Collaborative Mobile Energy Awareness

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, tietojenkäsittelytieteen laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, institutionen för datavetenskap sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Computer Science en
dc.contributor.author Lagerspetz, Eemil
dc.date.accessioned 2014-11-04T06:55:42Z
dc.date.available 2014-11-14 fi
dc.date.available 2014-11-04T06:55:42Z
dc.date.issued 2014-11-24
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-0461-8 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/136460
dc.description.abstract We have created a mobile energy measurement application and gathered energy measurement data from over 725,000 devices, running over 300,000 applications, in heterogeneous environments, and constructed models of what is normal in each context for each application. We have used this data to find energy abnormalities in the wild, and provide users of our application advice on how to deal with them. These abnormalities cannot be discovered in laboratory conditions due to the rich interaction of the smartphone and its operating environment. Employing a collaborative mobile energy awareness application with thousands of users allows us to gather a large amount of data in a short time. Such a large and diverse dataset has helped us answer many research questions. Our work is the first collaborative approach in the area of mobile energy debugging. Information received from each device running our application improves the advice given to other users running the same applications. The author has developed a context data gathering hub for smartphones, discovered the need for a common API that unifies network connectivity, energy awareness, and user experience, and investigated the impact of mobile collaborative energy awareness applications, to find previously unknown energy bugs on smartphones, and to improve users' knowledge of smartphone energy behavior. en
dc.description.abstract Viime vuosien aikana älypuhelinten laitteistot ovat kehittyneet entistä tehokkaammiksi, mutta akkuteknologia ei ole kehittynyt yhtä nopeasti. Tämä on synnyttänyt tarpeen tehostaa sekä laitteiston että ohjelmiston energiatehokkuutta. Älypuhelimen energiatehokkuuden optimointi on haastavaa, koska toimintaympäristö on moninainen ja käsittää paitsi laitteiston ja sen asetukset, niin myös sovellukset, jotka käyttävät laitteiston toimintoja. Tässä väitöstyössä on keskitytty mobiililaitteiden energiaongelmien ja poikkeamien löytämiseen ja niiden korjaamiseen. Väitöskirja käsittelee yhteisöllisen metodin käyttöä energiankulutukseen liittyvien epätehokkuuksien löytämisessä ja korjaamisessa mobiililaitteilla. Tätä metodia on ensimmäistä kertaa sovellettu mobiililaitteille väitöstyöhön liittyvässä Carat-projektissa. Projektissa on luotu energianmittaussovellus mobiililaitteille ja kerätty energiamittauksia yli 725 000 laitteelta ja 300 000 sovelluksesta monipuolisissa ympäristöissä. Näiden pohjalta on tehty malleja sovellusten normaalista energiankulutuksesta eri konteksteissa. Tietojen ja mallien avulla on löydetty energiapoikkeavuuksia tavallisessa käytössä olevilta laitteilta ja annettu sovelluksen käyttäjille neuvoja poikkeavuuksien korjaamiseen. Väitöstyön aikana kerätty suurikokoinen ja monipuolinen aineisto on auttanut vastaamaan moniin kysymyksiin koskien älypuhelinten energiankulutusta arkikäytössä. Kaikkia poikkeavuuksia ei voida löytää laboratorio-olosuhteissa, sillä mobiililaitteen ympäristö vaikuttaa vahvasti sen toimintaan. Esitetty menetelmä on ensimmäinen, joka soveltaa yhteisöllistä lähestymistapaa mobiililaitteiden energiaongelmien löytämiseen. Kirjoittaja on kehittänyt kontekstitietojen keräysratkaisun älypuhelimille. Hän on huomannut tarpeen järjestelmälle, joka yhdistää mobiililaitteen tilanteen, käytön, energiatehokkuuden ja käyttäjäkokemuksen. Työssä on kehitetty uusi menetelmä energiapoikkeamien analyysiin yhteisöllisesti kerättyjen mittausten perusteella sekä tutkittu energiatehokkuussovellusten vaikutusta eri mobiililaitteilla. Näiden avulla on löydetty ennen tuntemattomia energiaongelmia älypuhelimista ja parannettu käyttäjien ymmärrystä älypuhelinten energiakäyttäytymisestä. fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-0460-1 fi
dc.relation.isformatof Helsinki: Unigrafia, 2014, Series of publications A / Department of Computer Science, University of Helsinki. 1238-8645 fi
dc.relation.ispartof Series of publications A / Department of Computer Science, University of Helsinki fi
dc.relation.ispartof URN:ISSN:1238-8645 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject tietojenkäsittelytiede fi
dc.title Collaborative Mobile Energy Awareness en
dc.title.alternative Yhteisöllinen energiatehokkuus mobiililaitteilla fi
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Tarkoma, Sasu
dc.opn Helal, Sumi
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
lagerspetz-collaborative.pdf 6.316Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record