Puhelinhaastattelijoiden työmotivaatio

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/13668
Julkaisun nimi: Puhelinhaastattelijoiden työmotivaatio
Tekijä: Järvinen, Kati
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos
Päiväys: 2000-04-01
Kieli: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13668
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Tutkimuksessa on tarkasteltu motivaation ja työmotivaation käsitteitä, sekä pyritty selvittämään puhelinhaastattelijan työn erityisluonnetta suhteessa työmotivaatioon. Teoreettisena viitekehyksenä on käytetty tunnetuimpia motivaatioteorioita sekä aikaisempia työmotivaatiota koskevia tutkimuksia. Empiirisen osan tavoitteena on haastattelujen avulla saada selville puhelinhaastattelijoiden motivaatioon ja työmotivaatioon liittyviä tekijöitä. Tarkoitus on myös selvittää, onko puhelinhaastattelijoiden motivoiminen mahdollista sekä millaisia asioita motivoinnissa tulisi ottaa huomioon. Haastateltavina oli 10 puhelinhaastattelijaa pääkaupunkiseudulla toimivasta markkinatutkimusyrityksestä. Tutkimuksen perusteella puhelinhaastattelijoiden motivoiminen on mahdollista, kunhan huomioidaan joitakin asioita. Tärkeimpänä taustatekijänä motivoitumiselle on puhelinhaastattelijoiden vireystaso. Motivoiminen on mahdollista vain vireystason ollessa hyvä. Tärkeää on myös huomioida, että puhelinhaastattelijoilla on erilaiset tarpeet, joiden mukaan he motivoituvat. Siitä johtuen puhelinhaastattelijoihin vaikuttavat erilaiset, yksilölliset motivointikeinot Tutkimuksen perusteella puhelinhaastattelijoita motivoivat puhelinhaastattelijan työssä ensisijaisesti palkka ja bonukset. Erityisen tärkeää olivat myös vaikutusmahdollisuudet omiin työaikoihin, omaan palkkaan ja yleinen joustavuus. Yrityksen hyvä ilmapiiri ja hyvät esimiehet koettin myös motivaatiota nostaviksi tekijöiksi. Palautteen saaminen esimiehiltä ja mahdollisuus antaa palautetta esimiehille koettiin tärkeäksi. Motivaatiotekijänä työn osuus näyttää vähäiseltä. Tulevaisuuttaan kukaan haastateltavista ei nähnyt puhelinhaastattelijana. Keskeisenä lähteenä on käytetty Peltosen ja Ruohotien teosta Motivaatio; menetelmiä työhalun parantamiseksi.
Kuvaus: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Avainsanat: työmotivaatio
puhelinhaastattelijat
osa-aika työ
motivaatio


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
abstract.pdf 48.51KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot