Ympäristömelun vaikutuksista sekä vaikutusten arvioinnista ja hallinnasta

Show simple item record

dc.contributor.author Pesonen, Kari
dc.date.accessioned 2014-09-23T13:29:45Z
dc.date.available 2014-09-23T13:29:45Z
dc.date.issued 2014-09-24
dc.identifier.isbn 978-952-11-4271-0 fi
dc.identifier.issn 1796-170X fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/135967
dc.description.abstract Selvityksessä on tarkasteltu melun mitattavissa olevia tärkeimpiä vaikutuksia ja niiden vaikutus- ja väestövasteita. Tarkasteltavat vaikutukset on jaettu kahteen ryhmään: 1) ”kovat” ja 2) ”pehmeät”. Edelliseen ryhmään kuuluvat ne terveysvaikutukset, jotka aiheuttavat objektiivisesti mitattavissa olevia elintoimintojen muutoksia. Jälkimmäiseen ryhmään on sisällytetty kyselytutkimuksin mitattavissa olevat elämykselliset vaikutukset, joista yleisin on melun koetun kielteisyyden mittana käytetty kiusallisuus. Ympäristömelu näyttäisi aiheuttavan pienen sydän- ja verisuonitautien riskin väestötasolla. Taudista ja asuinalueen ulkomelusta riippuen suhteellinen riski, RR, on ollut 1,0 – 1,3. 95 %:n luotettavuusväli on useimmissa tutkimuksissa jäänyt välille 0,8 – 3,0. Eri tutkimuksissa vertailu- eli kohorttiasuinalueen LDEN-taso on yleensä ollut välillä 45 – 55 dB(A). Suhteellinen riski on osoittautunut yhtä suuremmaksi alueilla, joilla melutaso on vä¬hintään 60…65 dB(A). Melun aiheuttaman sydän- ja verisuonitautien riskiä välittävän päämekanismin uskotaan liittyvän ulkoa sisään kuuluvan yöaikaisen melun aiheuttamaan krooniseen stressiin. Jos tämä pitää paikkansa, niin riski riippuu asuinrakennusten ulkokuoren (lähinnä ikkunoiden ja korvausilmaventtiileiden) tuottamasta äänen vaimentumisesta. Yleisimmin käytetty asuinympäristön melun kielteisyyden vaikutusvaste on melun aiheuttama kiusallisuus. Kiusallisuus on esimerkiksi ympäristömeludirektiivissä mainittu melun päävaikutus. Tie-, raide- ja lentoliikenteen kiusallisuuden vasteet on esitetty, mil¬loin mahdollista, verrattuna ympäristömeludirektiivin valmistelun yhteydessä julkaistuihin EU/WG2-vasteisiin. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Ympäristöministeriö fi
dc.relation.ispartofseries Ympäristöministeriön raportteja 4 | 2014 fi
dc.subject Ympäristöakustiikka fi
dc.subject elinympäristön viihtyisyys fi
dc.subject melun terveysvaikutukset fi
dc.title Ympäristömelun vaikutuksista sekä vaikutusten arvioinnista ja hallinnasta fi
dc.type Kirja
dc.subject.ysa meluntorjunta fi
dc.subject.ysa maankäytön suunnittelu fi
dc.subject.ysa rakentaminen fi
dc.subject.ysa rakennusfysiikka fi
dc.subject.ysa ääneneristys fi
dc.subject.ysa meluntorjunta fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra_4_2014.pdf 2.345Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record