Prostituutio ja seksuaalipalveluiden kriminalisointi : Prostituution ympärille muodostuneet diskurssit oikeusministeriöön lähetetyissä seksuaalipalveluiden kriminalisointia kommentoivissa lausunnoissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13641
Title: Prostituutio ja seksuaalipalveluiden kriminalisointi : Prostituution ympärille muodostuneet diskurssit oikeusministeriöön lähetetyissä seksuaalipalveluiden kriminalisointia kommentoivissa lausunnoissa
Author: Salovaara, Kari Juhani
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen
Date: 2005-03-07
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13641
Thesis level: master's thesis
Abstract: Työssäni tutkin prostituution ja seksuaalipalveluiden ostamisen kriminalisoinnin ympärille muodostuneita puhetapoja eli diskursseja. Tutkilemani aineistona toimi oikeuministeriöön lähetetyt asiantuntijalausunnot, jotka komentoivat seksuaalipalveluiden ostamisen kriminalisointia. Oikeuministeriön nimeämä Ihmiskauppa, paritus ja prostituutio -työryhmä oli pyytänyt vuonna 2003 asiantuntijalausuntoja eri yhteiskunnan instansseilta. Lasunnoissa pyydettiin ottamaan kantaa työrymän rakaisuun, jossa se oli päätynyt ehdottamaan Ruotsin mallin mukaista seksuaalipalveluiden kriminalisoimista. Tutkilemani tarkoituksena oli selkeyttää nykyistä kuvaa protituutiosta, tehdä selkoa sen ympärillä käydystä keskutelusta ja selvittää ilmiön tautalla vaikuttavia asiayhteyksiä. Tutkimusmenetelmänä käytin diskurssianalyysiä. Diskurssianalyysi kuuluu osaksi sosiaalista konstruktionismin käsitettä. Siinä sosiaalista todellisuutta tarkastellaan kieleen sidottuna eli kielen avulla ilmennetään ja rakennetaan sosiaalista todellisuutta. Liitin lähetymistapani kulttuurisen jatkumon käsitteeseen, koska oli kiinnostunut lausuntojen käsitysten muotoutumisesta eli siitä miten asioita argmentoitiin ja millä tavalla tämä tapahtui. Aineistosta nousi neljä kahtia jakautunutta diskurssia. Ensimmäinen kuvasi prostituutiota ilmiönä. Toinen keskittyi argumentoimaan prostituution ja seksuaalipalveluiden ostamisen juridis-teoreettista puolta. Kolmas arvioi mahdollisen seksuaalipalveluiden ostamisen kriminalisoinnin vaikutuksia yhteiskuntaan eli lähestyminen oli juridis-pragmaattinen. Neljännestä diskurssi muodostui ideologisten argumenttien ympärille. Neljäs diskurssi toimi samalla aikaisempien selittäjänä eli metadiskurssina. Diskurssien kahtiajakautuminen eli kriminalisoinnin kannattaminen ja kriminalisointiin negatiivisesti asennoituminen johtui erilaisesta tavasta nähdä prostituutio ja rikoslain oikeushyvät. Kannattajat käyttivät argumenteissaan yhteisöllisiä perusteluita, kun kritiikin esittäjät uskoivat yksillöllisiin ja vapaasta tahdosta kumpuaviin perusteluihin. Vastakkain asettui näin kollektiivinen tasa-arvo ja yksilöllinen yksilön vapaus. Kahtia jakautuneita diskursseja selitin Tuija Pulkkisen Postmodernin politiikan filosofiassa esittämillä ontologioilla. Ontologiat olivat liberaali eli yksilöllinen ja saksalainen eli yhteisöllinen. Näin ontologioiden selittävän muodostamiani diskursseja ja aineistossa käytettyjä argumentteja. Ontologioilla kykenin selittämään kahtia jakautuneiden diskurssien järkeilytyylit, eli sen, miksi diskurssit olivat kahtia jakautuneita ja miksi ne eivät kohdanneet argumenteissan toisiaan. Diskurssien selittäminen ontologioilla ei kuitenkaan tuottanut ratkaisua ontologioiden ristiriitaan. Lopun päätelmissä hyväksyin ontologiat ainoastaan diskurseja selittäviksi käsitteiksi. Rakensin prostituutioon ja seksuaalipalveluiden ostamisen kriminalisointiin konsensuksen diskursseista lähtien, jossa päädyin käyttämään prostituutioon sosiaalipoliittisia tukitoimia ja valistusta en kriminalisointia.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: prostituutio
seksuaalipalvelut
seksuaalipalveluiden osto
seksuaalipalveluiden kriminalisointi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.20Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record