Onnellisuuden politiikka - tarkasteluja hyvinvointivaltion ja onnen suhteesta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13684
Title: Onnellisuuden politiikka - tarkasteluja hyvinvointivaltion ja onnen suhteesta
Author: Paakkari, Antti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2005-12-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13684
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan tuottavan vallan ja onnellisuuden problematiikkaa erityisesti tämän päivän pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa. Yleisellä tasolla tutkielma asettuu osaksi biovallasta käytyä keskustelua, sillä hyvinvointivaltiota lähestytään tuottavan vallan edustajana. Työssä pohditaan kysymystä siitä, voidaanko hyvinvointivaltiota ajatella järjestelmänä, joka lupaa kansalaisilleen onnen ja jos, niin onko tällainen lupaus lunastettavissa. Lisäksi pohditaan mm. sitä, voidaanko onnellisuus saavuttaa vain sivutuotteena. Tutkielma koostuu kolmesta esseestä, joista kussakin lähestytään ongelmakenttää eri suunnasta. Ensimmäisessä esseessä tarkastellaan onnellisuuden asemaa tuottavan vallan tekniikoiden kautta toimivassa hyvinvointivaltiossa. Michel Foucault’n teorioihin nojaten seurataan yksilön aseman muutosta alistetusta aktiiviseksi subjektiksi. Kehitys on johtanut siihen, että yksilö asettuu yhä enemmän oman elämänsä yrittäjäksi. Esseessä pohditaan tämän kehityksen seurauksia ja sitä, millainen on omaa onnellisuuttaan maksimoivan subjektin asema. Toinen essee lähestyy Foucault’n tematiikkaa sitä kohtaan esitetyn kritiikin kautta. Erityisesti tarkastellaan Giorgio Agambenin esittämää biovallan kritiikkiä ja väitettä siitä, että biovalta on ulossulkevaa ja johtaa poliittisen ajattelun kriisiin. Hänen mukaansa ongelman ytimessä on laki, jonka rakenteesta on pyrittävä vapautumaan. Agambenin kritiikin esittelemisen jälkeen pohditaan tämän käsitystä siitä, mitä onnellinen elämä voisi olla, mitä tämä merkitsee tuottavan vallan kannalta, ja millaisia vastarinnan mahdollisuuksia se avaa. Kolmannessa esseessä hyvinvointivaltion ja onnellisuuden problematiikkaa lähestytään Slavoj Žižekin teorian kautta ja ideologian käsitettä soveltaen. Ensin pohditaan, miten käsitteen käyttö on perusteltua ja millaisen näkemyksen yhteiskunnasta se avaa. Žižekin mukaan ideologian ytimessä on keskeinen mahdottomuus, jonka tunnistaminen luo mahdollisuuden muutokselle ja vastarinnalle. Esseessä tarkastellaan sitä, miten onnellisuuden tavoittelu nyky-yhteiskunnassa ilmenee ja pohditaan, voidaanko onnellisuuden politiikkaa pitää hyvinvointivaltiollisen ideologian ytimenä. Tämän jälkeen tarkastellaan Žižekin hahmottelemaa vastarinnan mahdollisuutta. Lopuksi pohditaan sitä, onko onnellisuus todellakin mahdollista saavuttaa vain sivutuotteena ja Žižekin näkemystä siitä, kannattaako sitä ensinkään tavoitella.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: onni
onnellisuus
hyvinvointivaltio
biovalta
biopolitiikka


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.85Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record