Luokkahuone visuaalisena oppimisympäristönä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2013123116004
Title: Luokkahuone visuaalisena oppimisympäristönä
Author: Piirainen, Eliisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2013123116004
http://hdl.handle.net/10138/136463
Thesis level: master's thesis
Abstract: The goal of this thesis was to find out what kind of visual representations the sixth graders classrooms have. The aim also was to research how and by whom the visual representations are formed and what kind of aims objects and pictures of classrooms have from the point of teaching and education. In addition, this thesis is looking for an answer to what is a dream come true classroom in pupils visions. There are only few studies about classrooms from the point of visuality or aesthetics. The data were collected in May 2011 in Kainuu and in May 2012 in Helsinki. Six sixth graders classrooms were photographed and six class teachers working in photographed classrooms were interviewed. According to that the data was also collected by interviewing ten pupils from three classrooms in Helsinki in May 2012. The visual data was analyzed by content analysis and the interview data by discourse analysis. The visual representations in classrooms have been formed from basic school furnitures and from the objects and pictures which teachers have brought to the classrooms or which have been in the classrooms before teachers even have been working in there. Also the seating arrangements affect to visual representations forming. Pupils' role is to make art, presentations and posters and in some cases also hang them on the classroom walls - but often following rules given by the teacher. Visual representations with pedagogical goals are such as student work, maps and books. Those pictures and objects are teaching and learning tools. Visual representations with educational goals are for example student work, timetables and common rules of the school. The educational goals seem to relate to behaviour control and evaluation. Pupils dream about classrooms that support action. On the basis of the collected data, it seems that teachers are not aware of the visual impact of their classrooms visual representations and neither of the visual representations possibilities in teaching and education. This thesis gives information about sixth graders classrooms as a visual learning environment. It also points out the areas where teachers should pay attention when organizing and decorating classrooms in the way that supports learning and increases school enjoyment.Tutkielman tavoitteena oli tutkia, millaisia kuudesluokkalaisten luokkahuoneet ovat esineistöltään eli millaisia visuaalisia järjestyksiä ne pitävät sisällään. Tarkoituksena oli myös selvittää, miten ja kenen toimesta visuaaliset järjestykset rakentuvat sekä millaisia kasvatuksellisia ja opetuksellisia päämääriä luokkahuoneiden esineillä ja kuvilla on. Lisäksi etsin vastausta siihen, millainen on unelmien luokkahuone oppilaiden mielestä. Luokkahuoneita ei ole juurikaan tutkittu niiden visuaalisuuden tai esteettisyyden näkökulmasta. Aineisto kerättiin toukokuussa 2011 Kainuussa ja toukokuussa 2012 Helsingissä. Aineisto koostuu kuudesta luokkahuoneesta kerätystä valokuva-aineistosta, kuudesta kyseisissä luokkahuoneissa työskentelevien luokanopettajien yksilöhaastattelusta ja kolmesta ryhmähaastattelusta, joissa haastattelin yhteensä kymmentä oppilasta helsinkiläisistä luokkahuoneista. Luokkahuoneet valokuvattiin ja luokanopettajia ja oppilaita haastateltiin teemahaastattelun avulla. Valokuva-aineisto analysoitiin sisällönanalyysin ja haastatteluaineisto diskurssianalyysin keinoin. Luokkahuoneiden visuaaliset järjestykset rakentuvat perinteisistä koulun kalusteista, istumajärjestyksestä, opettajan luokkaan tuomista tai luokassa jo aiemmin olleista esineistä ja kuvista sekä oppilastöistä. Oppilaiden rooli luokkahuoneiden visuaalisten järjestysten rakentamisessa näytti olevan oppilastöiden tekeminen ja niiden mahdollinen esille ripustaminen, joka tosin usein tapahtui opettajan ohjauksessa. Opetuksellisia päämääriä kantavat oppilastyöt, opetuskuvat, kartat ja kirjat. Niiden tehtävä on toimia opetuksen ja oppimisen välineenä. Kasvatuksellisia kuvia ja esineitä ovat esimerkiksi oppilastyöt, lukujärjestys ja yhteiset säännöt. Kasvatuksellisilla visuaalisilla järjestyksillä valvotaan, ohjaillaan ja arvioidaan oppilaiden käyttäytymistä. Oppilaiden unelmien luokkahuone on tilava ja toiminnallinen. Tutkielman aineiston perusteella vaikuttaa siltä, että luokkahuoneen visuaalisia järjestyksiä sekä niiden vaikutuksia ja mahdollisuuksia ei täysin tiedosteta. Tämä tutkielma tuo tietoa siitä, millaisia kuudesluokkalaisten fyysiset oppimisympäristöt eli luokkahuoneet ovat esineistöltään ja mihin opettajat voisivat kiinnittää huomiota luokkahuonetta järjestellessään ja sisustaessaan, jotta luokka tukisi oppimista ja lisäisi oppilaiden viihtyvyyttä.
Subject: classroom
learning environment
visuality
materialities of schooling
luokkahuone
oppimisympäristö
visuaalisuus
esineistö
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
luokkahu.pdf 13.60Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record