Completed and attempted suicides in relation to weather and daylight in Finland : Register based study from 1969 to 2010

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-285-0
Title: Completed and attempted suicides in relation to weather and daylight in Finland : Register based study from 1969 to 2010
Author: Hiltunen, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine
National Institute for Health and Welfare
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014-10-10
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-285-0
http://hdl.handle.net/10138/135973
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Suicides and attempted suicides in relation to weather and daylight in Finland, from 1969 to 2010 Suicide statistics show higher figures during spring and summer compared to autumn and winter. No explanation to this phenomenon has been found, but seasonal changes in weather have been suspected to be involved. The objective of this study was to find out whether correlation between suicide statistics and weather variables exists in Finland. Suicide statistics from 1969 to 2010 in Finland were compared to daily, monthly, and annual weather data, on the national level as well as in the Helsinki, Jyväskylä and Oulu regions. Suicide mortality was at its highest between May 15 and July 25. During that period the day length is at its longest. No weather correlation as to that period was found. However, temperature did correlate with suicide mortality on an annual basis, and more clearly during winter; the lower the temperature was, the lower the suicide rate was. Furthermore, global solar radiation correlated negatively with suicide mortality between September and April. These correlations were more pronounced among men, and in the Helsinki region. For attempted suicides, in the Helsinki region, a correlation with atmospheric pressure was found. For women the correlation was positive, but for men, it was negative. Any biological or social mechanisms that may contribute to these correlations remain currently unknown. However, the biological intrinsic clock which follows the light-dark cycle cannot be ruled out as a biological mechanism. Furthermore, earlier studies have shown correlations between hormonal changes and weather variables. In severe depressive disorder, which is a major risk factor for suicide, disruptions in the biological rhythms, and hormone secretions do occur, but it is not known to which extent these disruptions might be triggered due to weather conditions. Therefore, more research is needed to evaluate the clinical significance and implications of these findings, and to further improve suicide prevention.Itsemurhien ja itsemurhayritysten ajallinen yhteys säätekijöihin ja päivänvalon pituuteen Suomessa 1969-2010 Itsemurhatilastoista on havaittu, että itsemurhien määrä on korkeampi kevään ja kesän aikana verrattuna syksyyn ja talveen. Tälle toistuvalle rytmille ei ole löydetty selitystä, mutta on epäilty, että säätekijöillä voisi olla vaikutusta. Tämän väitöskirjan tavoitteena oli selvittää, onko Suomen itsemurhakuolleisuudella ja säätekijöillä ajallista yhteyttä toisiinsa. Suomen itsemurhatilastoja verrattiin päivittäisiin, kuukausittaisiin ja vuosittaisiin säätekijöihin vuosien 1969 ja 2010 välisellä ajanjaksolla sekä koko Suomen että erikseen Helsingin, Jyväskylän ja Oulun alueilta. Itsemurhakuolleisuus oli korkeimmillaan toukokuun 15. päivän ja heinäkuun 25. päivän välisenä aikana, jolloin vuorokauden valoisa aika on pisimmillään. Mikään valituista säämuuttujista ei selittänyt korkeaa itsemurhakuolleisuutta juuri tuona ajanjaksona. On kuitenkin todettava, että vuorokauden keskilämpötilan ja itsemurhakuolleisuuden väliltä löytyi ympärivuotinen yhteys. Kaikkein selvimmin tämä yhteys tuli näkyviin syksyn ja talven aikana, kun lämpötila oli selkeästi laskenut, jolloin itsemurhakuolleisuus oli alimmillaan. Toisaalta talvipuoliskon aikana havaittiin käänteinen yhteys globaalin säteilyn ja itsemurhakuolleisuuden välillä, eli mitä korkeampi globaalin säteilyn kertymä, sitä vähemmän itsemurhia. Tulokset olivat selkeämmin nähtävissä miehillä ja erityisesti Helsingin alueella. Helsingin alueen itsemurhayritysten ja vuorokauden keskimääräisen ilmanpaineen väliltä löytyi myös yhteys, miehillä yhteys oli käänteinen. Toistaiseksi ei ole tiedossa mitään biologista tai sosiaalista mekanismia, joka voisi selittää löydetyt yhteydet. Tiedetään kuitenkin, että useat ihmiselimistön biologiset rytmit tahdistuvat valoisan ja pimeän säännöllisestä vaihtelusta, ja on huomattu, että myös säätekijöiden vaihtelut voivat aiheuttaa muutoksia esimerkiksi keskushermoston välittäjäaineissa sekä sukuhormoneissa. Lisäksi tiedetään, että vakavassa masennuksessa, joka on huomattava itsemurhien riskitekijä, on havaittu selviä poikkeavuuksia sisäisen kellon vuorokausirytmissä. Ei kuitenkaan ole tietoa, liittyvätkö säätekijät tai valoisan ja pimeän vaihtelu näihin rytmien poikkeavuuksiin. Tämän tutkimusten löydösten merkitystä tulisi selvittää edelleen jatkotutkimuksissa itsemurhien ehkäisytyön kehittämiseksi.
Subject: lääketiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
complete.pdf 811.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record