Toissijaisten ympäristövastuujärjestelmien kehittäminen

Show simple item record

dc.contributor.author Työryhmä
dc.date.accessioned 2014-10-08T09:08:27Z
dc.date.available 2014-10-08T09:08:27Z
dc.date.issued 2014-10-08
dc.identifier.isbn 978-952-11-4330-4 fi
dc.identifier.issn 1796-170X fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/136120
dc.description.abstract Ympäristöministeriö asetti yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa työryhmän selvittämään merkittäviä ympäristö- ja kemikaaliturvallisuusriskejä aiheuttavaan yritystoimintaan liittyviä toissijaisia korvaus- ja vastuujärjestelmiä. Tehtävänä oli tarkastella erityisesti vakuuksien sekä pakollisen ympäristövahinkovakuutusjärjestelmän toimivuutta ja kehittämismahdollisuuksia. Tavoitteena oli selkiyttää olemassa olevien vakuutus- ja vakuusjärjestelyjen keskinäisiä suhteita sekä vahvistaa korvausjärjestelmien kokonaisuutta siten, että talousvaikeuksiin joutuneiden yritysten toimintaan liittyvät ympäristövelvoitteet tulisivat hoidetuiksi ilman valtion taloudellista väliintuloa. Ryhmän tehtävänä oli laatia tältä pohjalta mietintö ympäristövahinkovakuutusjärjestelmän uudistamiseksi tai korvaamiseksi uudella toissijaista ympäristövastuun toteutumista turvaavalla järjestelmällä ja toissijaista ympäristövastuuta toteuttavien vakuus- ynnä muiden järjestelmien kehittämiseksi. Mietinnössä on kuvattu ja arvioitu toissijaisten ympäristövastuujärjestelmien nykytilaa sekä kehittämisen eri vaihtoehtoja. Työryhmä on tarkastellut seuraavia järjestelmiä: pakollisen ympäristövahinkovakuutusjärjestelmän kehittäminen, talousarvion ulkopuolinen rahasto ja talousarviossa toteutettavat eri mallit. Vaihtoehtoja on arvioitu mm. suhteessa järjestelmien kattavuuteen ja kustannustehokkuuteen. Lähtökohtana on pidetty sitä, että kehitystyön myötä tulisi välttää teollisuudelle aiheutuvien kustannusten tai sääntelytaakan lisäämistä eikä nykyistä oikeustilaa vahingonkärsijöiden näkökulmasta tulisi merkittävästi muuttaa. Tämän lisäksi työryhmä on selvittänyt vastuuta täydentävän ympäristönsuojelulain mukaisen jätevakuusjärjestelmän kehittämistarpeita sekä tarvetta ja keinoja laajentaa vakuusjärjestelmää kemikaaleihin. Kaivoslain mukaisten vakuuksien osalta on kuvattu nykytila. Työryhmän mietinnössä on käsitelty myös työn aikana esille noussutta ns. toimivaltakysymystä eli kysymystä viranomaisten toimivaltasäännösten riittävyydestä ja toiminnan käytännön järjestämisestä vahinkojen ennaltaehkäisytilanteissa. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Ympäristöministeriö fi
dc.relation.ispartofseries Ympäristöministeriön raportteja 23/2014 fi
dc.subject kemikaaliturvallisuus fi
dc.subject ympäristövahinkovakuutus fi
dc.subject vakuus fi
dc.subject toissijainen vastuu fi
dc.title Toissijaisten ympäristövastuujärjestelmien kehittäminen fi
dc.title.alternative Työryhmän mietintö fi
dc.type Kirja
dc.subject.ysa ympäristöoikeus fi
dc.subject.ysa ympäristövahingot fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra_23_2014.pdf 1.623Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record