kaupunki-maaseutu-luokitus on kuntien koon kasvaessa osoittautunut epätarkaksi. Tässä raportissa kuvataan uuden paikkatietoihin perustuvan luokituksen toteuttaminen. Uusi luokitus perustuu paikkatietomenetelmään, jossa lähtöaineistot ovat koko maan kattavia 250x250 metrin tilastoruutuaineistoja. Luokitus perustuu maaseutualueiden osalta aiempaan maaseudun kolmijakoon, jossa tunnistetaan kaupungin läheinen maaseutu, ydinmaaseutu sekä harvaan asuttu maaseutu. Näiden luokkien lisäksi maaseudulta on erotettu maaseudun paikalliskeskukset. Kaupunkialueita ovat yli 15 000 asukkaan keskustaajamat, joihin on raportissa kuvatulla menetelmällä rajattu ydinkaupunkialue ja kehysalue. Ydinkaupunkialue jakautuu edelleen sisempään ja ulompaan kaupunkialueeseen. Luokituksen lähtöaineistona on käytetty väestö-, työvoima-, työmatka- ja rakennustietoja sekä Digiroad tieverkkoaineistoa ja CORINE maankäyttöaineistoa. Näiden perusteella on laskettu määrää, tiheyttä, tehokkuutta, saavutettavuutta, intensiteettiä, monipuolisuutta ja suuntautuneisuutta kuvaavia muuttujia, joiden luokitteluun ja yhdistelyyn luokitus perustuu. Luokitus on vapaasti saatavissa paikkatietomuodossa verkkosivuilta. Sen voi ladata paikkatietoaineistona ja siihen liittyvänä kuntatasolle laskettuna tilastoaineistona. Ensisijaisesti kaupunki-maaseutu-luokitus kuvaa alueiden välisiä eroja aluerakenteen tasolla. Luokitus ei kuvaa niinkään yksittäisen paikan ominaisuuksia vaan luonnehtii aluekokonaisuuksia. Alueluokkien rajat on yleistetty siten, että luokitus toimii parhaiten laajempien alueiden tarkasteluissa. Luokituksen avulla saadaan tietoa erityyppisten alueiden kehityksestä koko maan tasolla. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Suomen ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristökeskuksen raportteja 25/2014 fi
dc.title Kaupunki-maaseutu-alueluokitus fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus
dc.subject.ysa kaupungit
dc.subject.ysa kaupunkiseudut
dc.subject.ysa maaseutu
dc.subject.ysa aluerakenne
dc.subject.ysa luokitus
dc.subject.ysa luokitukset
dc.subject.ysa paikkatietojärjestelmät
dc.relation.issn 1796-1726

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_25_2014.pdf 10.49Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record