Tandvårdens utveckling från folkhälsolagen till idag : Hur styr staten kommuner?

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13647
Title: Tandvårdens utveckling från folkhälsolagen till idag : Hur styr staten kommuner?
Author: Alaranta, Tuija
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2006-03-06
Language: swe
URI: http://hdl.handle.net/10138/13647
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Upprättandet av folkhälsolagen år 1972, utvecklingen av sjukförsäkringslagen och de nationella hälsoprogrammen har varit tre viktiga åtgärder för hälso- och sjukvårdens utveckling. Efter folkhälsolagen skulle alla ha rätt till avgiftsfri tandvård, men så blev inte riktigt fallet. Alla kommuninvånare har inte haft möjlighet att få tandvård på hälsovårdscentraler, åtminstone inte inom rimlig tid. I mitt arbete redogör och betraktar jag vad implementeringsstudier är och sedan tar jag upp några styrmedel som staten använder mot kommunerna. Jag redogör för lagstiftningens utveckling från folkhälsolagen till år 2005 samt de båda hälsoprogrammens innehåll. Jag jämför styrmedel med varandra och med empirin samt drar slutsatser om statens styrning. Jag väljer att betrakta statens styrning av kommuner genom reglering (käpp), ekonomiska styrmedel (morot) och information (predikan). Det empiriska materialet samlade jag in genom att studera fyra kommuners verksamhetsberättelser. Jag valde tre stora kommuner och en liten kommun. Kommunerna jag valde skulle vara så lika som möjligt och som kriterier hade jag storlek, samhällskulturellt klimat, ekonomisk situation och det att kommunerna själva förverkligade tandvården. I mitt arbete ville jag se om det fanns ett samband mellan statens styrmedel. Jag hittade samband speciellt mellan käpp och predikan. Jag hittade också en antydan om ett samband mellan käpp och morot. Det fanns för lite information att få fram för att kunna dra definitiva slutsatser om att det fanns ett samband mellan morot och predikan. I mitt arbete ville jag också se i vilken utsträckning problemen i tandvården berodde på statens styrmedel eller på kommunernas egenskaper som verkställare av statens styrning. Statens sätt att styra genom käpp, morot och predikan kan inte endast vara grunden för att tandvården inte motsvarar kommuninvånarnas förväntan. Jag kunde konstatera att en del av problemen beror på kommunernas vilja att fatta beslut om tandvården. Lösningarna till problemen kan inte enbart vara att öka resurser, utan det måste också finnas andra möjligheter. Utvecklingen har tagit lång tid, över 30 år. Men äntligen har man åtminstone enligt lagstiftningen och förordningar så gott som nått det man önskade sig redan år 1972 då folkhälsolagen stiftades – avgiftsfri tandvård åt alla.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: hammashuolto
kehittäminen
kunnan toimialat
terveydenhuolto
kunnat
ohjauskeinot
lainsäädäntö
tavoiteohjelmat
terveys
kustannukset
tandvård
utveckling
hälso- och sjukvård
kommuner
styrmedel - staten
lagstiftning
hälsovård


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.97Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record