Pilaantuneen maa-alueen riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/136564

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
OH_6_2014.pdf 3.873MB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Pilaantuneen maa-alueen riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta
Tekijä:
Julkaisija: Ympäristöministeriö
Päiväys: 2014-11-11
Kieli: fi
Kuuluu julkaisusarjaan: Ympäristöhallinnon ohjeita 6/2014
ISBN: 978-952-11-4327-4
ISSN: 1796-1653
URI: http://hdl.handle.net/10138/136564
Tiivistelmä: Tämä ohje selostaa valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaista maa-alueen pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointia ja korvaa aiheesta aiemmin annetun ohjeen (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2007). Ohjetta voidaan soveltaa myös muissa tarkoituksissa, joissa haitallisten aineiden aiheuttamia riskejä tai ympäristön pilaantumista on arvioitava. Ohjeessa käsitellään riskinarvioinnin tavoitteita, toteutusta ja dokumentointia sekä kestävän riskinhallinnan arviointia ja periaatteita. Lisäksi ohjeessa annetaan näitä koskevia yleisiä suosituksia. Ohje on tarkoitettu valvonta- ja lupaviranomaisille, suunnitelmien ja arviointien tekijöille ja tilaajille sekä muille alan asiantuntijoille. Sitä tulee soveltaa tapauskohtaisesti siten, että arviointien sisältö, laajuus ja toteutustapa ovat tarkoituksenmukaisia. Ohje ei ole sitova.
Asiasanat (ysa): maaperä
pohjavesi
pilaantuminen
riskinarviointi
haitalliset aineet
riskienhallinta
kestävyys


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot