Subjekti, objekti ja miniteoriat luokanopettajaopiskelijoiden kieliopillisessa ajattelussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014102445603
Title: Subjekti, objekti ja miniteoriat luokanopettajaopiskelijoiden kieliopillisessa ajattelussa
Author: Marjokorpi, Jenni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014102445603
http://hdl.handle.net/10138/136317
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: According to the recent draft of the renewed Finnish national core curriculum, the basic concepts of grammar are to be learned already in the primary school when they are taught by a classroom teacher. As the basis of metalinguistic awareness, the grammatical concepts are complex and abstract, and a body of research evidence has raised public worry about the teachers' insufficient pedagogical content knowledge in this area; some authorities have even suggested replacing the classroom teachers, who receive very little grammar instruction during their training, with subject teachers of Finnish as the mother tongue in the fifth and sixth grades of basic education. This study aims at understanding student teachers' grammatical thinking from the point of view of the sentence elements subject and object, both usually taught during the fifth grade. I research the students' capability of identifying and defining the sentence elements and the minitheories they used in this cognitive process. I also study the relation between each minitheory and success in the grammar test. The study is part of a project that evaluates the student teachers' grammatical content knowledge, for which the data was collected in 2011. The students (N = 128) took a grammar test in which they identified the sentence elements, explained the strategies they used in the task, and also marked a fifth-grader's grammar test. I studied the minitheories using content analysis of the open-ended questions and examined their effectiveness with quantitative methods. I also considered the students' earlier performance in the national matriculation exam in relation to the level of grammatical content knowledge pictured by the test. The students were familiar with the concepts of subject and object as well as their semantic definitions but only 9.4 % of the participants managed to identify all the five subjects, and 21 % of them all the four objects. The separate and content-based analysis of the minitheories of subject and object showed that the students searched for both of them by using the same minitheories that I call semantic, syntactic, interrogative, and morphological. The morphological minitheory appeared effective in both cases, the syntactic minitheory in the subject tasks, and a combination of many minitheories in the object tasks. Therefore, the teacher education needs to put emphasis on the students' content knowledge in order to ensure that they have the profound grammatical understanding required by the curriculum.Huolimatta kieliopin opetukseen aika ajoin kohdistuneesta kritiikistä myös keväällä 2014 julkaistu opetussuunnitelmaluonnos pitää kieliopin peruskäsitteiden opetusta alakoulun eli käytännössä luokanopettajan tehtävänä. Abstraktien käsitteiden opetus vaatii luokanopettajalta syvällistä kielioppiosaamista, mutta opettajankoulutuksessa kieliopin kertaamiselle ei jää juurikaan aikaa. Huolet ovatkin heränneet luokanopettajien kompetenssista, ja 5. ja 6. luokan äidinkielen opetusvastuuta on jopa ehdotettu siirrettäväksi aineenopettajille. Pedagogiseen sisältötietoon kuuluu myös opetettavan aineksen hallinta, joten on tärkeää selvittää, millaista luokanopettajaopiskelijoiden kieliopillinen ajattelu on. Tässä tutkimuksessa perehdyn siihen subjektin ja objektin näkökulmasta. Tutkin, miten lauseenjäsenet osataan tunnistaa, millaisia miniteorioita eli osittain tai kokonaan puutteellisia ongelmanratkaisustrategioita tässä kognitiivisessa prosessissa käytetään sekä mitkä niistä ovat kieliopillisesti tehokkaita. Tutkimuksen aineistona käytin luokanopettajaopiskelijoilla (N = 128) Kieliopin ymmärtäminen ja kieliopillinen ajattelu -projektia varten teetettyä kielioppitestiä. Analysoin siitä osioita, joissa opiskelijat etsivät subjekteja ja objekteja yksinkertaisista lauseista sekä selittivät, miten ne määritellään ja voidaan tunnistaa. Näistä avoimista vastauksista paikansin sisällönanalyysin keinoin opiskelijoiden ajattelua ohjaavia miniteorioita. Tutkin määrällisin menetelmin lauseenjäsennystestissä menestymisen yhteyttä kunkin miniteorian käyttöön, äidinkielen ylioppilaskokeessa menestymiseen sekä itse arvioituun vastausvarmuuteen. Lisäksi analysoin tehtävää, jossa opiskelijoiden tuli arvioida oppilaan objektiin liittyvä koevastaus. Subjektin ja objektin käsitteiden semanttiset määritelmät olivat luokanopettajaopiskelijoille tuttuja, mutta niiden tunnistamisessa oli kuitenkin ongelmia: opiskelijoista vain 9,4 % vastasi oikein kaikkiin viiteen subjektitehtävään ja 21 % neljään objektitehtävään. Analysoin subjektin ja objektin avoimet vastaukset erikseen, mutta niistä molemmista paikantuivat samat neljä miniteoriaa: semanttinen, syntaktinen, interrogatiivinen ja morfologinen miniteoria. Tehokkaimpia näistä olivat subjektin kohdalla syntaktinen ja morfologinen ja objektin kohdalla pelkkä morfologinen miniteoria sekä laajennetun miniteorian eli usean miniteorian yhdistelmän käyttö. Tuloksista voidaan päätellä, että luokanopettajan koulutuksessa olisi hyvä saattaa opiskelijoita tietoisiksi heidän omasta kieliopillisesta ajattelustaan, jotta he osaisivat kehittää sitä opetustyön vaatimalla tavalla sekä ymmärtää myös oppilaidensa ajattelua.
Subject: teachers
teacher education
grammar
native language
syntax
concept teaching
luokanopettajat
opettajankoulutus
äidinkieli
kielioppi
lauseenjäsennys
didaktiikka
käsitteet
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
subjekti.pdf 853.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record