The Still Lifes of Edwaert Collier (1642-1708)

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9981-6 http://hdl.handle.net/10138/136436
Title: The Still Lifes of Edwaert Collier (1642-1708)
Author: Tuominen, Minna
Other contributor: Kolfin, Elmer
Vakkari, Johanna
Kuusamo, Altti
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies, Art history
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014-11-21
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9981-6
http://hdl.handle.net/10138/136436
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Doctoral dissertation Author: Minna Tuominen Title: The Still Lifes of Edwaert Collier (1642 1708) Among seventeenth-century Dutch still life painters Edwaert Collier is best known for his vanitas paintings. He also painted a considerable number of trompe l oeils. These paintings constitute the primary material for my thesis, along with the biographical records from Breda, Haarlem, Leiden, Amsterdam and London, all places where Collier lived. This research is an examination of the variety of and changes in Collier s production in his sub-genres and of the intriguing questions that his paintings raise. It explores how Collier succeeded in widespread art markets with his speciality in still life painting. This study offers new information on Edwaert Collier s oeuvre, his biography, the value of his still lifes among buyers and his position as an artist. I have grouped Collier s works into four different themes: the vanitas motif of the overturned crown, the world of knowledge referred to by multiple texts, different modes of self-portraiture and the medium and subjects of trompe l oeil. The complementary approaches this study applies include iconology, studies in representing artist self-awareness, research into the material culture of the seventeenth century, and research into the seventeenth-century art market and art collecting. Contextualizing the depiction of the exchange and growth of wealth in a particular socio-historical situation has been considered as well. A large number of Collier s preserved paintings (ca 180 registered) suggest continuous production and his willingness to seek out new pictorial solutions for his customers. Collier called upon a wide repertoire of themes derived from the tradition of the vanitas genre in his paintings, but he also managed to create an identifiable style of his own by using a few recognizable compositions and, over time, by including items with new connotations into his still lifes. Changes in his style reflect the trends of his time, which is best seen in his trompe l oeils and their connection to the impact of the English art market. His paintings gained fame among buyers because he merged traditional elements with contemporary sources from the society of his day in his works. In his paintings Collier included various sorts of texts, such as books, newspapers and parliamentary speeches, which together built up a system of citations and commentaries on the arts, religion and politics. Collier elevated his artistic status by representing himself as a learned man and he also signed his paintings in multiple ways. He incorporated his signature in the elements depicted, such as letters and almanacs, and he included his own portrait in his still lifes in such a way that it advertised his talents as a still life painter. Besides himself, Collier portrayed an impressive group of people, who were depicted in drawings, miniatures or prints which were placed conspicuously among the other still life objects or set illusionistically within the trompe l oeil representations. It was a conscious way of drawing attention to a certain ideology or fate which the depicted people represented, and it also positioned the painter himself as an erudite artist in an artistic continuum stretching from antiquity to the time in which he lived. This study presents Edwaert Collier as an active painter who captured various phenomena from his times in his still lifes.Tekijä: Minna Tuominen Väitöskirjatutkimus The Still Lifes of Edwaert Collier (c. 1640 1708) käsittelee hollantilaisen asetelmamaalari Edwaert Collierin taiteellista