Toivon markkinoilla - rahapelien asema elintason kohottamispyrkimyksissä

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiologian laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen sv
dc.contributor.author Miikkulainen, Petteri Juhani
dc.date.accessioned 2009-09-08T10:14:32Z
dc.date.available 2009-09-08T10:14:32Z
dc.date.issued 2003-05-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/13662
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkielmassa pyritään Tecin (1964) ja G. ja R. Brennerin (1990) teorioiden pohjalta selvittämään, löytyykö suomalaisesta aineistosta tukea em. teorioille, joiden mukaan tietynlaisesta suhteellisesta deprivaatiosta kärsivät ihmiset olisivat muita innokkaampia rahapelien pelaajia. Teorian mukaan ihmiset, jotka eivät usko ns. tavanomaisin keinoin (esimerkiksi työurallaan etenemällä) pystyvänsä sosiaaliseen nousuun, turvautuvat muita todennäköisemmin rahapelien tarjoamaan elintason ja elämänlaadun parantamismahdollisuuteen. Pelit, joita tässä tarkoituksessa pelataan, ovat tyypillisesti sellaisia joiden osallistumismaksu on ainakin minimipanokseltaan pieni ja päävoitto hyvin suuri (esim. lotto). Tutkielmani aineistona on Tilastokeskuksen Vapaa-aikatutkimus 1991 varten kyselylomakkein kerätty 4378 vastaajaa käsittänyt tilastollinen aineisto. Aineiston avulla selvitetään ensin mitkä eri taustamuuttujien (sukupuoli, ikä, perhesuhteet, koulutus, tulot ja sosioekonominen asema) avulla kuvatuista ryhmistä pelaavat suhteellisesti eniten rahapelejä. Pelaamisinnokkuuden mukaan vastaajat on jaettu kolmeen ryhmään: säännöllisesti (joka viikko) pelaaviin, satunnaisesti pelaaviin, ja ei-pelaaviin. Rahapelit joita tässä yhteydessä tarkastellaan ovat Veikkauksen rahapelit lotto, vakio- ja raviveikkaus. Tämän jälkeen tutkitaan pelaavatko suhteellisesti deprivoituneemmat vastaajat enemmän rahapelejä, kuin muutoin samanlaisessa asemassa olevat vähemmän deprivoituneet vastaajat. Suhteellinen deprivaatio on mitattu työhön tai opiskeluun liittyvien kokemusten kautta. Tutkielmassa pohditaan myös erityyppisten rahapelien pelaamismotiiveja, ja vertaillaan eri pelejä pelaavia ryhmiä toisiinsa. Tutkielman pääasiallisena analyysimenetelmänä käytetään ristiintaulukointia. Selvästi keskimääräistä enemmän Veikkauksen rahapelejä pelaaviksi ryhmiksi havaittiin sosioekonomisista ryhmistä tuotantotyöntekijät ja ikäryhmistä 35-65–vuotiaat. Muiden taustamuuttujien kohdalla havaitut erot eivät olleet yhtä selviä. Tutkielman tulosten perusteella koettu suhteellinen deprivaatio lisäsi rahapelien pelaamista melko selvästi jakelu- ja palveluammateissa toimivilla, ja tuloluokista 100 000-200 000 markkaa vuodessa ansaitsevissa ryhmissä. Muutoin tulokset olivat korkeintaan suuntaa-antavia, joissain kohdissa ristiriitaisiakin, kuitenkin pääsääntöisesti taustateorioita tukevia. en
dc.language.iso fi
dc.subject rahapelit fi
dc.subject suhteellinen deprivaatio fi
dc.subject elintaso fi
dc.title Toivon markkinoilla - rahapelien asema elintason kohottamispyrkimyksissä fi
dc.identifier.laitoskoodi 707
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.96Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record