The Evolutionary Feminism of Zhang Kangkang and the Developing Dialogue between Darwinism and Gender Studies

Show simple item record

dc.contributor.author Xu, Qingbo
dc.date.accessioned 2014-09-17T10:29:15Z
dc.date.available 2014-10-26 fi
dc.date.available 2014-09-17T10:29:15Z
dc.date.issued 2014-11-05
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-0108-2 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/135945
dc.description.abstract This dissertation studies the work of Zhang Kangkang (a contemporary Chinese woman writer, 1950- ) in the light of evolutionary feminism (also called Darwinian feminism, which studies gender issues from an evolutionary perspective, brings feminist concerns into the fields of evolutionary biology, psychology and sociobiology, and illuminates and rectifies androcentric biases in these fields). I have three main research goals: the first is to present the similarities and congeniality of Zhang and evolutionary feminism, the second to explore whether Zhang has strong feminist concerns, and the third to try to bring Darwinism and feminism together and show their compatibility. Lying at the intersection of literature, feminist criticism, and evolutionary studies, my approach is based on transcultural and transdisciplinary comparisons. My primary texts include Zhang s writings and the literature on evolutionary feminist theory by scholars including Anne Campbell, Patricia Gowaty, Sarah Blaffer Hrdy, Barbara Smuts, Griet Vandermassen, and Marlene Zuk. I find that these two textual corpuses converge around five topics: sex differences, the mother-child bond, mating systems, violence, and infanticide. I discuss in depth how Zhang s descriptions of motherhood, love and political activity in China highlight these intersections. Both Zhang and evolutionary feminists try to uncover the evolved tendencies of sex differences in reproductive interests and strategies, understand women s reproductive behavior, highlight both male and female competitiveness and violence, as well as other predispositions that we may consider morally undesirable. Even Zhang, who has much in common with evolutionary insights, several times disproves or even tries to deny what she has revealed about female behavior in her stories. But evolutionary theory is descriptive and does not pursue science and value together. On the other hand, while evolutionary theory can describe human origins and propensities, and the roots of gender and social inequality, solving possible moral dilemmas entails the involvement of ethics, literature, and feminist studies for prescriptive guidance in order to improve our societies and strengthen gender equality. en
dc.description.abstract Väitös on vertaileva tutkimus kiinalaisen nykykirjailijan Zhang Kangkangin ja evoluutiotriaa hyödyntävän feminismin jota kutsutaan myös darwinilaiseksi feminismiksi välillä. Darwinilainen feminismi tutkii sukupuolta kehitysopillisesta perspektiivistä, tuo esille feminismin näkökulmia kehitysbiologiaan ja sosiobiologiaan, ja pyrkii korjaamaan näiden alojen mieskeskeisiä oletuksia. Työssä on kolme tutkimustavoitetta: Ensiksi, paikantaa yhtäläisyyksiä ja samanlaisia painotuksia Zhangin ja darwinilaisen feminismin välillä. Toiseksi, selivttää onko Zhangilla vahvoja feministisiä kysymyksenasetteluja. Kolmanneksi, yritän lähentää darwinismia ja feminismiä jo osoittaa niiden yhteensopivuutta.. Tutkimus on kirjallisuuden, feminismin ja evoluutio-oppien leikkauskohdassa ja se hyödyntää vertailevaa poikkikulttuurista ja poikkitieteellistä lähestymistapaa. Luen Zhangin kirjoituksia ja darwinilaisiä feministejä kuten Anne Campbellin, Patricia Gowatyn, Sarah Blaffer Hrdyn, Barbara Smutsin, Griet Vandermassenin ja Marlene Zukin tulkintoja. Ilmeni, että on viisi teemaa, jossa Zhang ja darwinilainen feminismi kohtaavat: sukupuolten erot, äiti-lapsi suhde, partnerin valinta, väkivalta, ja lapsensurma. Teos synvetyy näihin yhtenäisen kiinnostuksen alueisiin ja sijoittaa Zhangin kuvailemia kokemuksia äitiydestä, rakkaudesta ja poliittisesta toiminnasta evoluutioteoreettiseen keskusteluun. Sekä Zhang että darwinilaiset feministit pyrkivät ymmärtämään sukupuolitettuja seksuaalisia strategioita ja lisääntymiseen liittyvää käyttäytymistä. Tähän kuuluu ilmiöitä, joita voi pitää poliittisesti ja moraalisesti epätoivottavina. Jopa Zhang usein hylkää tai yrittää kieltää sen, mitä hän on tarinoissaan paljastanut naisten käyttytymisestä. Mutta evoluutioteoria ei ota moraalisesti kantaa eikä pyri sekoittamaan tiedettä ja arvoja. Toisaalta, vaikka evoluutioteoria auttaa ymmärtämään ihmisen alkuperää ja taipumuksia ja sukupuolten välisen epätasa-arvon juuria, se tarvitsee eettistä johdatusta muilta aloilta kuten filosofiasta, kirjallisuudesta ja feministisestä tutkimuksessa, jotta voisimme parantaa yhteiskuntaa ja tukea tasa-arvoa. fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-0107-5 fi
dc.relation.isformatof Helsinki: University of Helsinki, 2014 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject gender studies en
dc.title The Evolutionary Feminism of Zhang Kangkang and the Developing Dialogue between Darwinism and Gender Studies en
dc.title.alternative Zhang Kangkangin feminismi ja evoluutio : Vuoropuhelu darwinismin ja sukupuolentutkimuksen välillä fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Monografiaväitöskirja fi
dc.type.ontasot Monografiavhandling sv
dc.ths Rotkirch, Anna
dc.ths Saarikangas, Kirsi
dc.ths Laitinen, Kauko
dc.opn Easterlin, Nancy
dc.type.dcmitype Text
dc.contributor.organization University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies, Gender Studies en
dc.contributor.organization East Asian Studies, Department of World Cultures, Faculty of Arts en
dc.contributor.organization Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos fi
dc.contributor.organization Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning sv
dc.type.publication doctoralThesis

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
theevolu.pdf 1.536Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record