Toivon markkinoilla - rahapelien asema elintason kohottamispyrkimyksissä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13662
Title: Toivon markkinoilla - rahapelien asema elintason kohottamispyrkimyksissä
Author: Miikkulainen, Petteri Juhani
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen
Date: 2003-05-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13662
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa pyritään Tecin (1964) ja G. ja R. Brennerin (1990) teorioiden pohjalta selvittämään, löytyykö suomalaisesta aineistosta tukea em. teorioille, joiden mukaan tietynlaisesta suhteellisesta deprivaatiosta kärsivät ihmiset olisivat muita innokkaampia rahapelien pelaajia. Teorian mukaan ihmiset, jotka eivät usko ns. tavanomaisin keinoin (esimerkiksi työurallaan etenemällä) pystyvänsä sosiaaliseen nousuun, turvautuvat muita todennäköisemmin rahapelien tarjoamaan elintason ja elämänlaadun parantamismahdollisuuteen. Pelit, joita tässä tarkoituksessa pelataan, ovat tyypillisesti sellaisia joiden osallistumismaksu on ainakin minimipanokseltaan pieni ja päävoitto hyvin suuri (esim. lotto). Tutkielmani aineistona on Tilastokeskuksen Vapaa-aikatutkimus 1991 varten kyselylomakkein kerätty 4378 vastaajaa käsittänyt tilastollinen aineisto. Aineiston avulla selvitetään ensin mitkä eri taustamuuttujien (sukupuoli, ikä, perhesuhteet, koulutus, tulot ja sosioekonominen asema) avulla kuvatuista ryhmistä pelaavat suhteellisesti eniten rahapelejä. Pelaamisinnokkuuden mukaan vastaajat on jaettu kolmeen ryhmään: säännöllisesti (joka viikko) pelaaviin, satunnaisesti pelaaviin, ja ei-pelaaviin. Rahapelit joita tässä yhteydessä tarkastellaan ovat Veikkauksen rahapelit lotto, vakio- ja raviveikkaus. Tämän jälkeen tutkitaan pelaavatko suhteellisesti deprivoituneemmat vastaajat enemmän rahapelejä, kuin muutoin samanlaisessa asemassa olevat vähemmän deprivoituneet vastaajat. Suhteellinen deprivaatio on mitattu työhön tai opiskeluun liittyvien kokemusten kautta. Tutkielmassa pohditaan myös erityyppisten rahapelien pelaamismotiiveja, ja vertaillaan eri pelejä pelaavia ryhmiä toisiinsa. Tutkielman pääasiallisena analyysimenetelmänä käytetään ristiintaulukointia. Selvästi keskimääräistä enemmän Veikkauksen rahapelejä pelaaviksi ryhmiksi havaittiin sosioekonomisista ryhmistä tuotantotyöntekijät ja ikäryhmistä 35-65–vuotiaat. Muiden taustamuuttujien kohdalla havaitut erot eivät olleet yhtä selviä. Tutkielman tulosten perusteella koettu suhteellinen deprivaatio lisäsi rahapelien pelaamista melko selvästi jakelu- ja palveluammateissa toimivilla, ja tuloluokista 100 000-200 000 markkaa vuodessa ansaitsevissa ryhmissä. Muutoin tulokset olivat korkeintaan suuntaa-antavia, joissain kohdissa ristiriitaisiakin, kuitenkin pääsääntöisesti taustateorioita tukevia.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: rahapelit
suhteellinen deprivaatio
elintaso


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.96Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record