Different Centuries, Similar Responses? : International Police Cooperation and the Depoliticizing of Terrorism in 1898 and 1998

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13626
Title: Different Centuries, Similar Responses? : International Police Cooperation and the Depoliticizing of Terrorism in 1898 and 1998
Author: Jansson, Julia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Science History
Date: 2008-02-18
URI: http://hdl.handle.net/10138/13626
Thesis level: master's thesis
Abstract: Pro gradu –tutkielmani sijoittuu poliisihistorian alaan ja liittyy sekä kriminologiaan että kansainvälisiin suhteisiin. Tutkielma käsittelee terrorismin ja anarkismin vastaista poliisiyhteistyötä. Työssä analysoidaan Rooman kansainvälisen anarkismin vastaisen konferenssin (International Anti-Anarchist Conference of Rome) päätöksiä vuodelta 1898 sekä Interpolin (the International Criminal Police Organization – Interpol) päätöslauselmia vuodelta 1998. Nämä ovat työni primaarilähteet. Lisäksi tarkastelen myös muita Interpolin vuoden 1951 jälkeen tekemiä terrorismiin liittyviä päätöslauselmia. Työssäni tutkin päätöslauselmia ja vertailen niiden tapoja käsitellä ja määritellä terrorismia. Työn lähtökohta on Richard Bach Jensenin ajatus siitä, että Interpol on itse asiassa anarkismin vastaisen konferenssin seuraaja. Tämän takia päätöslauselmia on hedelmällistä verrata keskenään. Interpolin suhtautuminen terrorismiin muuttui huomattavasti vuonna 1998, minkä takia juuri tämä vuosi on valittu tutkimuksen kohteeksi. Tähän saakka Interpol oli pitänyt tärkeimpänä ohjenuoranaan peruskirjansa kolmatta artiklaa, joka kieltää organisaatiota puuttumasta poliittisiin, sotilaallisiin, uskonnollisiin tai rotuun liittyviin asioihin. Terrorismia pidettiin näihin asioihin kuuluvana. Vuoden 1998 jälkeen terrorismi kuitenkin katsottiin osaksi kansainvälistä rikollisuutta, eli asiaksi, jota vastaan Interpolin tulee taistella. Sekä Rooman anarkismin vastaisen konferenssin että Interpolin päätöslauselmissa (anarkistinen) terrorismi epäpolitisoitiin, eli määriteltiin rikolliseksi. Tutkielma pyrkii kuvaamaan sitä, miten epäpolitisointi näkyy päätöslauselmissa sekä hahmottelemaan sille mahdollisia syitä. Yhtenä epäpolitisoinnin tärkeimmistä syistä voidaan pitää anarkismin ja terrorismin poliittista luonnetta, jonka takia kansainväliselle poliisiyhteistyölle on ollut vaikea rakentaa pohjaa. Epäpolitisoinnin avulla ongelma on voitu kiertää, koska teot on erotettu niiden motiiveista. Tällä tavalla niitä on voitu käsitellä tekoina, joita jokainen maa pitää rikollisina, kuten tuhopolttoina tai murhina. Vuosina 1898 ja 1998 molemmat toimijat, sekä Rooman anarkismin vastainen konferenssi että Interpol, kohtasivat samankaltaisen uhan ja reagoivat siihen samalla tavoin. Terrorismin luonteen muutos lisäsi tarvetta tiiviimmälle kansainväliselle yhteistyölle, minkä epäpolitisointi mahdollisti. Lisäksi yhteiskunnalliset olot ja poliisin byrokratisoituminen vaikuttivat anarkismin vastaisen konferenssin ja Interpolin toimintatavan muutoksiin.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Interpol
Rooman kansainvälinen anarkismin vastainen konferenssi
poliisi
kansainvälinen yhteistyö
anarkismi
terrorismmi
anarkismin vastainen toiminta
terrorismin vastainen toiminta
epäpolitisointi
Discipline: Political History
Poliittinen historia
Politisk historia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.04Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record