Ohjattu ja spontaani leikki : Sosiaalisen vuorovaikutuksen jäsentyminen pöytäroolipelissä

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/13648
Titel: Ohjattu ja spontaani leikki : Sosiaalisen vuorovaikutuksen jäsentyminen pöytäroolipelissä
Författare: Salonen, Minna Johanna
Medarbetare: Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen
Datum: 2002-05-01
Språk: fi
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/13648
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Abstrakt: Tutkielmassa tarkastellaan sosiaalisen vuorovaikutuksen jäsentymistä pöytäroolipelissä. Pöytäroolipelissä pelaajat kokoontuvat sananmukaisesti pöydän ääreen ja konstruoivat pelihahmoja, jotka seikkailevat kuvitteellisessa todellisuudessa. Pöytäroolipeliä tarkastellaan mielikuvitusleikkinä, joka rakentuu osallistujien yhteistoiminnan varaan. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä käytetään sosiaalista konstruktionismia ja kehysanalyysia ja tutkimuksessa sovelletaan keskustelunanalyyttisiä käsitteitä. Keskustelunanalyyttiset käsitteet tarjoavat välineen tehdä näkyväksi vuorovaikutuksen jäsentymistä ja sen yksityiskohtia. Tutkimusaineisto muodostuu yhden roolipelikampanjan neljästä ensimmäisestä pelisessiosta, jotka on tallennettu ääninauhalle. Pelisessiot nauhoitettiin helmi-huhtikuussa 2001 ja niiden kokonaiskesto on noin 20 tuntia. Tutkitun roolipeliryhmän pelaajat ovat korkeakouluopiskelijoita, joista kaksi on naisia ja neljä miehiä. Aineiston analyysin perusteella tutkielmassa erotetaan viisi sosiaalisen vuorovaikutuksen jäsentymisen tapaa, jotka ovat käytössä pöytäroolipelissä. Roolipelaajat konstruoivat kuvitteellista todellisuutta spontaanin keskustelun, neuvottelun, tarinankerronnan, kysymys- vastaussekvenssien sekä ohjeiden ja kehotusten avulla. Pelaajien ja pelinjohtajan suhdetta mielikuvitusmaailman rakentamisessa tarkastellaan institutionaalisen vuorovaikutuksen viitekehyksessä. Pöytäroolipelissä on kyse valtuutetusta johtajuudesta, ja osallistujat tuottavat yhdessä pelinjohtajan erityisaseman. Pöytäroolipeli on ohjattua leikkiä, sillä yksi osallistuja, pelinjohtaja, ohjaa tapahtumien kulkua pelisessioiden aikana. Pöytäroolipeli on spontaania leikkiä, sillä vuorovaikutus jäsentyy tilanteisesti puheenvuoro puheenvuorolta eikä vuorovaikutuksella ole valmista käsikirjoitusta. Pelin vuorovaikutuksessa roolipelaajat tasapainoilevat luovan mielikuvituksen ja sääntökeskeisyyden, arkitodellisuuden ja mielikuvitusmaailman välillä. Tärkeimpinä lähteinä tutkielmassa olivat Heritage J. (1996): Harold Garfinkel ja etnometodologia; Drew P. & Heritage J. (1992): Talk at work. Interaction in institutional settings sekä Fine G. A. (1983) Social construction of fantasy role play.
Beskrivning: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: sosiaalinen konstruktionismi
roolipeli
keskustelunanalyysi


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
abstract.pdf 48.77Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post