Ö-folket och medierna : En studie i ålänningarnas mediekonsumtion

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Viestinnän laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Communication en
dc.contributor Helsingfors universitet, Kommunikationslära, Institutionen för sv
dc.contributor.author Wasström, Maria
dc.date.accessioned 2009-09-08T10:13:40Z
dc.date.available 2009-09-08T10:13:40Z
dc.date.issued 2001-09-05 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/13608
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Temat för den här pro gradu-avhandlingen är mediekonsumtionen på Åland. Syftet är att kartlägga hur ålänningarna använder medierna. Undersökningen består av en kvantitativ del och en kvalitativ del. Den kvantitativa delen inkluderar användningen av lokala och rikstäckande dagstidningar, tv, radio och Internet. Dessutom ingår en djupare analys av dubbelläsningen av de båda lokaltidningarna. Den kvalitativa delen innehåller ålänningarnas egen syn på de lokala medierna. Den kvantitativa delen baserar sig på data som samlats in av Finska Gallup-Media för undersökningen Svenska medier i Finland. Regionalmediaundersökningen (AlueMediaTutkimus, AMT Åland 1999) genomfördes som enkät bland den femton år fyllda svenskspråkiga befolkningen på Åland. Det slumpmässigt valda samplet är representativt för hela Åland. Genom telefonförfrågan värvades 480 svarare som kort därefter erhöll ett frågeformulär. Returneringsprocenten var 66 procent. Analysen baserar sig på utvalda delar av materialet från AMT undersökningen. Den kvalitativa delen baserar sig på diskussioner i fokusgrupp som jag själv utfört i fyra grupper med sammanlagt femton ålänningar. Analysen är gjord enlig Grounded theory - modellen och baserar sig på de littererade diskussionerna. Resultaten från undersökningarna visar att ålänningarna prioriterar sina lokala medier högt. Lokaltidningarna Åland och Nya Åland har nästan helt konkurrerat ut rikstidningarna från ö-samhället. Hufvudstadsbladet är den enda rikstidning som i större utsträckning läses på Åland. Nio av tio ålänningar läser regelbundet båda eller någon av lokaltidningarna. Nästan hälften av befolkningen läser båda tidningarna parallellt. De lokala radiokanalerna hör också till populäraste i landskapet. Nästan hälften av ålänningarna lyssnar på public service-kanalen Ålands Radio och nästan en tredjedel på musikkanalen Radio Väst. De åländska radiokanalerna konkurrerar i första hand med rikssvenska radiokanaler. Svensk tv är mångdubbelt populärare än finländsk tv på Åland. Alla fyra kanaler i Sveriges tv är populärare än någon av de finländska kanalerna eller FST:s program. Internet har slagit igenom med kraft på Åland. En dryg tredjedel av ålänningarna har möjlighet att använda Internet hemma och nästan lika många på arbetsplatsen. Ålänningarnas hemmabruk av Internet är mycket mer utbrett än medelfinländarens. en
dc.language.iso sv en
dc.subject Åland en
dc.subject medieanvändning - mediekonsumtion en
dc.subject dubbelläsning en
dc.title Ö-folket och medierna : En studie i ålänningarnas mediekonsumtion en
dc.identifier.laitoskoodi 709 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.92Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record