Kirjoitelma ja tekijän ääni : Kehystämisen yhdyslauseet suomenkielisen ylioppilasaineen dialogisuuden hallinnassa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies en
dc.contributor.author Juvonen, Riitta
dc.date.accessioned 2014-11-03T07:14:40Z
dc.date.available 2014-12-09 fi
dc.date.available 2014-11-03T07:14:40Z
dc.date.issued 2014-12-19
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-0264-5 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/136449
dc.description.abstract The study examines framing (or projecting) clause complexes in Finnish-language matriculation essays from the point of view of the intersubjective positioning of the writer. The clause complexes investigated comprise of a matrix clause and its complement, mainly an että that or a kuinka/miten how clause. The starting point for the analysis is the assumption that the matrix clause expresses a stance towards the complement and also the potential source of the stance (e.g. Luulen, että / on selvää, että / en tiedä, miksi kissat tarvitsevat paljon unta I think / it s clear that / I don t know why cats need a lot of sleep ). The analysis focuses on how students use these complexes to position themselves in respect to prior texts and to the putative reader: allowing for alternative positions (dialogic expansion) or restricting the dialogic space (dialogic contraction). The study also looks at the relation between the use of dialogic expansion and contraction in clause complexes and a) the communicative task required in the assignment and b) the grade given to the essay. Theoretically and methodologically the study draws on linguistically oriented discourse analysis, especially the study of evaluative language (in particular, the appraisal theory), textual interaction and text type (developed on the basis of e.g. Werlich s typology of textual strategies). The study is based on a corpus of 301 Finnish (mother tongue) matriculation essays given either high or low grades. The study consists of a summary and four published articles. The study shows how framing clause complexes can form rhetorical patterns involving dialogic expansion or contraction within the text. The rhetorical function of the clause complex derives both from the type of the clause complex and its co-text, particularly its text type (e.g. narration, description or exposition). The most clear-cut patterns relate to concession, juxtaposing competing claims, explicating reasoning processes and topic shifting. The patterns consist of sequential actions that stretch over clause boundaries and are accompanied with several cohesive elements. A key finding is that the cohesive function of a pattern is related to intersubjective positioning: to the ways the reader is expected to respond to the claims that are being made and to their relations as presented in the text. However, the study also shows that some of the analyzed clause complexes have only a localized scope, without a clear connection to a rhetorical pattern in the text. en
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan suomenkielisen ylioppilasaineen dialogisuuden hallintaa eli sitä, miten tekstissä otetaan huomioon aikaisemmin sanottu ja miten vuorovaikutus rakentuu tekijän ja oletetun lukijan välille. Dialogisuuden hallintaa tutkitaan kehystämisen yhdyslauseiden näkökulmasta. Kehystämisen yhdyslauseilla tarkoitetaan sellaisia rakenteita, joissa perinteisesti jaotellen päälauseeksi katsottu kehyslause kehystää alisteisen lauseen (esim. Tiedetään, että ihmiset ottavat kesäkissoja tai Ihmettelen, kuinka ihmiset ottavat kesäkissoja). Kehyslauseessa osoitetaan, millainen näkökulma sivulauseeseen luodaan ja mikä tai kuka on näkökulman lähde. Tutkittavien yhdyslauseiden alisteiset lauseet ovat pääasiassa että-, kuinka- ja miten-lauseita. Kehystämisen yhdyslauseita tutkitaan tekstiyhteydessään ja erityistä huomiota kiinnitetään sen tekstityyppiin. Tutkimuksessa tarkastellaan myös, miten dialogisuuden hallinta vaikuttaa tekstin jäsentymiseen ja miten se liittyy kirjoitelman tehtävänannon edellyttämään toimintaan ja kirjoitelman arvosanaan. Tutkimus kuuluu tekstintutkimuksen alaan, ja siinä hyödynnetään puhutun ja kirjoitetun vuorovaikutuksen ja evaluoivan kielenkäytön tutkimusta. Tutkimus koostuu johdannosta ja neljästä artikkelista, ja sen aineistona on eritasoisia keväällä 2005 kirjoitettuja suomenkielisen äidinkielen ylioppilaskokeen kirjoitelmia. Tutkimuksessa käy ilmi, että yhdyslauseen muotoilu ja sen tekstiyhteyden ominaisuudet vaikuttavat suuresti siihen, millaisessa dialogisuuden hallinnan tehtävässä kehystämisen yhdyslause toimii. Yhdyslauseet voivat muodostaa tekstiyhteydessään vakiintuneita dialogisuuden hallinnan retorisia kuvioita. Selvimmät kuviot liittyvät kilpaileviin väitteisiin, myönnytykseen, päättelyyn sekä topiikin asettamiseen. Kuviot toteutuvat lauserajat ylittävinä toimintasarjoina, ja niissä on useita tekstin sidosteisuutta luovia kielen piirteitä. Tutkimuksen keskeinen havainto on, että retoristen kuvioiden sidosteisuus liittyy niiden vuorovaikutteisuuteen. Tarkemmin sanottuna kyse on siitä, miten lukijan odotetaan reagoivan tekstissä esitettyihin asiaintiloihin ja asiaintilojen välisiin suhteisiin. Kaikki kehystämisen yhdyslauseet eivät kuitenkaan liity retorisiin kuvioihin, vaan ne voivat esiintyä esimerkiksi paikallisina. Tutkimuksen lopussa esitetään kokoavia havaintoja kehystämisen yhdyslauseiden suhteesta kirjoitelman arvosanaan ja tehtävänannon edellyttämään toimintaan ja verrataan niitä aiempaan kirjoitamisesta ja tekstin vuorovaikutuksesta tehtyyn tutkimukseen. fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-0263-8 fi
dc.relation.isformatof Unigrafia: Helsingin yliopisto, 2014 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject suomen kieli fi
dc.title Kirjoitelma ja tekijän ääni : Kehystämisen yhdyslauseet suomenkielisen ylioppilasaineen dialogisuuden hallinnassa fi
dc.title.alternative The essay and authorial voice : Framing clause complexes in dialogic positioning in Finnish-language matriculation essays en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Shore, Susanna
dc.ths Onikki-Rantajääskö, Tiina
dc.opn Luukka, Minna-Riitta
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kirjoite.pdf 610.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record