Ammatinvalinnan tekemiseen liittyvä pystyvyyden tunne ja sen yhteydet mm. erilaisiin kontrolliodotuksiin - Tutkimus vantaalaisista abiturienteista

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13621
Title: Ammatinvalinnan tekemiseen liittyvä pystyvyyden tunne ja sen yhteydet mm. erilaisiin kontrolliodotuksiin - Tutkimus vantaalaisista abiturienteista
Author: Valldén, Maaret
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen
Date: 2001-04-18
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13621
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millä tavalla erilaiset muuttujat kuten yleistyneet tai ammatinvalintaan liittyvät kontrolliodotukset sekä mm. jatko-opintosuunnitelmien selkiintyneisyys ja todistuksen keskiarvo ovat yhteydessä abiturienttien ammatinvalintapystyvyyden tunteeseen. Ammatinvalintapystyvyyden tunteella tarkoitettiin sitä, millaiseksi abiturientit arvioivat oman pystyvyytensä suoriutua erilaisista ammatinvalinnan tekemiseen liittyvistä tehtävistä. Tutkimuksen tavoitteena oli myös selvittää, millä tavalla pelkästään sisäiseen kontrolliin uskominen tai samanaikaisesti sekä sisäiseen että ulkoiseen kontrolliin eli sattuman tai toisten vaikutusvaltaisten henkilöiden kontrolliin uskominen ovat yhteydessä ammatinvalintapystyvyyden tunteeseen ja korreloivatko ammatinvalintaan liittyvät kontrolliodotukset yleistyneitä kontrolliodotuksia voimakkaammin ammatinvalintapystyvyyden tunteen kanssa. Tutkimuksessa käytettiin kvantitatiivisia metodeja ja tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeella abiturienttien oppituntien aikana. Aineisto koostui 201 vantaalaisesta abiturientista. Hypoteeseina oli, että suurempi usko sisäiseen kontrolliin ja vähäisempi usko ulkoiseen kontrolliin eli sattuman tai toisten kontrolliin oli yhteydessä korkeampaan ammatinvalintapystyvyyden tunteeseen ja että ulkoisen kontrollin eri muodot voivat olla eri tavalla yhteydessä ammatinvalintapystyvyyteen. Oletuksena oli myös, että korkeampi ammatinvalintapystyvyyden tunne oli yhteydessä myös suurempaan jatko-opintosuunnitelmien selkiintyneisyyteen ja että ammatinvalintaan liittyvät kontrolliodotukset korreloivat yleistyneitä kontrolliodotuksia voimakkaammin ammatinvalintapystyvyyden tunteen kanssa. Tutkimuksen tulosten mukaan suurempi usko sekä yleistyneeseen että ammatinvalintaan liittyvään sisäiseen kontrolliin ja vähäisempi usko yleistyneeseen sattuman kontrolliin sekä ammatinvalintaan liittyvään sattuman tai toisten kontrolliin oli yhteydessä korkeampaan ammatinvalintapystyvyyden tunteeseen. Toisten kontrolliin uskominen ei ollut yhteydessä ammatinvalintapystyvyyden tunteeseen, kun tarkasteltiin yleistyneitä kontrolliodotuksia. Ulkoisen kontrollin eri muodot olivat eri tavalla yhteydessä ammatinvalintapystyvyyteen yleistyneiden kontrolliodotusten kohdalla: vain sattuma-kontrolliodotukset olivat yhteydessä ammatinvalintapystyvyyteen. Ammatinvalintaan liittyvien kontrolliodotusten kohdalla ulkoisen kontrollin eri muotojen yhteys ammatinvalintapystyvyyteen oli likimain samanlainen. Sekä yleistyneiden että ammatinvalintaan liittyvien kontrolliodotusten kohdalla unilokaalisuus eli usko pelkästään sisäiseen kontrolliin oli suuntaa-antavasti yhteydessä hieman korkeampaan ammatinvalintapystyvyyden tunteeseen kuin bilokaalisuus eli usko sisäisen kontrollin lisäksi myös toisten tai sattuman kontrolliin. Korkeampi ammatinvalintapystyvyyden tunne oli yhteydessä myös suurempaan jatko-opintosuunnitelmien selkiintyneisyyteen ja todistuksen arvosanojen ja ammatinvalintapystyvyyden tunteen välillä oli havaittavissa vain heikko yhteys. Ammatinvalintaan liittyvät kontrolliodotukset korreloivat yleistyneitä kontrolliodotuksia voimakkaammin ammatinvalintapystyvyyden tunteen kanssa. Tärkeimmät lähteet: Bandura (1997). Self-efficacy. The exercise of control. Taylor & Betz (1983). Applications of self-efficacy theory to the understanding and treatment of career indecision. Journal of Vocational Behavior 22. Taylor & Popma (1990). An examination of the ralationships among career decision-making self-efficacy, career salience, locus of control, and vocational indecision. Journal of Vocational Behavior 37.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: abiturientit
ammatinvalinta
pystyvyys
kontrolliodotus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.00Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record