Erikoiskokoisen ihmisen elämä ja selviytymiskeinot osana selviytymisopasta erikoiskokoiselle ihmiselle

Visa fullständig post



Permalänk

http://hdl.handle.net/10138/13673
Titel: Erikoiskokoisen ihmisen elämä ja selviytymiskeinot osana selviytymisopasta erikoiskokoiselle ihmiselle
Författare: Lindblom, Maria
Medarbetare: Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen
Datum: 2001-04-18
Språk: fi
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/13673
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Abstrakt: Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia, miten erikoiskokoiset ihmiset kokevat kokonsa, missä määrin se vaikuttaa heidän arkipäiväänsä ja onko se aiheuttanut heille ongelmia. Tutkimuksessa tarkastellaan, mitä selviytymiskeinoja erikoiskokoisuus on tuonut esille ja miten toisten ihmisten käyttäytyminen vaikuttaa koettuun erikoiskokoisuuteen. Tutkimuksessa selvitetään, minkälaisen merkityksen sosiaaliset tilanteet muodostavat erikoiskokoisille ihmisille sekä, miten sosiaalinen leima ja erikoiskokoisuus ovat yhteydessä toisiinsa. Aineiston keruu suoritettiin yhdistyksessä Pieni- ja Isokenkäiset ry. Yhdistyksen jäsenistö koostuu ihmisistä, jotka ovat joko erikoisen pitkiä tai lyhyitä, tai heillä on joko hyvin pieni tai iso jalka. Aineiston analyysin menetelminä on käytetty faktorianalyysia ja varianssianalyysia. Tutkimus on luonteeltaan kvantitatiivinen. Tärkeimpinä tuloksina todetaan, että sosiaalinen tilanne ja koettu erikoiskokoisuus ovat hyvin voimakkaasti yhteydessä toisiinsa. Erikoiskokoisuutta ei koeta leimana, eivätkä Pieni- ja Isokenkäiset ry:n jäsenet koe itseänsä leimautuneiksi. Yhdistyksen jäsenet eivät koe muodostavansa yhteiskunnassa sosiaalista ryhmää erikoiskokoisuutensa vuoksi, eivätkä koe itseään yhteiskunnassa alempiarvoisiksi. Erikoiskokoisuus on yhdistyksen jäsenille asia, joka vaikuttaa niin, että heidän arkipäivänsä ei ole niin yksinkertaista kuin se voisi olla. Yhteiskunnassa vallitseva standardimitoitus rajoittaa heidän elämäänsä. He toivovat pystyvänsä välttämään taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia. Teetetyt tuotteet ovat kalliita ja ammatit sekä harrastusmahdollisuudet ovat rajoitettuja erikoiskokoisuuden vuoksi. Pieni- ja Isokenkäiset ry:n jäsenet toivovat, että he saisivat tasa-arvoista kohtelua muiden ihmisten kanssa. Tutkimuksen keskeiset lähteet ovat Crocker ja Major (1989), Crocker, Major ja Steele (1998) sekä Goffman (1973).
Beskrivning: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: erikoiskokoisuus
sosiaalinen leima
sosiaalinen tilanne


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
abstract.pdf 48.59Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post