Puhelinhaastattelijoiden työmotivaatio

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen sv
dc.contributor.author Järvinen, Kati
dc.date.accessioned 2009-09-08T10:14:38Z
dc.date.available 2009-09-08T10:14:38Z
dc.date.issued 2000-04-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/13668
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkimuksessa on tarkasteltu motivaation ja työmotivaation käsitteitä, sekä pyritty selvittämään puhelinhaastattelijan työn erityisluonnetta suhteessa työmotivaatioon. Teoreettisena viitekehyksenä on käytetty tunnetuimpia motivaatioteorioita sekä aikaisempia työmotivaatiota koskevia tutkimuksia. Empiirisen osan tavoitteena on haastattelujen avulla saada selville puhelinhaastattelijoiden motivaatioon ja työmotivaatioon liittyviä tekijöitä. Tarkoitus on myös selvittää, onko puhelinhaastattelijoiden motivoiminen mahdollista sekä millaisia asioita motivoinnissa tulisi ottaa huomioon. Haastateltavina oli 10 puhelinhaastattelijaa pääkaupunkiseudulla toimivasta markkinatutkimusyrityksestä. Tutkimuksen perusteella puhelinhaastattelijoiden motivoiminen on mahdollista, kunhan huomioidaan joitakin asioita. Tärkeimpänä taustatekijänä motivoitumiselle on puhelinhaastattelijoiden vireystaso. Motivoiminen on mahdollista vain vireystason ollessa hyvä. Tärkeää on myös huomioida, että puhelinhaastattelijoilla on erilaiset tarpeet, joiden mukaan he motivoituvat. Siitä johtuen puhelinhaastattelijoihin vaikuttavat erilaiset, yksilölliset motivointikeinot Tutkimuksen perusteella puhelinhaastattelijoita motivoivat puhelinhaastattelijan työssä ensisijaisesti palkka ja bonukset. Erityisen tärkeää olivat myös vaikutusmahdollisuudet omiin työaikoihin, omaan palkkaan ja yleinen joustavuus. Yrityksen hyvä ilmapiiri ja hyvät esimiehet koettin myös motivaatiota nostaviksi tekijöiksi. Palautteen saaminen esimiehiltä ja mahdollisuus antaa palautetta esimiehille koettiin tärkeäksi. Motivaatiotekijänä työn osuus näyttää vähäiseltä. Tulevaisuuttaan kukaan haastateltavista ei nähnyt puhelinhaastattelijana. Keskeisenä lähteenä on käytetty Peltosen ja Ruohotien teosta Motivaatio; menetelmiä työhalun parantamiseksi. en
dc.language.iso fi
dc.subject työmotivaatio fi
dc.subject puhelinhaastattelijat fi
dc.subject osa-aika työ fi
dc.subject motivaatio fi
dc.title Puhelinhaastattelijoiden työmotivaatio fi
dc.identifier.laitoskoodi 705
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.51Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record