Case definition of pneumococcal pneumonia : a latent class analysis approach

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13712
Title: Case definition of pneumococcal pneumonia : a latent class analysis approach
Author: Snellman, Marja
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Mathematics and Statistics
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Matematiska och statistiska institutionen
Date: 2007-08-24
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13712
Thesis level: master's thesis
Abstract: Avohoitokeuhkokuume on vakava sairaus ja yleinen kuolinsyy maailmanlaajuisesti erityisesti ikääntyneiden keskuudessa. Suomessa sen arvioidaan aiheuttavan vuosittain yli 2000 kuolemantapausta yli 65-vuotiaissa. Keuhkokuumeen yleisimpänä taudinaiheuttajana pidetään on Streptococcus pneumoniae -bakteeria, pneumokokkia. Keuhkokuumeen mikrobietiologian selvittäminen on hankalaa, sillä täydellistä kultaista standardia -diagnostista testiä, joka ei anna vääriä positiivisia tai negatiivisia tuloksia- ei ole olemassa. Kansanterveyslaitos on aloittanut keuhkokuumetutkimuksen, jossa pyritään selvittämään keuhkokuumeen yleisyyttä ja aiheuttajia ikäihmisten parissa. Erityisen kiinnostuksen kohteena on pneumokokkibakteerin osuus taudinaiheuttajana. Tutkimukseen osallistuvilta potilailta kerätään yskös- , virtsa-, nenänielu sekä verinäytteitä, jotka analysoidaan käyttäen erilaisia mikrobiologisia menetelmiä. Yksi tutkimuksen päätavoitteista on muodostaa pneumokokkikeuhkokuumeen tapausmäärittely. Tätä varten tarvitaan tietoa tutkimuksessa suoritettujen diagnostisten testien sensitiivisyyksistä ja spesifisyyksistä. Kultaisen standardin puuttuessa testien sensitiivisyyksien ja spesifisyyksien estimointi ei onnistu tavanomaisin menetelmin, sillä tutkittavien yksilöiden todellinen taudin tila on tuntematon. Tässä tutkielmassa käsitellään latentin luokan analyysia diagnostisten testien luotettavuuden ja pneumokokkikeuhkokuumeen prevalenssin arvioimisessa, kun kultainen standardi puuttuu. Menetelmää sovelletaan Kansanterveyslaitoksen keuhkokuumetutkimuksessa kerättyyn aineistoon. Menetelmään liittyvän teorian lisäksi tutkielmassa esitellään estimointia varten R-ohjelmalle kirjoittamani funktio. Tärkeimpiä lähteitä ovat: Agresti, Alan 2002: Categorical Data Analysis. Wiley. New York. Hagenaars, Jacques A. 1990: Categorical Longitudinal Data. Sage Publication. London Formann, A. - Kohlmann, T. 1996: Latent class analysis in medical research. Statistical Methods in Medical Research, 5, 179-211.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: keuhkosairaudet
keuhkokuume
bakteerit
pneumokokki
ikääntyneet
vanhukset
diagnostiikka
testit
sensitiivisyys
spesifisyys
latentin luokan malli


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.78Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record