tuotantoa, jonka laajuudeksi voidaan tänä päivänä arvioida n. 180 teosta. Hänet tunnetaan parhaiten vanitas (lat. turhuus) ja trompe l oeil (ransk. silmän harhautus) -asetelmista. Tarkastelen taiteilijan valitsemien esittämistapojen kautta Collierin taiteilijakuvaa, sen syntymistä ja ylläpitoa, vertailemalla sitä kuvallisen esittämisen keinoihin, joilla taiteilijan asemaa ajan taidemarkkinoilla tuotettiin. Arvioin mitkä olivat Collierin menestymisen taustatekijät ja kuvastrategiset keinot kussakin historiallisessa tilanteessa, jossa hän eli ja johon hän teoksillaan otti kantaa. Lisäksi tutkin, millaisia kannanottoja yhteiskunnasta Collierin taiteessa välittyi. Edwaert Collierin teosten tutkimus tuo uutta tietoa Collierin tuotannosta ja elämänvaiheista, asetelmataiteen arvostuksesta ostajien keskuudessa sekä taiteilijan asemasta. Collier syntyi Bredassa, siirtyi nuorena Haarlemin kautta Leideniin, ja 1690-luvulla Amsterdamin kautta Lontooseen. Arkistotutkimus näissä kaupungeissa on selvittänyt Collierin elämänkertatietoja, joihin Collier on viitannut myös teoksissaan. Tutkimukseni nojaa teosten analysointiin, jotka olen ryhmitellyt neljään eri teemaan: vanitas -motiivi ylösalaisen kruunun kuvauksena, maalatut tekstit oppineisuuteen viittauksina, omakuvauksen tavat ja trompe l oeil -aiheet ilmaisukeinoina. Käytän tutkimuksessa toisiaan täydentäviä lähestymistapoja, joita ovat ikonologia, taiteilija omakuvien tutkimus, materiaalisen kulttuurin tutkimus sekä 1600-luvun taiteen kaupan ja keräilyn tutkimus. Lisäksi kontekstualisoin teosanalyysejä kuhunkin sosiaalihistorialliseen tilanteeseen. Tutkimusaineiston valossa Collier näyttäytyy aktiivisena taiteilijana, joka haki vaihtelevaa ostajakuntaansa miellyttäviä maalausratkaisuja kilpailussa porvarillisen taiteen markkinoilla. Collierin vanitas -asetelmien yksityiskohdat, kuten pääkallot, kirjat ja musiikki-instrumentit olivat hänen teostensa lähtökohtina, mutta hänen onnistui luoda itselleen tunnistettava tyyli, riittävästi toistamalla samankaltaisia kompositioita ja toisaalta, sekoittamalla jo tunnettuihin, traditionaalisiin kompositioihin uusilla merkityksillä varustettuja elementtejä, kuten tunnettujen henkilöiden muotokuvia ja uutislehtiä. Muutokset Collierin tyylissä heijastuvat ajan trendeistä, josta parhaimpana esimerkkinä ovat hänen 1690-luvun alun trompe l oeil -teokset. Teosten aiheissa näkyy hänen muuttonsa Lontooseen, sillä teoksiin ilmestyi runsaasti viittauksia englantilaiseen yhteiskuntaan. Collier sisällytti maalauksiinsa runsaasti erilaisia tekstejä, osia kirjoista, sanomalehdistä ja parlamentin puheista, jotka yhdessä muodostavat lainauksien ja kommenttien verkoston milloin taiteesta, uskonnosta tai politiikasta. Collier kohotti omaa taiteellista statustaan sekä esittämällä itsensä oppineena taiteilijana että signeeraamalla teoksensa monin erikoisin tavoin, muun muassa upottamalla nimensä kuvattuihin objekteihin, kuten kirjeisiin vastaanottajaksi tai almanakkoihin omistajaksi. Omakuvissa hän esittää itsensä mainosluontoisesti asetelmamaalarina. Collier maalasi myös muita merkkihenkilöitä kuva-kuvassa tekniikalla, esittämällä heidät illusionistisesti piirroksina, etsauksina, tai miniatyyreinä, esineinä muiden asetelmassa esitettyjen objektien joukossa. Kuvatuista tunnetuimpia ovat Kaarle I ja Erasmus Rotterdamilainen. Tällä tavoin Collier painotti kuvattujen henkilöiden ideologiaa tai yhteiskunnallista asemaa ja kohtaloa, joka samalla osoitti hänen itsensä olevan tietoisesti maalaava, sivistynyt taiteilija. Näin hän myös asetti itsensä kuvataiteiden kaanoniin, jonka paremmuudesta sisartaiteiden joukossa käytiin keskustelua edelleen 1600-luvulla. Tämä tutkimus todistaa Collierin olleen aikaansa seuraava ja muuntumiskykyinen taiteilija, joka vangitsi useita oman aikansa ilmiöitä asetelmiinsa. Hänen maalauksensa olivat suosittuja ostajien parissa, koska hän yhdisti traditionaalisiin teoksiin helposti tunnistettavia historiallisia tai oman aikansa yhteiskunnallisia merkityksiä kekseliäissä yksityiskohdissa.
Subject: taidehistoria
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
stilllif.pdf 19.55Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record