Alueellinen eriytyminen postsosialistisessa Pietarissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13695
Title: Alueellinen eriytyminen postsosialistisessa Pietarissa
Author: Pöysti, Virve
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2008-09-08
URI: http://hdl.handle.net/10138/13695
Thesis level: master's thesis
Abstract: Postsosialistiset kaupungit ovat Neuvostoliiton hajottua olleet jatkuvassa muutoksen tilassa. Siirtyminen suunnitelmataloudesta markkinatalouteen on vaikuttanut myös kaupunkien sosiospatiaaliseen rakenteeseen. Tutkimuksessani tarkastelen laajemmin näitä muutoksia tutustumalla ensin sosialistisiin kaupunkeihin ja niiden kehitykseen vaikuttaneisiin prosesseihin sekä yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Tämän jälkeen keskityn post-sosialistisiin kaupunkeihin sekä lähemmin tilanteeseen Pietarin kaupungissa. Sosialismin aika vaikutti kaupunkien kehitykseen huomattavan paljon. Pietarin tilanne poikkesi kuitenkin monista muista sosialistisista kaupungeista. Tsaarinaikaiselta Venäjältä perityn asuntokantansa takia Neuvostoliitolle ominaisia yhteisasuntoja, kommunalkoja, oli Pietarissa enemmän kuin missään muussa sosialistisessa kaupungissa. 1960-luvulta lähtien valtava lähiörakentaminen muutti kaupunkien rakennuskantaa. Tavoitteeksi tuli yhteisöllisyyden sijaan tarjota jokaiselle perheelle oma asunto. Erillisasuntojen rakentaminen voidaan kuitenkin nähdä asuintason parantamisen ohella myös osoituksena yhteiskunnan porvarillistumisesta. Asunto-oloissa olikin jo Neuvostoliiton aikana huomattavaa eriarvoisuutta. Eriarvoisuuden määrästä ei kuitenkaan voida olla varmoja, sillä Neuvostoliiton ajalta ei ole luotettavaa tilastotietoa tai luotettavia tutkimuksia. Neuvostoliiton hajottua alueellinen eriytyminen on ollut kasvussa. Etenkin asuntokannan yksityistämisen myötä sijainnin merkitys on korostunut. Uusi asuntotuotanto on myös lähinnä suunnattu varakkaille, mikä lisää alueellisia eroja. Vertaamalla keskimääräisiä tulotasoja Pietarin kahdeksallatoista alueella olen pyrkinyt selvittämään, mille alueille hyväosaisuus ja huono-osaisuus ovat keskittyneett. Tutustumalla tarkemmin Pietarin kaupungin historiaan selviää, miten kaupunki on rakentunut kerroksittain, ja miten nämä kerrokset vaikuttavat edelleen kaupungin rakenteeseen. Kaupungin historiallista keskustaa ympäröi teollisuusvyöhyke, jota puolestaan kiertää laaja Neuvostoliiton aikana rakennettu lähiövyöhyke. Lähiövyöhykkeen ulkopuolella alkavat kaupungin perifeerisemmät alueet. Olenkin perustellut Pietarista löytämääni alueellista mallia sijainnilla sekä rakennuskannalla. Vaikka sosialistisia ja post-sosialistisia kaupunkeja pidetään yleensä lännestä poikkeavina ja läntisiä kaupunkiteorioita näihin kaupunkeihin sopimattomina, olen verrannut Pietarin kaupunkia myös länteen, ja löytänyt huomattavia yhtäläisyyksiä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Pietari
postkommunismi
kaupunkitutkimus
alueelliset erot


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.92Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record