"Ei pelota, koska aikuiset on rinnalla" : Lasten pelot päivähoidossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201505198500
Title: "Ei pelota, koska aikuiset on rinnalla" : Lasten pelot päivähoidossa
Author: Söderqvist, Heli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201505198500
http://hdl.handle.net/10138/136517
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: This study examines what kind of fears children have in day care (pre-school education) and how those fears are related to their age and sex. The study analyses the social interaction in a day-care centre and its relationship to children's fears. The theoretical framework of the study is based on children's fears, the factors causing fear as well as children's mental development. The theory part of the study evaluates how children behave while in day care and what kind of social interaction they have with each other. Previous studies on children's fears indicate that children regard day care as safe, and children's fears are part of their normal development. The research material of the study comprises a survey conducted among parents/carers whose children were in a public day-care centre in Keski-Uusimaa (Kuuma) region. The survey was carried out as part of the project Searching for Orientation, coordinated by the University of Helsinki as well as the municipalities of Kuuma region. The survey, to which parents/carers answered online after interviewing their children, was a structured feedback form including open questions regarding children's views on day care. According to the results of the study, children are seldom afraid in day care: 71 % of the children interviewed were not afraid in day care and 29 % of the children interviewed had sometimes been afraid in day care. Girls were more often afraid than boys. Younger children had more fears than older. Mostly, children's fears were related to social situations, such as relationships with friends and the fear of getting bullied. Day care itself can be frightening to a small child in terms of physical environment and new situations. Furthermore, meeting the staff in a day-care centre and longing for parents during the day may increase fear among children.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää millaisia pelkoja lapsilla on päivähoidossa sekä miten lasten pelkoihin vaikuttavat lapsien sukupuoli ja ikä. Tutkimuksen teoriatausta muodostuu lasten peloista, pelkojen syntyyn liittyvistä tekijöistä sekä lapsen psyykkisestä ja sosiaalisesta kehityksestä. Teoriaosuudessa tarkastellaan myös päivähoitoa lapsen toimintaympäristönä ja lasten välisiä sosiaalisia suhteita. Aiemmat tutkimukset lasten peloista osoittavat, että lapset kokevat päivähoidon turvallisena paikkana ja lasten pelot ovat osa lasten normaalia kehitystä. Menetelmät. Tutkimusaineisto muodostui orientaatioprojektissa (2010) mukana olleiden kuntien päivähoidon asiakkaiden asiakaspalautteesta. Asiakaskysely toteutettiin osana orientaatioprojektia, joka on KUUMA-kuntien ja Helsingin Yliopiston (opettajankoulutuslaitos) yhteistyöhanke. Kysely oli strukturoitu kyselylomake, jossa oli avokysymyksiä lasten näkemyksistä päivähoidosta. Tutkimusaineisto perustui vanhempien lapsilleen tekemään haastatteluun. Tutkimus on laadullinen tutkimus lasten peloista ilmiönä päivähoidossa. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustuloksista voi todeta, että lapsia ei pelota päivähoidossa. Lapsista 71 % ei pelännyt eikä ollut kokenut pelkoja päivähoidossa. Lasten kertomuksia pelottavista asioista päivähoidossa kertyi kuitenkin noin tuhat vastausta. Tyttöjä oli pelottanut useammin kuin poikia, ja tytöt kertoivat enemmän erilaisia pelkoja kuin pojat. Pienemmät lapset pelkäsivät enemmän kuin vanhemmat. Hoitomuotojen välille ei tullut merkittäviä eroja mutta perhepäivähoito koettiin turvallisempana hoitopaikkana kuin päiväkoti. Eniten lapsia pelottavat sosiaalisiin suhteisiin liittyvät pelot kuten kaverit ja kiusatuksi tulemisen pelko. Mielikuvitukseen liittyvät pelot tulivat esille lasten kertomuksissa pelottavina hahmoina ja kummituksina. Lapset kertoivat pelkäävänsä myös pimeää, nukkumista ja uusia tilanteita.
Subject: päivähoito
lasten pelot
sosiaaliset suhteet
sukupuoli
ikä


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Heli_Söderqvist_gradu_201409.pdf 1.080Mb PDF View/Open
Heli_Söderqvist_gradu_201409.pdf 383bytes PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record