Suomen uhanalaisia lajeja: Palosirkka (Psophus stridulus)

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/136561

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_31_2014.pdf 7.369Mb PDF View/Open
Title: Suomen uhanalaisia lajeja: Palosirkka (Psophus stridulus)
Author: Intke, Susanna; Piirainen, Tero
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 31/2014
ISSN: 1796-1726
ISBN: 978-952-11-4366-3
Abstract: Palosirkka on vaarantunut, voimakkaasti taantuva kuivien ja paahteisten hiekkamaiden ja harjujen heinäsirkkalaji. Palosirkka kuuluu luonnonsuojelulain 47 §:n tarkoittamiin erityisesti suojeltaviin lajeihin. Pääosa palosirkan nykyesiintymistä sijoittuu junaratojen penkereille ja teiden pientareille. Tämän lisäksi lajia tavataan muista ihmistoiminnan muokkaamista elinympäristöistä, kuten pienlentokentiltä ja varuskunta-alueilta. Palosirkkaa tavataan edelleen myös avoimilta hiekkamailta ja harjualueilta. Alkuperäisten elinympäristöjen kasvaessa umpeen laji on siirtynyt luontaisilta biotoopeiltaan ihmisen muokkaamille ja ylläpitämille alueille. Voimakkaasti ihmistoiminnan muovaamat ympäristöt mahdollistavat monipuolisten hoitomuotojen ja hoitajatahojen hyödyntämisen lajin suojelussa. Oikein suunnatut hoitotoimenpiteet ovatkin aluesuojelun lisäksi merkittävässä asemassa lajin taantumiskehityksen pysäyttämisessä. Tässä suojelusuunnitelmassa on tarkasteltu yhteensä 39 palosirkan nykyesiintymää. Lajin levinneisyysalue ulottuu Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Pirkanmaan, Hämeen, Kaakkois-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueille. Tämä työ toimii uhanalaisen palosirkan lajiesittelynä, jossa esitetään myös esiintymäkohtaisia suojelu- ja hoitosuosituksia lajille.
URI: http://hdl.handle.net/10138/136561
Date: 2014
Subject: paahdeympäristö
Subject (ysa): hyönteiset
heinäsirkat
palosirkka
levinneisyys
elinympäristö
biotooppi
habitaatti
eläimistön suojelu
uhanalaiset lajit
uhanalaiset eläimet
luonnonhoito


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record