How do teachers benefit from training on social interaction skills? : Developing and utilising an instrument for the evaluation of teachers social and emotional learning

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0188-4
Title: How do teachers benefit from training on social interaction skills? : Developing and utilising an instrument for the evaluation of teachers social and emotional learning
Author: Talvio, Markus
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, opettajankoulutuslaitos
Helsingfors universitet, beteendevetenskapliga fakulteten, institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014-11-29
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0188-4
http://hdl.handle.net/10138/136437
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: By using their social interaction skills, teachers create an autonomous and supportive climate in the classroom. Research, however, is scarce on how teachers can develop these skills despite being emphasised as key tools in modern learning psychology. This intervention study explored the development of teachers social and emotional learning (SEL) skills during Gordon s Teacher Effectiveness Training (TET) (2003). The effects of the TET were examined at various levels of Kirkpatrick and Kirkpatrick (2006), including the effects on participants reactions, knowledge, the application of knowledge and overall well-being. In addition, a new case-based measurement instrument, the dealing with challenging interactions (DCI), was developed. Finally, the sustainability of the studied skills was examined nine months after completing TET. The intervention group consisted of 20 primary school classroom teachers and 23 secondary school subject-matter teachers in Finland. The comparison group comprised 26 subject-matter teachers who did not participate in TET. The data were collected before and after the four-day TET. In addition, data regarding the sustainability of the studied skills were collected and analysed nine months after completing the TET. In Study I, the DCI method was developed to measure the social interaction skills of teachers. The participants are presented with seven scenarios, after which they are asked what they would say or do in that situation. The answers are content analysed. DCI appeared to be a reliable and valid tool. The multi-phase quantitative analyses in Study II showed that teachers benefitted from TET. Among those who participated in TET, both knowledge and the application of knowledge improved significantly. In the comparison group, no differences between the pre- and post-test measurements were found. Study III showed that a qualitative change took place among those teachers participating in TET. Teachers learned to apply the TET skills in their responses to situations. By giving room to pupils, teachers were also more likely to support pupils autonomy and agency. In Study IV, it was found that the participants still remembered the central skills studied during TET and were able to reflect that knowledge in their own behaviour from the perspective of the TET skills. Almost all of the participants said that they would recommend TET to their colleagues. TET intervention appeared to achieve its goals since both classroom and subject-matter teachers seemed to benefit from the training on social interaction skills. While training on teachers social interaction skills is often recommended, little evidence regarding its effectiveness exists. This study adds to both the theoretical and practical development of continuing teacher education.Vaikka Pisa-tutkimukset osoittavat suomalaisen koulun valmentavan oppilaita huippusuorituksiin, koulussamme viihdytään huonommin kuin useimmissa muissa Euroopan maissa. Monet oppilaat myös kokevat, ettei opettaja ole heistä lainkaan kiinnostunut. Opettaja kohtaa työssään luokassa ja opettajanhuoneessa monenlaisia vuorovaikutushaasteita. Päivittäin hän joutuu tekemisiin jopa satojen lasten tai nuorten kanssa. Koulussa opettaja tekee työtä aikuisyhteisön jäsenenä, johon kuuluvat rehtori, toiset opettajat ja muu kouluhenkilöstö. Lisäksi kodin ja koulun yhteistyö velvoittaa opettajaa pitämään yhteyttä myös oppilaiden vanhempiin. Opettajan kanssa vuorovaikutuksessa olevien joukko on siis määrältään suuri. Mutta myös sen laadulla on merkityksensä, sillä ei ole lainkaan yhdentekevää miten opettaja vuorovaikutuksessa toimii. Kansainvälisen WHO:n teettämän tutkimuksen mukaan yli kaksi kolmannesta oppilaista ilmoittaa, ettei opettaja ole lainkaan kiinnostuneita siitä mitä oppilaille kuuluu. Onko oppilaiden hyvinvointi unohtunut pyrittäessä kohti Suomen hyviä Pisa-tuloksia? Toimiva koulu on Thomas Gordonin kehittämä kurssi, jolla pyritään parantamaan sekä opettajan ja oppilaan mutta myös opettajan ja vanhempien sekä kouluhenkilökunnan keskinäistä vuorovaikutusta. Päämääränä on saavuttaa oppimisympäristö, jossa voidaan hyvin ja joka on oppimisille suotuisa. Kurssin pituus on 24 tuntia. Tässä tutkimuksessa opettajien tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä tutkittiin siten, että kaksi opettajaryhmää osallistui Toimiva koulu -kurssille, minkä vaikutuksia tutkittiin palautteen, tiedon, tiedon soveltamisen ja yleisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Kurssille osallistuneiden taitojen kehittymistä tutkittiin lisäksi seuraavana lukukautena. Samalla Toimiva koulu -kurssia tarkasteltiin modernin oppimispsykologian näkökulmasta. Tutkimuksessa kehitettiin uusi mittausmenetelmä nimeltään Haasteellisissa tilanteissa toimiminen. Lisäksi opittujen taitojen pysyvyyttä tutkittiin myöhemmin seuraavana lukukautena. Tutkimus osoitti, että opettajat hyötyvät vuorovaikutuskoulutuksesta.Sekä aineen- että luokanopettajat kehittyivät vuorovaikutustaidoissa, millä on myönteistä vaikutusta oppilaiden ja koko oppimisympäristön hyvinvointiin. Vaikka vuorovaikutustaitojen koulutusta opettajille usein suositellaan, koulutuksen hyödyistä ei juuri ole näyttöä. Tämän tutkimuksen avulla opettajien täydennyskoulutusta voidaan kehittää.
Subject: kasvatustiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
howdotea.pdf 2.376Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record