Essays on the Design of Environmental Policy

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/13687
Title: Essays on the Design of Environmental Policy
Author: Eerola, Essi
Contributor: University of Helsinki, Department of Political Science
Thesis level: Doctoral dissertation
Abstract: Ympäristöpolitiikan tärkein tehtävä on tuotannosta ja kulutuksesta aiheutuvien ulkoisvaikutusten korjaaminen. Julkisen vallan interventio ympäristöpolitiikan muodossa jakaa uudelleen hyvinvointia, ja on luonnollista, että ryhmät, joihin interventio kohdistuu, pyrkivät vaikuttamaan siihen. Samanlainen etujen ristiriita näkyy myös kansainvälisellä tasolla, jossa maiden kansalliset edut voivat olla ristiriidassa. Eräs etujen ristiriidan syy on ympäristön laadun julkishyödykeluonne. Väitöskirjani koostuu kolmesta esseestä, joissa tarkastelen, miten erilaisten tavoitteiden ja etujen ristiriita kansallisella ja kansainvälisellä tasolla vaikuttaa ympäristöpoliitikan muodostumiseen. Väitöskirjani ensimmäisessä esseessä tarkastelen hallituksen metsien suojelupolitiikkaa tilanteessa, jossa metsäteollisuus ja ympäristöjärjestö pyrkivät vaikuttamaan harjoitettavaan politiikkaan. Tulokseni osoittavat, että yleensä etujärjestöjen lobbaus johtaa siihen, että poliittisesti määräytyvä metsien suojelun taso poikkeaa yhteiskunnan kokonaishyvinvoinnin maksimoivasta suojelun tasosta. Näin käy erityisesti tilanteessa, jossa metsäteollisuuden tuotteet kulutetaan kotimaassa ja kohonneet tuotantokustannukset nostavat kulutuksen hintaa. Jos metsäteollisuuden tuotanto suuntautuu vientiin, kireä teollisuuden kilpailutilanne ulkomaisilla markkinoilla johtaa alhaisempaan metsien suojelun tasoon. Toinen essee käsittelee kansainvälisillä markkinoilla kilpailevien saastuttavien yritysten verotusta. Esseen ensimmäisen osan tarkastelussa on kaksi maata ja molemmissa maissa yksi saastuttava yritys. Toisessa osassa tuotanto on ylikansallista. Analyysi vahvistaa aiemmin saadut tulokset, että kansallisten saastuttavien yritysten verotus on liian löysää. Analyysin tulokset ovat kuitenkin hyvin erilaiset silloin, kun saastuttavat yritykset ovat ylikansallisia. Tällöin hallitusten harjoittama veropolitiikka on liian tiukkaa: hyvinvointi kasvaisi molemmissa maissa, jos verotusta kevennettäisiin. Tähän on kaksi syytä. Ensinnä, keskeinen syy ns. ympäristödumppaamiseen, kun yritykset ovat kansallisia, on insentiivi käyttää ympäristöpolitiikkaa myös kauppapoliittisiin tavoitteisiin. Kun yritykset ovat ylikansallisia, se ei ole mahdollista. Toiseksi, kun tuotanto on ylikansallista, hallitusten verotuksen piirissä on tuotantolaitoksia, jotka ovat ainakin osittain ulkomaisessa omistuksessa. Molemmat mainitut syyt johtavat tiukempaan ympäristöpolitiikkaan. Väitöskirjani kolmas essee käsittelee ympäristöpolitiikan vaikutusta yritysten kansainvälistymiseen tilanteessa, jossa hallitukset eivät voi kansainvälisten vapaakauppasopimusten takia käyttää perinteisiä kauppapolitiikan instrumentteja. Tämä kysymys on tärkeä mm. sen kannalta, pitäisikö kansanvälisissä sopimuksissa sopia yhtäaikaisesti sekä kauppa- että ympäristöpolitiikasta. Käytän analyysiin kahden maan mallia, jossa yritykset ovat kansallisia, hallitus verottaa ympäristölle haitallisia päästöjä ja yrityksillä on mahdollisuus sulkea tuotantolaitos kotimaassa ja investoida uuteen tuotantolaitokseen ulkomailla. Esseen päätulos on, että vapaakauppasopimukset lisäävät yritysten halukkuutta investoida ulkomaille.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/13687
Date: 2003-04-04
Subject: ympäristöpolitiikka - lobbaus
metsien suojelu
ylikansalliset yritykset
vapaakauppasopimukset


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.14Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record