Kuntoutuksen yhteistoiminta osaksi työn arkea. Arviointitutkimus työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen toisesta vaiheesta

Show simple item record

dc.contributor.editor Seppänen-Järvelä, R
dc.coverage.spatial Helsinki fi
dc.date.accessioned 2014-09-29T06:13:49Z
dc.date.available 2014-09-29T06:13:49Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-951-669-945-8 (nid.)
dc.identifier.isbn 978-951-669-946-5 (pdf)
dc.identifier.issn 1455-0113 (ISSN-L)
dc.identifier.issn 1455-0113 (painettu)
dc.identifier.issn 2323-7759 (verkkojulkaisu)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/135980
dc.description 112 s. fi
dc.description.abstract Tämä raportti koskee arviointitutkimusta, joka kohdistuu Kelan työhönkuntoutuksen toisen vaiheen kehittämishankkeeseen (TK2). Hankkeessa kehitetään kuntoutusta yhteistyössä työnantajien, työterveyshuoltojen ja kuntoutuksen palveluntuottajien kanssa. Sen tavoite on kehittää kuntoutusyhteistyötä ja saattaa Kelan kuntoutus joustavaksi osaksi työpaikkojen työkykyä tukevaa toimintaa. Tutkimus kohdistuu kehittämishankkeessa kokeiltavaan kuntoutusmalliin. Siinä selvitetään kuntoutuksen toteuttamista ja toimivuutta sekä sen vaikutuksia ja hyötyjä kuntoutujan, työpaikan, työterveyshuollon sekä kuntoutuksen palveluntuottajan näkökulmista. Tutkimuksen on toteuttanut Kela yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Työterveyslaitoksen ja Kuntoutussäätiön kanssa. Nyt raportoitava aineisto koskee TK2-hankkeen 12 ensimmäisen kuntoutujaryhmän kuntoutusprosessin alkuvaihetta sekä kuntoutuksen palveluntuottajia koskevaa aineistoa hankkeen alkuvaiheesta. Tutkimuksen ote on monimenetelmällinen; se koostuu sekä määrällisistä että laadullisista aineistoista, jotka täydentävät toisiaan vuorovaikutteisesti. Aineistojen analyysi on lähinnä kuvailevaa ja tulokset ovat luonteeltaan alustavia. Johtopäätös aineistojen perusteella on se, että TK2-kuntoutusmallissa päästiin aiempaa parempaan kohdentamiseen ja oikea-aikaisuuteen. Kun työpaikalla oltiin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa tietoisia henkilöstön työkyky- ja työkyvyttömyysriskeistä, vastasi TK2-kuntoutus suhteellisen hyvin sekä yksilöiden että työpaikkojen tarpeisiin. Kuntoutuksen tilanneanalyysi oli keskeinen ja toimiva väline kuntoutuksen yksilöllisen prosessin mahdollistajana. Hankkeen kuntoutusmalli haastoi sekä kuntoutuksen palveluntuottajat, työpaikat, työterveyshuollot että Kelan kehittämään omaa toimintatapaansa. TK2-mallin toimintatapa edellytti toiminnalta prosessimaista, verkostomaista ja moniammatillista työskentelytapaa, joka lähti kuntoutujan yksilöllisistä tarpeista. fi
dc.language.iso Suomi fi
dc.publisher Kela fi
dc.relation.ispartofseries Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 84 fi
dc.subject kuntoutus fi
dc.subject työhönkuntoutus fi
dc.subject työikäiset fi
dc.subject moniammatillisuus fi
dc.subject yhteistyö fi
dc.subject kehittäminen fi
dc.subject työnantajat fi
dc.subject työterveyshuolto fi
dc.subject palveluntuottajat fi
dc.subject työkyky fi
dc.subject työkyvyttömyys fi
dc.subject arviointitutkimus fi
dc.title Kuntoutuksen yhteistoiminta osaksi työn arkea. Arviointitutkimus työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen toisesta vaiheesta fi
dc.type Sosiaali- ja terveysturvan selosteita fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Selosteita84.pdf 1.729Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record