"Koulutus ei mene koskaan hukkaan": Nuorisotyöttömyyden diskurssit aluelehdissä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13669
Title: "Koulutus ei mene koskaan hukkaan": Nuorisotyöttömyyden diskurssit aluelehdissä
Author: Pelli-Vauhkonen, Katri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Date: 2004-09-20
URI: http://hdl.handle.net/10138/13669
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimukseni on diskurssianalyysi nuorisotyöttömyydestä aluelehdistössä. Joukkoviestimet ovat nykyään tärkein paikka, jossa julkista ja poliittista keskustelua käydään. Tässä julkisuudessa esitetyt todellisuuden representaatiot ovat kuitenkin sosiaalisesti rakentuneita ja merkittävä osa yhteiskunnan ideologisista kamppailuista käydään median teksteissä. Nuorisotyöttömyys on nyky-Suomessa merkittävä yhteiskunnallinen ongelma ja poliittisten toimenpiteiden kohde, joten ei ole yhdentekevää, kuinka aihetta mediassa käsitellään. Tutkimuskysymykseni on kaksiosainen: tutkin ensinnäkin sitä, minkälainen kuva nuorten työttömyydestä aluelehdissä rakentuu ja toiseksi mitä tämä kuva nuorisotyöttömyydestä kertoo suomalaisesta yhteiskunnasta. Aineistoni koostuu kuuden alueellisen päälehden (Aamulehti, Kaleva, Keskisuomalainen, Hufvudstadsbladet, Karjalainen ja Lapin Kansa) nuorisotyöttömyyttä käsitelleistä kirjoituksista ajalta 1.1.2000 – 30.9.2003. Juttuja on yhteensä 55 kappaletta, joista 45 on uutisia ja 10 pääkirjoituksia tai kolumneja. Tutkimukseni teoreettinen viitekehys on Norman Fairclough’n kriittinen diskurssiteoria ja tähän perustuva analyysimalli. Teorian kannalta keskeistä on ajatus dialektisesta suhteesta yksittäisten tapahtumien (mikrotaso) ja suhteellisen pysyvien sosiaalisten rakenteiden (makrotaso) välillä. Tämä suhde tekee mahdolliseksi ja sosiologisesti kiinnostavaksi tutkia sosiaalista ja institutionaalista muutosta yksittäisten tekstien analyysin avulla. Analyysini tulos on, että nuorisotyöttömyyttä rakennettiin aluelehdistössä viiden diskurssin kautta. Diskurssit olen nimennyt tilasto-, suhdanne-, holhous-, kiltti koululainen ja laiska lorvailija -diskursseiksi. Näistä tilastodiskurssi ja holhousdiskurssi olivat hegemonisia siinä mielessä, että aineiston teksti oli aina jomman kumman läpäisemää. Tilastodiskurssissa nuorisotyöttömyys käsitettiin tilastolliseksi ilmiöksi ja holhousdiskurssissa nuoret työttömät kuvattiin holhouksen tarpeessa oleviksi toimenpiteiden kohteiksi. Diskurssien takaa on luettavissa työn merkitystä korostava markkinakurin yhteiskunta ja arvomaailma, jossa ongelmat yksilöllistetään ja asetetaan ihmisten itsensä vastuulle. Tämä on ristiriitaista sinänsä, että nuoret työttömät määrittyvät olosuhteiden uhriksi tilanteeseen, jolle he eivät itse voi mitään, mutta josta ovat kuitenkin täysin vastuussa. Tärkeimmät työssä käyttämäni lähteet ovat Norman Fairclough’n tekstejä, esim. Language and Power (1989), Critical Discourse Analysis (1995) ja Miten media puhuu (1997).
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: kriittinen diskurssiteoria
diskurssianalyysi
nuorisotyöttömyys
mediatutkimus
sosiaalinen konstruktionismi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.06Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record