Toivon markkinoilla - rahapelien asema elintason kohottamispyrkimyksissä

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/13662
Julkaisun nimi: Toivon markkinoilla - rahapelien asema elintason kohottamispyrkimyksissä
Tekijä: Miikkulainen, Petteri Juhani
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Sosiologian laitos
Opinnäytteen taso: Pro gradu
Tiivistelmä: Tutkielmassa pyritään Tecin (1964) ja G. ja R. Brennerin (1990) teorioiden pohjalta selvittämään, löytyykö suomalaisesta aineistosta tukea em. teorioille, joiden mukaan tietynlaisesta suhteellisesta deprivaatiosta kärsivät ihmiset olisivat muita innokkaampia rahapelien pelaajia. Teorian mukaan ihmiset, jotka eivät usko ns. tavanomaisin keinoin (esimerkiksi työurallaan etenemällä) pystyvänsä sosiaaliseen nousuun, turvautuvat muita todennäköisemmin rahapelien tarjoamaan elintason ja elämänlaadun parantamismahdollisuuteen. Pelit, joita tässä tarkoituksessa pelataan, ovat tyypillisesti sellaisia joiden osallistumismaksu on ainakin minimipanokseltaan pieni ja päävoitto hyvin suuri (esim. lotto). Tutkielmani aineistona on Tilastokeskuksen Vapaa-aikatutkimus 1991 varten kyselylomakkein kerätty 4378 vastaajaa käsittänyt tilastollinen aineisto. Aineiston avulla selvitetään ensin mitkä eri taustamuuttujien (sukupuoli, ikä, perhesuhteet, koulutus, tulot ja sosioekonominen asema) avulla kuvatuista ryhmistä pelaavat suhteellisesti eniten rahapelejä. Pelaamisinnokkuuden mukaan vastaajat on jaettu kolmeen ryhmään: säännöllisesti (joka viikko) pelaaviin, satunnaisesti pelaaviin, ja ei-pelaaviin. Rahapelit joita tässä yhteydessä tarkastellaan ovat Veikkauksen rahapelit lotto, vakio- ja raviveikkaus. Tämän jälkeen tutkitaan pelaavatko suhteellisesti deprivoituneemmat vastaajat enemmän rahapelejä, kuin muutoin samanlaisessa asemassa olevat vähemmän deprivoituneet vastaajat. Suhteellinen deprivaatio on mitattu työhön tai opiskeluun liittyvien kokemusten kautta. Tutkielmassa pohditaan myös erityyppisten rahapelien pelaamismotiiveja, ja vertaillaan eri pelejä pelaavia ryhmiä toisiinsa. Tutkielman pääasiallisena analyysimenetelmänä käytetään ristiintaulukointia. Selvästi keskimääräistä enemmän Veikkauksen rahapelejä pelaaviksi ryhmiksi havaittiin sosioekonomisista ryhmistä tuotantotyöntekijät ja ikäryhmistä 35-65–vuotiaat. Muiden taustamuuttujien kohdalla havaitut erot eivät olleet yhtä selviä. Tutkielman tulosten perusteella koettu suhteellinen deprivaatio lisäsi rahapelien pelaamista melko selvästi jakelu- ja palveluammateissa toimivilla, ja tuloluokista 100 000-200 000 markkaa vuodessa ansaitsevissa ryhmissä. Muutoin tulokset olivat korkeintaan suuntaa-antavia, joissain kohdissa ristiriitaisiakin, kuitenkin pääsääntöisesti taustateorioita tukevia.
Kuvaus: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/13662
Päiväys: 2003-05-05
Avainsanat: rahapelit
suhteellinen deprivaatio
elintaso


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
abstract.pdf 48.96KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot