Sociolinguistic variation in English derivational productivity : Studies and methods in diachronic corpus linguistics

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-9040-50-9
Title: Sociolinguistic variation in English derivational productivity : Studies and methods in diachronic corpus linguistics
Alternative title: Sosiolingvistisen vaihtelun tarkastelu englannin sananmuodostuksessa historiallisen korpustutkimuksen keinoin
Author: Säily, Tanja
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, nykykielten laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för moderna språk
Publisher: Société Néophilologique
Date: 2014-10-31
Language: eng
Belongs to series: Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki - URN:ISSN:0355-0192
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-9040-50-9
http://hdl.handle.net/10138/136128
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This dissertation studies how the productivity of word-formation varies across social groups in the history of the English language. Previous research into variation and change within the morphological productivity of derivational affixes has been hampered by the lack of suitable methods for comparing productivity measures across subcorpora. A further problem has been how to assess the statistical significance of the differences observed. The latter issue is also present in comparisons of word frequencies in diachronic corpus linguistics: previous work has tended to use tests which make the invalid assumption that words occur randomly in texts. Moreover, the question often arises whether the change observed is linguistic, stylistic or an artefact of the corpus. The present work explores sociolinguistic variation and change in the morphological productivity of the nominal suffixes -ness and -ity from Early Modern English to Present-day English, using materials such as the Corpora of Early English Correspondence and the British National Corpus. To do this, it employs robust methods to compare item frequencies over time and across social categories. Developed in collaboration with computer scientists, the methods include non-parametric measures of statistical significance as well as visualisations revealing variability within (sub)corpora and facilitating exploration. In addition to research into individual linguistic features, the methods can be used to compare corpora and study genre continuity at the levels of vocabulary and parts of speech. Besides corpus-linguistic methodology, the work contributes to the theory and description of derivational productivity. Firstly, it shows that each of the social categories studied - gender, social rank, and register in terms of participant relations - may have an influence on productivity, gender being the most consistent factor in the case of -ity. Furthermore, it shows that while productivity measures based on the frequency of hapax legomena, or words occurring only once in the corpus, are unusable in small corpora, they do function as expected in large corpora and remain theoretically valid. These findings should be taken into account in future research, and it is to be hoped that future studies will be significantly facilitated by the methodological contributions presented in this dissertation.Tämä väitöskirja tutkii laajojen elektronisten tekstikorpusten avulla, miten sananmuodostuksen produktiivisuus eli uusien sanojen tuottamisen todennäköisyys vaihtelee eri sosiaaliryhmien välillä englannin kielen historiassa. Kirjassa tarkastellaan, kuinka paljon vaihtelua ja millaisia muutoksia esiintyy englannin substantiivijohtimien -ness ja -ity produktiivisuudessa 1600-luvulta nykypäivään. Tutkimustulokset osoittavat, että johtimien produktiivisuuteen voivat vaikuttaa kaikki tutkituista sosiaalisista kategorioista: kielenkäyttäjien sukupuoli ja yhteiskuntaluokka sekä viestintätilanteen osallistujien väliset suhteet. Englantiin ranskasta ja latinasta lainautuneen -ity-johtimen kannalta merkittävin kategoria on sukupuoli, sillä johtimen käyttö on miesvaltaista jokaisena aineistojen kattamana aikakautena. Tämä saattaa selittyä sukupuolittuneilla kirjoitustyyleillä. Kotoperäisen -ness-johtimen produktiivisuuden vaihtelu on vähäisempää. Produktiivisuuden vaihtelua ja muutosta on aiemmin ollut vaikeaa tutkia korpuslingvistisesti, koska mittaustulosten vertailuun ei ole ollut sopivia menetelmiä. Ongelmallista on ollut myös vaihtelun tilastollisen merkitsevyyden määrittäminen. Sama ongelma on vaivannut kielen muutoksen tutkimusta yleisemminkin. Lisäksi on usein epäselvää, liittyykö havaittu muutos kielen vai kirjoitustyylin muuttumiseen, vai johtuuko se aineiston epätasaisuudesta. Tässä tutkimuksessa käytetään uusia, yhteistyössä tietojenkäsittelytieteilijöiden kanssa kehitettyjä menetelmiä, jotka mahdollistavat kielellisten piirteiden esiintymistiheyden luotettavan vertailun eri ajanjaksojen ja sosiaaliryhmien välillä. Tilastollisen merkitsevyyden mittareiden lisäksi esitellään visualisointimenetelmiä, joiden avulla voidaan perehtyä aineistojen sisäiseen vaihteluun ja löytää uusia tutkimuskohteita. Menetelmiä voidaan käyttää myös aineistojen vertailuun sekä tekstilajien muutoksen tutkimiseen.
Subject: englantilainen filologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
sociolin.pdf 3.311Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record