Varieties of Mutual Support and Voluntary Action - A Study of Finnish Self-Help Groups and Volunteers

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13619
Title: Varieties of Mutual Support and Voluntary Action - A Study of Finnish Self-Help Groups and Volunteers
Author: Nylund, Marianne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2000-08-17
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13619
Thesis level: Doctoral thesis
Abstract: Tutkimukseni tavoitteena on käsitteellistää keskinäisen tuen ja vapaehtoistoiminnan ilmiöitä. Kuvailen oma-apuryhmien ja vapaaehtoistoiminnan organisointia, toiminnan sisältöä, toimijoita ja toiminnan kohteita. Lisäksi paikannan oma-apuryhmät ja vapaaehtoisjärjestöt suhteessa muihin suomalaisen yhteiskunnan sektoreihin (julkiseen sektoriin, markkinasektoriin ja kotitalouksiin). Analysoin oma-apuryhmiä ja vapaaehtoisten motiiveita erilaisilla aineistoilla (kyselylomakkeilla, dokumenteilla, lehtiartikkeleilla) ja menetelmillä. Tutkimus koostuu viidestä artikkelista ja yhteenvetoartikkelista. Ensimmäisessä artikkelissa tarkastelen vapaaehtoisia sosiaali- ja terveysjärjestöjä suhteessa julkiseen sektoriin neljässä maassa: Iso-Britanniassa, Saksassa, Suomessa ja Ruotsissa. Toisessa artikkelissa kuvailen oma-apuryhmien (n=173) rakennetta ja toimintamuotoja. Kolmannessa artikkelissa tarkennan kuinka oma-apu- ja vapaaehtoistoiminta yhdistyy työttömien yhdistyksissä. Neljännessä artikkelissa analysoin vapaaehtoistyöntekijöiden (n=479) altruistisia ja individualistisia motiiveita ja viidennessä artikkelissa keskityn vertailemaan nuorten vapaaehtoistyöntekijöiden (n=664) motiiveita viidessä pohjoismaassa (Islannissa, Norjassa, Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa). Yhteenvetoartikkelissa pohdin tuloksia historiallisesti, käsitteellisesti ja yhteiskunnallisesti. Tutkimustulokset osoittavat selkeästi, että oma-apuryhmät, vapaaehtoistyöntekijät ja vapaaehtoisjärjestöt eivät edusta yhtä yhtenäistä ilmiötä eikä niitä yhteiskunnallisesti voida paikantaa yhteen kohtaan. Historiallisesti oma-apuryhmien ideologia perustuu oma-apuun ja keskinäiseen tukeen (mutualismiin) ja vapaaehtoistoiminta kristilliseen hyväntekeväisyyteen ja filantropiaan. Aineistoni perusteella 1990-luvun suomalainen vapaaehtoisektori näyttäytyy sekoituksena keskinäisen tuen ja vapaaehtoistoiminnan erilaisia motiiveja ja toimintatapoja. Vapaaehtoistyöntekijöiden motiiveissa yhdistyvät yksilöllisyys (individualismi), epäitsekkyys (altruismi) ja yhdessäolo muiden kanssa. "Me-meille"-ryhmissä ja -yhdistyksissä korostuu tasavertaisuus ja keskinäinen tuki, kun taas "minä-teille"-järjestöissä autetaan toisia. Oma-apuryhmät voidaan luokitella sekä taustatukijoidensa (kansalais-, järjestö-, julkis- ja välittäjätaustaiset) että toiminnan tavoitteiden mukaan (yksilösuuntautuneet ja yhteiskunnallisesti suuntautuneet). Oma-apuryhmiä ja vapaaehtoisjärjestöjä voidaan luonnehtia innovatiivisiksi ja julkisten palveluiden arvioijiksi. Kansalaisille kertyy keskinäisen tuen ja vapaaehtoistoiminnan kautta paljon kokemustietoa, jota voidaan hyödyntää suunniteltaessa ja toteutettaessa sosiaali- ja terveyspalveluita.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: oma-apuryhmät - motivaatio - jäsenyys
vapaaehtoistyö - motivaatio - altruismi
keskinäinen tuki


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.05Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record