Suomen uhanalaisia lajeja: Palosirkka (Psophus stridulus)

Show simple item record

dc.contributor.author Intke, Susanna
dc.contributor.author Piirainen, Tero
dc.date.accessioned 2014-11-10T13:13:15Z
dc.date.available 2014-11-10T13:13:15Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-952-11-4366-3
dc.identifier.issn 1796-1726
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/136561
dc.description.abstract Palosirkka on vaarantunut, voimakkaasti taantuva kuivien ja paahteisten hiekkamaiden ja harjujen heinäsirkkalaji. Palosirkka kuuluu luonnonsuojelulain 47 §:n tarkoittamiin erityisesti suojeltaviin lajeihin. Pääosa palosirkan nykyesiintymistä sijoittuu junaratojen penkereille ja teiden pientareille. Tämän lisäksi lajia tavataan muista ihmistoiminnan muokkaamista elinympäristöistä, kuten pienlentokentiltä ja varuskunta-alueilta. Palosirkkaa tavataan edelleen myös avoimilta hiekkamailta ja harjualueilta. Alkuperäisten elinympäristöjen kasvaessa umpeen laji on siirtynyt luontaisilta biotoopeiltaan ihmisen muokkaamille ja ylläpitämille alueille. Voimakkaasti ihmistoiminnan muovaamat ympäristöt mahdollistavat monipuolisten hoitomuotojen ja hoitajatahojen hyödyntämisen lajin suojelussa. Oikein suunnatut hoitotoimenpiteet ovatkin aluesuojelun lisäksi merkittävässä asemassa lajin taantumiskehityksen pysäyttämisessä. Tässä suojelusuunnitelmassa on tarkasteltu yhteensä 39 palosirkan nykyesiintymää. Lajin levinneisyysalue ulottuu Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Pirkanmaan, Hämeen, Kaakkois-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueille. Tämä työ toimii uhanalaisen palosirkan lajiesittelynä, jossa esitetään myös esiintymäkohtaisia suojelu- ja hoitosuosituksia lajille. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Suomen ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristökeskuksen raportteja 31/2014 fi
dc.subject paahdeympäristö
dc.title Suomen uhanalaisia lajeja: Palosirkka (Psophus stridulus) fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi
dc.subject.ysa hyönteiset
dc.subject.ysa heinäsirkat
dc.subject.ysa palosirkka
dc.subject.ysa levinneisyys
dc.subject.ysa elinympäristö
dc.subject.ysa biotooppi
dc.subject.ysa habitaatti
dc.subject.ysa eläimistön suojelu
dc.subject.ysa uhanalaiset lajit
dc.subject.ysa uhanalaiset eläimet
dc.subject.ysa luonnonhoito

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_31_2014.pdf 7.369Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record